Billedindstilling

Du kan justere billedindstillingerne via menuen Billede.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på  eller  for at vælge Billede og Kanaler...og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på  eller  for at vælge Billede, og tryk på T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du gerne vil fjerne billedet fra skærmen midlertidigt, skal du trykke på  LIST, finde Vis billede og derefter Billede fra og trykke på centerknappen i BeoRemote One displayet. For at gendanne billedet skal du vælge Billede til.

 

Smart billedtilstand

For flere oplysninger om Smart billedtilstand forklarer LG:

Når denne indstilling er aktiveret, justerer tv'et automatisk til de optimale billedindstillinger på baggrund af de data, der modtages om genren af det program, der afspilles.

Vælg indstillingen Til for at aktivere denne tilstand.

 • Hvis du aktiverer denne funktion, kan du ikke indstille Billedtilstand manuelt.
 • Kun tilgængelig med digitale udsendelser.
 • Kanaler, der er tilsluttet HDMI IN, understøtter ikke Smart billedtilstand.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Billedtilstand

Billedtilstand findes i menuen Indstillinger for billedtilstand. For flere oplysninger om billedtilstand forklarer LG:

Vælg den billedtilstand, der passer bedst til dit visningsmiljø, dine præferencer eller din videotype.

 

Når du bruger almindelige signaler

Livagtig
Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard
Viser billedet med normale kontrast-, lysstyrke- og skarphedsniveauer.

Eco / APS
Funktionen Energibesparelse ændrer indstillingerne på TV'et for at reducere strømforbruget.

 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.

Biograf
Optimerer skærmen til film.

Sport / Fodbold / Cricket
Optimerer skærmen til sport. Gør billeder af hurtige bevægelser skarpere, som f.eks. når der sparkes til eller kastes med en bold.

 • Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

Spil
Optimerer skærmen til spil.

HDR effekt
Denne funktion giver dig mulighed for et mere dynamisk og tydeligere billede ved at korrigere de lyse og mørke områder på skærmen.
Denne funktion giver et realistisk billede, selv når kildebilledets gradation er høj.

 • Hvis du indstiller Billedtilstand til HDR effekt, vil du ikke kunne bruge visse Indstillinger for billedtilstand.

ISF Ekspert (lyst rum) / ISF Ekspert (mørkt rum)*
Giver en ekspert eller alle, der elsker billedkvalitet, mulighed for at indstille til den bedste billedkvalitet. Denne indstilling er en justeringsmenu, der er egnet til ISF-certificerede eksperter i finjustering af billedkvalitet.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

 

Når du bruger HDR / Dolby Vision-signaler

Livagtig
Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard
I et normalt visningsmiljø åbner funktionen en skærm, der kan vise udtryksfuldheden og klarheden i HDR korrekt.

Biograf hjem**
Skærmen vises lysere og klarere end Biograf.

Biograf**
Optimerer skærmen til HDR-videosignal.

Spil
Optimerer skærmen til spil.

 • Hvis HDR / Dolby Vision-videosignalet er indgang til modellerne, der ikke understøtter HDR / Dolby Vision-teknologien, vil der blive leveret normale signaler til indstillinger for billedtilstand.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.
 • De tilgængelige billedtilstande kan være forskellige afhængigt af indgangssignalet.
 • Når du ser indhold via en onlinetjeneste, kan billedtilstanden ændres, så den passer til det viste indhold.
 • ISF Ekspert er en indstilling, der giver en ekspert i billedkvalitet mulighed for at finindstille billedkvaliteten i et standardbillede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.*
 • Ændring af Billedtilstand kan modificere Energibesparelse og indstillinger for Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes, og det kan påvirke energiforbruget. Du kan justere indstillingerne manuelt i menuerne Energibesparelse og Billedindstillinger.

*ISF er kun tilgængeligt i nogle lande. I lande, hvor det ikke er tilgængeligt, skal du vælge en tilstand, der er passende til en filmskærm.

**I nogle lande hedder Biograf hjem og Biograf Biograf lys og Biograf mørk.

 

Indstillinger for billedtilstande

For flere oplysninger om indstillinger for billedtilstande forklarer LG:

Denne funktion lader dig foretage detaljerede justeringer til den valgte biograftilstand.

OLED-LYS

Justerer displayets lysstyrke ved at ændre OLED-panelets lysstyrke.

Kontrast
Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet. Jo tættere på 100, jo højere kontrast.

Lysstyrke
Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.

Skarphed
Justerer billedets skarphed. Jo tættere på 50, jo skarpere og tydeligere billede.

V-skarphed
Justerer skarpheden af kontrastkanten i lodret retning.

H-skarphed
Justerer skarpheden af kontrastkanten i vandret retning.

Farve
Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op. Jo tættere på 100, jo dybere farve.

Farvetone
Justerer farvebalancen mellem rød og grøn vist på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo mere rød vil farven være. Jo tættere på Grøn 50, jo mere grøn vil farven være.

Farvetemperatur
Justerer farvetemperaturen fra kold til varm.

 

 • De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.
  For at anvende dine nuværende billedindstillinger for alle indgangstilstande skal du vælge Gælder for alle input.
 • De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

 

Nulstilling af billedtilstand

Denne indstilling nulstiller billedindstillingerne.*

 • Du kan nulstille billedtilstandene separat. Vælg den billedtilstand, du ønsker at nulstille, og aktivér den.

* Du kan nulstille Billedtilstand ved at trykke på , derefter Indstillinger efterfulgt af Billede og Kanaler..., Billede, Indstillinger for billedtilstande og Nulstil.

 

Avancerede betjeninger / Ekspertbetjeninger

Avancerede betjeninger / Ekspertbetjeninger findes i menuen Indstillinger for billedtilstand. For flere oplysninger om avancerede betjeninger / ekspertbetjeninger forklarer LG:

Dynamisk kontrast
Korrigerer forskellene mellem de lyse og mørke sider af skærmen for optimale resultater, afhængigt af billedets lysstyrke.

Dynamisk farve
Justerer farve og mætning af billedet for at gøre billedet mere farverigt og levende.

Foretrukken farve
Justerer farverne for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.

Super opløsning
Justerer opløsningen for at gøre mørke og slørede billeder tydeligere.

Gamma
Justerer billedets mellemlysstyrke.

Hele farveskalaen
Vælger den farveskala, som skal vises.

Kantforbedring
Viser videoens kanter klarere og tydeligere, samtidig med at det ser naturligt ud.

Farvefilter
Filtrerer et bestemt farvespektrum i RGB-farver med henblik på at finjustere farvemætningen og farvetonen nøjagtigt.

Hvidbalance
Justerer farverne på skærmen, så de bliver mere varme eller kolde.

Farvestyringssystem
Dette er en funktion, der anvendes af eksperter, når de justerer farver ved brug af et testmønster bestående af seks farver (Rød / Grøn / Blå / Cyan / Magenta / Gul) uden at påvirke andre farveområder.
Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

 

 • De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

 

Billedindstillinger

Billedindstillinger findes i menuen Indstillinger for billedtilstand. For flere oplysninger om billedindstillinger forklarer LG:

Støjreduktion
Fjerner små prikker, der virker iøjnefaldende, for at få billedet til at virke rent.

MPEG Støjreduktion
Reducerer støj, der fremstilles under oprettelsen af digitale videosignaler.

Sort niveau
Kompenserer skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens mørkeniveau.

Rigtig biograf
Giver en biograflignende oplevelse.

Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes
Justerer automatisk lysstyrken og reducerer billedsløring baseret på billeddata for at reducere belastningen af øjnene.

 • Hvis du slår denne indstilling Fra, kan energiforbruget stige.

Lokal nedton. LED
Maksimerer kontrastforholdet ved at gøre den lyse del af skærmen lysere og den mørke del af skærmen mørkere.

 • Fra: Deaktiver LED lokal dæmpning-funktionen.
 • Lav / Mellem / Høj: Ændrer kontrastforholdet.

- Hvis du slår denne indstilling Fra, kan energiforbruget stige.

TruMotion
Optimerer billedkvaliteten af billeder i hurtig bevægelse.

 • Fra: Slukker TruMotion.
 • Jævn: Dæmper billeder i hurtig bevægelse.
 • Livlig: Gør billeder i hurtig bevægelse klarere.
 • Bruger: Indstiller Fjern rystelser/De-Blur manuelt.
  - Fjern rystelser: Justerer rystelser på skærmen.
  - De-Blur: Reducerer bevægelsers slørende effekt.
- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden Bruger.
 • De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

 

Indstillinger for skærmformat

Billedformat findes i menuen Indstillinger for skærmformat. For flere oplysninger om billedformat forklarer LG:

16:9
Viser et billedformat på 16:9.

Original
Ændrer billedformatet til 4:3 eller 16:9, afhængigt af videoindgangssignalet.

Fuld bredde
Du kan se indhold på hele skærmen.
Bemærk, at der afhængigt af signaltypen kan forekomme billedforvrængning.

4:3
Viser et billedformat på 4:3.

Lodret zoom
Du kan justere skærmens lodrette størrelse og forskyde skærmen lodret ved hjælp af Juster zoom-forhold og Juster skærmposition.

Zoom i alle retninger
Du kan justere den vandrette/lodrette/diagonale størrelse på skærmen og forskyde skærmen vandret/lodret ved hjælp af Juster zoom-forhold og Juster skærmposition.

 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.
 • Hvis du ser indhold fra en ekstern enhed eller i længere tid, kan det at have fastgjort tekst, som f.eks. programnavnet, eller det at bruge et billedformat på 4:3 muligvis resultere i fastfrysning af billede.
 • De tilgængelige skærmstørrelser kan være forskellige afhængigt af indgangssignalet.

 

Se skærmen med Kun scanne

HJEM Ikonet for indstillinger Ikonet for alle indstillinger Billede Indstillinger for skærmformat Kun scanne

Hvis du slår funktionen Til, kan du få vist indholdet i billedformatet, der er i det udsendte signal eller i indholdskilden. Hvis skærmen ikke vises i fuld skærm, skal du slå funktionen Fra.*

* Du kan aktivere funktionen Kun scanne ved at trykke på , derefter Indstillinger efterfulgt af Billede og kanaler..., Billede, Indstillinger for skærmformat og Kun scanne.

I nogle lande gælder følgende, som beskrevet af LG:

 • Dette produkt lader dig vælge blandt forskellige skærmstørrelser. Hvis du vælger en tilstand med et andet billedformat end det oprindelige, som f.eks. tv-udsendelse, vil billedformatet være forskelligt fra det oprindelige billede.
 • Afhængig af kombinationen af billedformat og skærmstørrelse kan kanterne være skjult eller sorte, eller begge sider af billedet kan flimre. Når du vælger et element, der vises på skærmen, flugter omridset muligvis ikke helt.
 • Ændring af skærmstørrelsen for at komprimere, udvide eller på anden vis manipulere billedet, når produktet bruges til kommercielle formål eller offentlig visning, kan udgøre et brud på lovbeskyttet ophavsret.

 

Energibesparelse

For flere oplysninger om energibesparelse forklarer LG:

Reducerer strømforbrug ved justering af skærmens lysstyrke.

Automatisk
Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Fra
Slår energibesparelse fra.

Minimum / Mellem / Maksimum
Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand.

Skærm fra
Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd.
Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde skærmen igen.

 

Bekvem tilstand for øjnene

For flere oplysninger om bekvem tilstand for øjnene forklarer LG:

Farvetemperaturen vil blive justeret for at reducere træthed i øjnene.

Til
Farvetemperaturen på tv-skærmen justeres.

Fra
Slår Bekvem tilstand for øjnene fra.

 

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

 

OLED-panelindstillinger

For flere oplysninger om OLED-panelindstillinger forklarer LG:

Med OLED-panelindstilinger kan du udbedre problemer med billedkvaliteten i forbindelse med et billede, der sidder fast, når skærmen har været tændt i et bestemt tidsrum.

Pixelopfriskning
Den kalibrerer eventuelle problemer, der kan opstå på skærmen, når tv'et har været tændt i længere tid.
Kalibreringen tager over en time.

 • START, NÅR TV'ET BLIVER SLUKKET: Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for tv'et, når du er færdig med at se tv. Pixelopfriskning vil begynde at køre.
 • START NU: Tv'et slukker øjeblikkeligt, og Pixelopfriskning begynder at køre. Tv'et tænder automatisk igen, når funktionen er fuldført.

Hvis du tænder tv'et, afbrydes Pixelopfriskning.

Skærmskift
Flytter skærmbilledet en smule med jævne mellemrum for at forhindre, at et billede sidder fast på skærmpanelet.

 

Billedtest

For flere oplysninger om billedtest forklarer LG:

Start først Billedtest for at se, om videosignaludgangen er normal, og vælg derefter, om der er en fejl.
Hvis der ikke er nogen problemer med testbilledet, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.