Netværksindstillinger

TV'et kan tilsluttes et netværk både med en kablet og en trådløs bredbåndsforbindelse. Bang & Olufsen anbefaler en kablet netværksforbindelse, da det er det mest stabile. Bang & Olufsen anbefaler desuden at bruge separat router og access point (Network Link router), hvilket giver den mest pålidelige afspilning af digitale filer.

I nogle lande er det ikke muligt at konfigurere en trådløs forbindelse, og du skal derfor bruge en kablet forbindelse.

 1. Tilslut dit TV til routeren med et LAN-kabel for en kablet forbindelse, eller tænd for din router for at oprette trådløs forbindelse. Routeren skal være forbundet til internettet på forhånd.
 2. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 3. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på  eller  for at vælge Billede og Kanaler...og tryk på centerknappen.
 5. Tryk på  eller  for at vælge Netværk, og tryk på T20-Nav-Right.jpg
 6. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på  centerknappen. Vælg Kablet forbindelse (Ethernet) for at konfigurere en kablet forbindelse. Vælg Wi-Fi-forbindelse for at konfigurere en trådløs forbindelse.
 7. Følg instruktionerne på skærmen.

 

For flere oplysninger om netværksindstillinger forklarer LG:

Indstilling af tv-navn

Du kan bruge skærmtastaturet til at indstille navnet for det Smart TV, der skal bruges på netværket.

 • I tilfælde af engelsk alfabet, kan der indtastes op til 30 tegn.

 

Indstilling af et kablet netværk

Tv'et bliver automatisk forbundet til netværket, hvis der oprettes en kabelforbindelse.*

Du kan ændre indstillinger for netværksforbindelse ved at vælge Rediger.

*Bemærk, at routeren skal understøtte DHCP for automatisk forbindelse.

Indstilling af et trådløst netværk

Hvis du ønsker tv'et konfigureret til et trådløst netværk, kan du søge efter og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

Tilføj et skjult trådløst netværk ...
Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje det som et trådløst netværk.

Tilslut via WPS PBC ...
Nem forbindelse med et tryk på WPS-knappen på et trådløst AP, som understøtter PBC.*

Tilslut via WPS PIN ...
Nem forbindelse ved indtastning af PIN-koden til det trådløse AP, du vil oprette forbindelse til, på AP'ets websted.**

Avancerede Wi-Fi-indstillinger ...
Hvis du indtaster oplysningerne om netværket direkte, kan du få adgang til et trådløst netværk.

*I nogle lande skal du muligvis også trykke på knappen NETVÆRKSOPSÆTNING.

**I nogle lande skal du indtaste PIN-koden, der vises på din tv-skærm, i adgangspunktets Wi-Fi-enhed.

Brug af funktionen Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en funktion, som gør dit TV i stand til at oprette forbindelse med en Wi-Fi Direct-aktiveret enhed uden internetforbindelse. Du kan åbne filer, der er gemt på enheder, der er tilsluttet via Wi-Fi, direkte i Foto og video-appen og Musik.

 1. Aktiver Wi-Fi Direct på den enhed, du vil slutte til.
 2. En liste over enheder, som kan sluttes til tv'et, vises.
 3. Vælg en enhed, der skal tilsluttes.
 4. Hvis den ønskede enhed accepterer anmodningen, bliver Wi-Fi Direct tilsluttet.
 5. Fra din ønskede tilsluttede enhed skal du vælge de video-, musik- eller fotofiler, som du ønsker at åbne på dit tv, via indholdsdelingsfunktionen på smart-enheden.
 6. Du kan åbne filer, der er gemt på enheder, der er tilsluttet via Wi-Fi, direkte i Foto og video-appen og Musik.

 

Brug af LG Connect Apps

LG Connect Apps indeholder apps til f.eks. fotodeling eller mobilenhedsfjernbetjening, som kan bruges til at åbne og betjene visse funktioner på dit TV.

Indstil funktionen LG Connect Apps til Til. (Når du stopper med at bruge den, skal du ændre den tilbage til Fra).

 • Hvis du ønsker at frakoble alle enheder fra dit TV, skal du klikke på Ophæv parring på din skærm.

 

Advarsler for netværksindstillinger

 • Brug et LAN-standard kabel (tilsluttes Cat7 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
 • Nulstilling af modemmet kan udbedre visse problemer med netværksforbindelsen. SLUK for strømmen, afbryd og genopret tilslutningen, og tænd derefter for strømmen for at afhjælpe problemet.
 • Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksindstillingen eller internetudbyderen.
 • DSL-tjenesten skal anvende et DSL-modem, og kabeltjenesten skal anvende et kabelmodem. Eftersom der muligvis kun er et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, er TV-netværksindstillingen muligvis utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder. (Hvis kontrakten ikke tillader mere end én enhed pr. linje, kan kun den pc, der allerede er tilsluttet, anvendes).
 • Et trådløst netværk kan opleve interferens fra andre enheder, som anvender frekvensen 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Selvom der også kan opstå interferens ved brug af frekvensen 5 GHz, er risikoen mindre.
 • Det trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
 • Manglende deaktivering af alle lokale hjemmenetværk kan forårsage omfattende trafik på nogle enheder.
 • AP-enheden skal understøtte trådløse forbindelser, og den trådløse forbindelsesfunktion skal aktiveres på enheden, før der kan oprettes forbindelse til AP (adgangspunkt). Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af trådløse forbindelser på adgangspunktet.
 • Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
 • Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af TV'et eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning og netværket.
 • Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.

Afhængigt af land kræver en trådløs LAN-forbindelse muligvis en trådløs adapter, som kan købes separat.

Når du tilslutter tv'et til internettet, skal du sørge for at tjekke oplysningerne fra din internetudbyder og se vejledningen til routeren.

 

3g4g-forbindelse*

For flere oplysninger om 3g4g-forbindelse forklarer LG:

Denne funktion gør det muligt at oprette forbindelse fra et Smart TV til et netværk ved hjælp af 3G/4G-netværket.

 • Du skal have en 3G/4G-USB-dongle for at bruge denne funktion. Hvis du vil købe en 3G/4G-USB-dongle, skal du kontakte din lokale udbyder af 3G/4G-tjenester.
 • Kun udvalgte dongles er kompatible med 3G/4G-funktionen. Kontrollér, om din dongle fungerer med tv'et for at undgå problemer.

Indien
Airtel : E392, E1731, E3272s-927, E3276, E3372h-607
Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231
Idea : E1732
ZTE : MF825A

Indonesien
Aircard 320U, STC E3276s-920

 • Browserhastigheden kan variere afhængigt af styrken på 3G/4G-signalet.
 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller eller i visse lande.

 

Sådan opretter du forbindelse med en 3G/4G-USB-dongle ...

Hvis du sætter USB-donglen i et Smart TV, opretter tv'et automatisk forbindelse til et netværk.**

*Dette gælder kun for nogle lande.

** Hvis netværksforbindelsen er langsom og ustabil, skal du trykke på , vælge Indstillinger, Billede og Kanaler..., Netværk, 3G/4G-forbindelse, 3G/4G-NETVÆRKSSTATUS og vælge TILSLUT IGEN. Hvis forbindelsen fortsat mislykkes, skal du kontakte udbyderen af 3G/4G.

Hvis du gerne vil konfigurere adgangspunktet manuelt, skal du trykke på , vælge Indstillinger, Billede og Kanaler..., Netværk, 3G/4G-forbindelse, Indstilling for adgangspunkt og derefter vælge Rediger for at indtaste APN, Opkaldsnr., Brugernavn og Adgangskode. (Du kan få yderligere oplysninger hos udbyderen af 3G/4G).