Sikkerhedsindstillinger

I menuen Sikkerhed kan du oprette låse for f.eks. at begrænse adgangen til kanaler og apps.

  1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
  2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
  3. Tryk på  eller  for at vælge Billede og Kanaler...og tryk på centerknappen.
  4. Tryk på  eller  for at vælge Sikkerhed, og tryk på T20-Nav-Right.jpg
  5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
  6. Følg instruktionerne på skærmen.

 

TV-programlåse*

For flere oplysninger om TV-programlåse forklarer LG:

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger.
Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se TV-programmer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet.

Kun understøttet i digital tilstand.

Adgangskoden er som udgangspunkt "0000".
Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".

I menuen Sikkerhed skal du indstille Sikkerhed til Til og vælge  TV-programlåse.*

*Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. I andre lande hedder TV-programlåse TV-kanallåse.

 

Kanallåse

For flere oplysninger om TV-kanallåse forklarer LG:

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

Adgangskoden er som udgangspunkt "0000".
Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".

I menuen Sikkerhed skal du indstille Sikkerhed til Til og vælge Kanallåse. Vælg derefter de kanaler, der skal låses, efterfulgt af ikonet for Kanallås, og vælg Lås. I nogle lande hedder Kanallåse Programl¨åse.

 

Applikationslåse

For flere oplysninger om applikationslåse forklarer LG:

Du kan låse eller oplåse applikationen.

Adgangskoden er som udgangspunkt "0000".
Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".

Låsefunktionen er ikke tilgængelig lige med det samme til programmet, der kører i øjeblikket.

I menuen Sikkerhed skal du indstille Sikkerhed til Til, vælgeApplikationslåse og vælge de applikationer, der skal låses.

 

Indgangslåse

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. For flere oplysninger om indgangslåse forklarer LG:

Du kan låse eller oplåse indgangslåsene.

Adgangskoden er som udgangspunkt "0000".
Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".

I menuen Sikkerhed skal du indstille Sikkerhed til Til, vælgeInputspærringer og vælge de indgange, der skal låses.

 

Nulstil adgangskode

For flere oplysninger om adgangskoden forklarer LG:

Angiv eller skift TV'ets adgangskode.

Adgangskoden er som udgangspunkt "0000".
Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".