Indstillinger for tilgængelighed

I menuen Tilgængelighed kan du f.eks. foretage indstillinger for menuers gennemsigtighed, undertekster og indstillinger for syns- og hørehæmmede.

 1. Press  to bring up the Home menu.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Press  or  to select Picture & Programmes... and press the centre button.
 4. Press  or  to select Accessibility and press the T20-Nav-Right.jpg button. 
 5. Press  or  to select a menu item and press the centre button.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

 

For flere oplysninger om tilgængelighedsindstillinger forklarer LG:

Opsætning af menu-gennemsigtighed

Ved at indstille denne funktion til Til kan du gøre nogle af menuerne (f.eks. Livemenu, Søg, skærmfjernbetjening osv.) gennemsigtige.

 

Sådan indstilles Undertekster

Vis undertekster, når TV-stationen sender programmer med undertekster.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Gældende for digitale udsendelser.*

 *I nogle lande gælder funktionen også for eksternt input.

 

Menu for svagtseende

Turn on/off text-to-speech conversion of on-screen information for visually impaired viewers.
You can use this function if the broadcasting company supports Audio Description for the visually impaired.*

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

*I nogle lande hedder den tilgængelige funktion Videobeskrivelse.

 

Indstilling for Hørehæmmede

This function is used for the hearing impaired.
If it is set to on, the subtitle is displayed by default.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Sådan bruger du lydvejledning

Hvis Vejledning til lyd er indstillet til Til, vil der være lydvejledninger i forskellige situationer, f.eks. når du skifter program, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangssignaler.

Speed
Adjust the speed of spoken guide.

Volume
Adjust the volume of spoken guide.

Pitch
Adjust the tone of spoken guide.

 

 • Denne funktion er kun tilgængelig for visse sprog.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.
 • For svagtseende brugere.

 

Yderligere lydfunktion

Der tilbydes lydkommentarer eller undertekster for hørehæmmede eller svagtseende.

None
Selects default Audio.

Audio Description
For the visually impaired. Selects the preferred default Audio combined with Visual Impaired Audio.

Clean Audio
For the hearing-impaired. Selects the preferred Clean Effect and Hearing Impaired Audio.

Spoken Subtitle
For the visually impaired. Selects the preferred Visual Impaired Audio only.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

Når denne funktion er indstillet til Til, justerer den baggrunden for nogle af menuerne på skærmen og skrifttypefarver for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke områder.

Effekten vil forsvinde midlertidigt, hvis du konfigurerer indstillingerne Billedtilstand eller Billedformat.

 

Lyd for tændt/slukket TV

Denne funktion lader dig slå de lydeffekter til/fra, som du hører, når du tænder eller slukker for TV'et.

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • Når Vejledning til lyd er indstillet til Til, bliver Lyd for tændt/slukket TV også indstillet til Til.

 

Konfigurer undertekster for hørehæmmede

I nogle lande kan du se undertekster for hørehæmmede, når TV-stationen sender programmer med undertekster. I nogle af disse lande virker undertekster for hørehæmmede kun for digitale/analoge udsendelser eller eksternt input. Tilgængelige indstillinger for undertekster for hørehæmmede kan variere afhængig af land.