Indstillinger for tilgængelighed

I menuen Tilgængelighed kan du f.eks. foretage indstillinger for menuers gennemsigtighed, undertekster og indstillinger for syns- og hørehæmmede.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på  eller  for at vælge Billede og Kanaler...og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på  eller  for at vælge Tilgængelighed, og tryk på T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Tryk på eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på  centerknappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

 

For flere oplysninger om tilgængelighedsindstillinger forklarer LG:

Opsætning af menu-gennemsigtighed

Ved at indstille denne funktion til Til kan du gøre nogle af menuerne (f.eks. Livemenu, Søg, skærmfjernbetjening osv.) gennemsigtige.

 

Sådan indstilles Undertekster

Vis undertekster, når TV-stationen sender programmer med undertekster.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Gældende for digitale udsendelser.*

 *I nogle lande gælder funktionen også for eksternt input.

 

Menu for svagtseende

Aktiver/deaktiver tekst til tale-konvertering af oplysninger på skærmen for svagtseende brugere.
Du kan bruge denne funktion, hvis TV-stationen understøtter Lydbeskrivelse for svagtseende.*

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

*I nogle lande hedder den tilgængelige funktion Videobeskrivelse.

 

Indstilling for Hørehæmmede

Denne funktion er for hørehæmmede. Hvis den er aktiveret, vises undertekster som standard.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Sådan bruger du lydvejledning

Hvis Vejledning til lyd er indstillet til Til, vil der være lydvejledninger i forskellige situationer, f.eks. når du skifter program, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangssignaler.

Hastighed
Juster hastigheden for talevejledning.

Lydstyrke
Juster lydstyrken for talevejledning.

Pitch
Juster tonefaldet for talevejledning.

 

 • Denne funktion er kun tilgængelig for visse sprog.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.
 • For svagtseende brugere.

 

Yderligere lydfunktion

Der tilbydes lydkommentarer eller undertekster for hørehæmmede eller svagtseende.

Ingen
Vælger standardlyd.

Lydbeskrivelse
For svagtseende. Vælger den foretrukne standardlyd kombineret med lyd for svagtseende.

Ren lyd
For hørehæmmede. Vælger den foretrukne ren lyd-effekt og lyd for hørehæmmede.

Oplæste undertekster
For synshæmmede. Vælger kun den foretrukne lyd for synshæmmede.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

Når denne funktion er indstillet til Til, justerer den baggrunden for nogle af menuerne på skærmen og skrifttypefarver for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke områder.

Effekten vil forsvinde midlertidigt, hvis du konfigurerer indstillingerne Billedtilstand eller Billedformat.

 

Lyd for tændt/slukket TV

Denne funktion lader dig slå de lydeffekter til/fra, som du hører, når du tænder eller slukker for TV'et.

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • Når Vejledning til lyd er indstillet til Til, bliver Lyd for tændt/slukket TV også indstillet til Til.

 

Konfigurer undertekster for hørehæmmede

I nogle lande kan du se undertekster for hørehæmmede, når TV-stationen sender programmer med undertekster. I nogle af disse lande virker undertekster for hørehæmmede kun for digitale/analoge udsendelser eller eksternt input. Tilgængelige indstillinger for undertekster for hørehæmmede kan variere afhængig af land.