Internetkanaler

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande.

Du kan bruge denne tjeneste til at se udsendelser i realtid via internettet.Du kan se oplysninger om de nye internetkanaler eller administrere kanaler, du kan lide, i CHANNEL PLUS.

 

Aktiver CHANNEL PLUS

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug piletasterne  eller   og centerknappen til at vælge Indstillinger, Billede og Kanaler... og derefter Generelt.*
 3. Indstil CHANNEL PLUS til Til.

I nogle lande skal du i stedet vælge og acceptere CHANNEL PLUS-appen fra menuen Hjem.

 

For flere oplysninger om, hvordan man ser internetkanaler, forklarer LG:

 

 1. Du kan se en internetkanal på Live TV.
 2. Mens du ser en internetkanal, skal du trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Du kan starte CHANNEL PLUS.
 3. Du kan bruge tjenesten "Interaktiv kanal", der gør der muligt for brugere at nyde indhold, der er relateret til den aktuelle kanal, uden at skulle skifte apps.
  Du kan bruge "Interaktiv kanal" ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen eller klikke på din skærm i henhold til instruktionerne, der vises på skærmen for internetkanalen.*
 • Nogle internetkanaler understøtter ikke denne tjeneste.
 • Noget indhold kan medføre skift fra appen Live TV til en anden app.
 • Tv'et skal være forbundet til et netværk med internetadgang.
 • Du skal acceptere brugeraftalen for seeroplysninger og tilpassede reklamer for at bruge denne funktion.
 • Live Playback, planlagt kigning og optagelse er ikke tilgængelige for internetkanaler.
 • Internetkanaltjenester kan ophøre eller blive ændret uden forudgående varsel fra tv-selskabets side.
 • Hvis du ikke vil se internetkanaler, skal du kære appen CHANNEL PLUS og trykke på knappen Indstillinger for at vælge Fra.**

*Disse funktioner er kun tilgængelig i nogle lande.

**Dette gælder kun for nogle lande. I andre lande kan indstillingen vælges i menuen Generelt.