Hvad betyder det røde/orange/hvide/blå lys på BeoSound 1?

Statuslysdioden (på toppen af produktet midt i berøringspladen):

 

Hvid (kortvarigt)

Tændt. Under betjening

Hvid (blinker langsomt)

Batteriet oplades

Rød (lyser konstant)

Batterikapacitet på 0-10 % (batteriet skal oplades)

Rød (blinker hurtigt)

Batterikapacitet under 2 % (produktet slukkes snart) Hardwarefejl

Du kan se batterikapacitet og -status i Bang & Olufsen appen. Åbn appen, gå til "OM" og derefter "STATUS".Bemærk, at når batterikapaciteten falder til under 10 %, sænkes lydstyrken. Når kapaciteten falder til under 2 %, slukkes BeoSound 1.

Linselysdiode (i midten under berøringspladen):

Hvid (blinker langsomt)

Starter

Hvid (lyser konstant)

Tilsluttet netværk og klar til brug

Blå (blinker hurtigt)

Bluetooth-parringen er i gang

Blå (kortvarigt)

Der blev oprettet Bluetooth-forbindelse

Rød (kortvarigt)

Der blev ikke oprettet Bluetooth-forbindelse

Blå (lyser konstant)

BeoSound 1 er ikke er konfigureret til et netværk og er ikke i konfigurationstilstand

Orangel (blinker hurtigt)

Klar til netværksopsætning. Tilstanden Soft AP/WAC

Orange (blinker langsomt)

Forbinder med netværk

Orange (lyser konstant)

Nogenlunde trådløs forbindelse

Rød (lyser konstant)

Dårlig trådløs forbindelse

Rød (blinker hurtigt)

Der blev ikke oprettet forbindelse til trådløst netværk

 

Statuslysdiode og linselysdiode – samtidig

Rød, ét blink

Nulstilling til fabriksindstillinger

Rød (blinker langsomt)

Softwaren opdateres