Afspil og sæt et program på pause

Denne funktion gælder kun for nogle lande.

Hvis du har sluttet en USB-harddisk til dit TV, kan du sætte et igangværende program på pause eller genoptage/gentage det. TV'et bliver ved med at gemme programmet under tidsforskydning, så du er sikker på at se hele programmet.

 1. Sæt en USB-harddisk ind i TV'et.
 2. Tryk på knappen START LIVE PLAYBACK i venstre hjørne af skærmen.*
 3. Mens du ser en direkte udsendelse, kan du bruge og til at vælge et tidligere punkt på statuslinjen.

*I nogle lande skal du vælge displayfunktionen øverst på skærmen og vælge ikonet Live Playback Til i nederste højre hjørne af betjeningsdisplayet for Live Playback. Her kan du indstille Live Playback til Til.

For flere oplysninger om Live Playback forklarer LG:

 • Vælg en enhed, som skal bruges med Live Playback, når der er tilsluttet to eller flere USB-harddiske til TV'et.
 • Du kan ikke anvende et USB-flashdrev. Tilslut en USB-harddisk med 80 GB samlet lagerplads eller mere.
 • Hvis der ikke er nok plads tilbage på USB-harddisken, fungerer Live Playback muligvis ikke korrekt. Før du kan bruge funktionen Live Playback, skal du bruge en USB HDD med mindst 2.3 GB.
 • Det kan bruges i analog eller digital transmission. Du kan dog ikke bruge denne funktion, mens du lytter til en radiokanal. (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller).
 • Kanaler, der er tilsluttet HDMI IN, understøtter ikke Live Playback.
 • Med funktionen Live Playback kan du afspille et program i op til to timer afhængigt af den tilbageværende USB HDD-kapacitet. Dette tidspunkt kan variere afhængigt af din region.
 • De videoer, der gemmes i Live Playback-tilstand, slettes, hvis du slukker for TV'et uden at optage dem.*
 • På visse ULTRA HD-modeller kan du ikke vælge afsnittet Gemmer i buffer for programmer der sendes i ULTRA HD, hvis funktionen Live Playback bruges til en analog kanal. (Kanalen skifter til det program, der sendes, når du forsøger at vælge afsnittet).

I nogle lande gælder følgende også:

 • Programmer, der gemmes som Live Playback, gemmes midlertidigt og vises ikke på listen Optagelser. Hvis du vil lave en videooptagelse, der ikke er midlertidig, skal du vælge Start optagelse på displayet for Live Playback eller bruge funktionen planlagt optagelse i programguiden.
 • Videooptagelser under Live Playback gemmes fra det øjeblik, hvor Start optagelse bliver valgt. Når du spoler tilbage og ser udsendelsen igen i Live Playback, skal du vælge Start optagelse for at optage det tidligere udsendte indhold.
 • Indholdet, der gemmes i Live Playback, bliver slettet, når du ser optagelsen, afspiller indholdet i Optagelser eller slukker for tv'et.*
 • Du kan kun spole tilbage og se indhold igen under optagelse, når du ser en optaget kanal. Indholdet kan ikke spoles tilbage og ses igen, når du ser andre kanaler end den optagede.

*Bemærk, at hvis du i nogle lande vælger Gem i pop op-vinduet, der vises, når Live Playback starter, bliver der gemt op til to timers indhold, selv når TV'et bliver slukket og tændt igen. Når TV'er slukkes og tændes igen, fortsætter det optagede indhold med at blive afspillet. (Live Playback skal vare mindst 90 sekunder, efter Live Playback bliver indstillet).