Optagelser og påmindelser

En USB-harddisk, der er sluttet til TV'et, gør det muligt at optage programmer og se dem senere. Dine planlagte optagelser vises i listen med optagelser. Her kan du også slette planlagte optagelser.

 

Optag et program

Du kan optage en udsendelse med TV-optagelsesfunktionen.

For flere oplysninger om optagelse af udsendelser forklarer LG:

 Brug af Øjeblikkelig optagelse

 1. Tilslut en USB-harddisk eller et USB-flashdrev til en USB-port.
 2. Mens du ser en direkte udsendelse, skal du trykke på knappen OK.
 3. Tryk på knappen Start optagelse i venstre hjørne af skærmen.
 4. Tryk på knappen Stop optagelse, hvis du vil stoppe optagelsen.

w15_rec_main.png

 • Du kan se andre kanaler eller bruge andre funktioner under optagelse.* (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i visse lande).
  - Når du er sluttet til et satellitsignal: Alle grundlæggende eller kabel-tv-programoptagelser vil skifte til den grundlæggende eller kabel-tv-kanal, når du ser en satellit-tv-kanal. Du kan ikke se en satellit-tv-kanal, når du optager en grundlæggende eller kabel-tv-kanal. Alle satellit-tv-programoptagelser vil skifte til satellit-tv-kanalen, når du ser en grundlæggende eller kabel tv-kanal. Du kan ikke se en grundlæggende eller kabel-tv-kanal, når du optager en satellit tv-kanal.**
  - Når du er sluttet til to satellitsignaler: Alle grundlæggende eller kabel-tv-programoptagelser eller -visninger vil ikke skifte til grundlæggende eller kabel-tv-kanalen, når du ser en satellit-tv-kanal. Du kan se en satellit-tv-kanal, mens du optager en grundlæggende eller kabel-tv-kanal. Alle satellit-tv-programoptagelser eller -visninger skifter ikke, når du ser en grundlæggende eller kabel-tv-kanal. Du kan se en grundlæggende eller kabel-tv-kanal, mens du optager en satellit-tv-kanal.**
 • Varigheden af optagelsen kan indstilles, før optagelsen starter.***
 • Hvis der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, vælges den senest registrerede lagringsenhed automatisk.
 • Hvis der ikke er tilsluttet en USB-lagerenhed, gemmes optagelsen i den interne hukommelse. Tilslut en USB-enhed for at gemme flere optagelser. (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i visse lande.)
 • Tryk på knappen (OK) under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen. Funktionen på knappen (OK) afhænger muligvis af landet.****
 • Du kan kun bruge den kanal, du er ved at optage, og gratis kanaler under optagelse af en kodet kanal.****

 *Bemærk, at man i nogle lande ikke kan se en analog kanal, mens man optager en analog kanal.

**Forbindelse til et satellitsignal er kun mulig for modeller med satellittuner.

***I nogle lande kan man indstille optagelsestidspunktet, før optagelsen starter, og under optagelsen kan man ændre tidspunktet ved at vælge knappen Optagelse.

****Denne funktion muligvis er ikke tilgængelig i alle lande.

 

Ting man skal være opmærksom på ved optagelse

 • Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når optagelsen er i gang.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
 • Kanaler, der er sluttet til HDMI IN, optages ikke, når der optages via Indgang.
 • Den ledige kapacitet på USB-harddiskpartitionen skal være mindst 1 GB.
 • Der skal være mindst 4 GB partitionsstørrelse på et USB-flashdrev.
 • Når USB-flashdrevet bruges til sin første optagelse, gennemgår tv'et en skrivetest. Du kan kun optage når testen er afsluttet.
 • Bluetooth og USB-porten fungerer muligvis ikke korrekt ved optagelse med en USB-enhed.
 • Hvis en USB-enhed er fejlbehæftet, kan funktionen Time Machine muligvis ikke fungere normalt.
 • USB-enheden fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en USB-hub eller et forlængerkabel.
 • Da lagringsenheden kan anvendes til andre formål end Time Machine, stoppes optagelsen muligvis, hvis den tilgængelige lagerplads ikke er tilstrækkelig. Det anbefales, at du anvender en lagringsenhed med tilstrækkelig lagerplads.
 • På grund af den anvendte indholdsbeskyttelsesteknologi, kan den optagede video ikke afspilles på computer eller andre fjernsyn. Videoen kan heller ikke afspilles, hvis TV'ets videokredsløb udskiftes.
 • Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
 • Fjern ikke USB-kablet under optagelse.
 • Hvis du gennemtvinger slukning af TV'et under optagelse, gemmes det optagede indhold muligvis ikke. Ideelt set bør du stoppe optagelsen og kontrollere, at programmet er optaget, før du slukker TV'et.
 • På visse ULTRA HD-modeller gemmes og stoppes optagelsen automatisk, hvis indhold i ULTRA HD afspilles under optagelse af et program i analog.
 • På visse ULTRA HD-modeller ændres kanalen automatisk til analog, hvis optagelse af et program, der sendes analogt, mens indhold eller et program, der sendes i ULTRA HD, afspilles.
 • Optagelser på under 10 sekunder gemmes ikke.
 • Analoge optagelser er kun tilgængelig på visse modeller.

Bemærk, at optagelse ikke er tilgængelig for UHDTV-kanaler i alle lande.

 

Planlæg en optagelse

Planlæg visning eller optagelse af et program. I nogle lande er det kun muligt at planlægge visning af et program.

For flere oplysninger om planlægning af optagelser forklarer LG:

Denne funktion bruges til at indstille klokkeslæt og dato for optagelse af et specifikt program.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Du kan planlægge en ny optagelse ved at vælge appen Planlægger.

w15_scheduler.png

 1. Du kan sortere listen.
 2. Du kan indstille sletningstilstand.
 3. Du kan indstille en ny planlagt optagelse.
 4. Du kan indstille en ny påmindelse.
 5. Start TV-guide.*

 

Planlæg efter program

Du kan vælge et program for at planlægge det til visning eller optagelse.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Du kan planlægge en optagelse ved at vælge appen TV-guide.*
 3. Vælg det ønskede program.
  Hvis du vil optage den direkte udsendelse, skal du trykke på knappen Optag.**
  Hvis du vil optage et kommende program, skal du klikke på knappen Planlagt optagelse.**
 • Planlagt optagelse garanterer ikke præcis optagelsestid af programmet, fordi programmet optages med oplysninger fra programudbyder.**
 • Gældende for digitale udsendelser.**

 

Manuel planlægning

Du kan vælge dato, klokkeslæt og program for visning eller optagelse af programmerne.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Du kan planlægge en ny optagelse ved at vælge appen Planlægger.
 3. Indstil dato, klokkeslæt og program for optagelsen.

Længden af den planlagte optagelse skal være mindst 1 minut.

 

Optagelse af en serie

Serieoptagefunktionen bruges til automatisk at optage hvert afsnit af det program, du vælger. Hvis et program er en serie, kan du optage serien med Planlagt optagelse i TV-guide eller med Optag, når du ser TV.***

 • Du kan se, hvor langt optagelsen er nået i en serie, på detaljeskærmbilledet i Serieoptagelser.
 • Du kan afspille serieoptagelser i Optagelser-appen.
 • Kontrollér din region og netværkstilstand for at bruge disse funktioner.
 • Hvis den planlagte serieoptagelse og en anden planlagt optagelse er på samme tid, eller hvis der er et problem med udsendelsesoplysningerne, bliver serierne muligvis ikke optaget i episodernes rigtige rækkefølge.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.

 

*I nogle lande hedder TV-Guide Guide.

**Dette gælder muligvis ikke for alle lande. I lande, hvor programmer kun kan planlægges til visning, kan du vælge Se og Påmindelse i stedet for Optag og Planlagt optagelse.

***Optagelse af serier er kun tilgængelig i nogle lande.

 

Optagelser

For flere oplysninger om optagelser forklarer LG:

Du kan få vist og afspille optagelser på lagringsenheder ved hjælp af Optagelser-appen.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Kør Optagelser-appen.

w15_recordedtvsee.png

 1. Vælg den lagerenhed, du vil bruge, type af optagelser og sorteringsmetode.
 2. Vælg og slet det ønskede indhold.
 3. Vis detaljerede oplysninger om indholdet. Du kan ændre titlen på indholdet i pop op-vinduet Detaljerede oplysninger.*
 4. Start Søg.

 

Afspilning af optagelser

Du kan få adgang til og betjene grundlæggende funktioner som afspilning og pause på afspilningsskærmbilledet.

 1. Vælg ønsket optagelse fra appen Optagelser.
 2. Du kan styre afspilningen af din ønskede optagelse ved at trykke på knappen (OK) under afspilningen.**

w15_recordedtvsee_recordingplay.png

 1. Du kan betjene grundlæggende afspilningsrelaterede funktioner.
 2. Denne skifter til et skærmbillede, hvor du kan konfigurere yderligere funktioner.

 

Opsætning af yderligere funktioner

Du kan indstille gentag A-B, undertekster osv.

 1. Tryk på knappen (OK) under afspilning af den ønskede optagelse.**
 2. Vælg Yderligere indstillinger på skærmen.***

w15_recordedtvsee_cc.png

 1. Angiv et udsnit til at gentage eller redigere og gemme.
 2. Vælg lydsproget, der skal udsendes.
 3. Slå undertekster til eller fra.****
 4. Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.
  - Når TV'et er slået til ved hjælp af Quick Start+, fungerer fortsæt med at se muligvis ikke med det samme.
 5. Du kan indstille kontinuerlig afspilning. Hvis kontinuerlig afspilning er indstillet, afspilles den næste video automatisk, efter afspilning af en video er afsluttet.
 6. Vender tilbage til skærmen med standardvisningen.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.

 

*I nogle lande er der et yderligere ikon, som du kan bruge til at låse en valgt optagelse for at forhindre, at den bliver slettet.Vælg et ulåst program, og aktivér funktionen for at vise ikonet Lås. Vælg et låst program, og deaktiver funktionen for at skjule ikonet Lås og låse programmet op.

** I nogle lande skal du trykke på eller under afspilning af en optagelse for at bringe afspilningsknapper frem.

***Yderligere indstillinger er ikonet med de tre prikker i højre hjørne.

****I nogle lande hedder denne funktion lukkede undertekster.