Brug af højttalergrupper og lydtilstande

Du kan udstyre fjernsynet med et surround sound-system ved at tilslutte BeoLab højttalere og subwoofere.

Når du tænder for en kilde, vælger TV'et automatisk den bedste lydtype, alt efter hvilken kilde der er i brug. Du kan dog til enhver tid vælge en anden lydtype.Når du tænder for TV'et, vælges højttalergruppen TV automatisk. Du kan dog altid vælge en anden gruppe aktiverede højttalere, hvis du vil lytte til musik uden at skulle sidde foran fjernsynet, men f.eks. hellere vil sidde ved spisebordet eller i en lænestol.Du kan justere lydtypernes indstillinger og oprette højttalergrupper. Du kan finde flere oplysninger om lydtyper og højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger".

Når du konfigurerer en kilde, kan du indstille en lydtilstand til at vises automatisk, hver gang kilden tændes. Du kan finde flere oplysninger om faste indstillinger i afsnittet om højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger".

 

Vælg lydtilstand

Du kan vælge den lydtilstand, der passer til den kilde, du bruger.

  1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde Lyd frem på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
  2. Tryk på eller for at fremhæve den ønskede lydtilstand, og tryk derefter på centerknappen.
  3. Tryk på for at fjerne Lyd fra displayet.

 

Vælg en højttalergruppe

Vælg den højttalergruppe, der passer til din lytteposition.

  1. Tryk på LIST og derefter på eller for at kalde Højttaler frem på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
  2. Tryk på eller for at fremhæve den ønskede højttalergruppe, og tryk derefter på centerknappen. De valgte højttalere aktiveres automatisk.
  3. Tryk på for at fjerne Højttaler fra displayet.