Smart TV

Med Smart TV kan du f.eks. få adgang til internettet, modtage notifikationer og høre lyd og se oplysninger fra en anden smart enhed.

For flere oplysninger om Smart TV forklarer LG:

Hjem

Når du ser tv, kan du trykke på Hjem-knappen på fjernbetjeningen for hurtigt at starte Smart-funktionen.

w15_home.png

 

Livemenu

Når du ser TV, kan du nemt søge efter andre kanaler ved at flytte markøren til den højre side af skærmen. Du kan også trykke på den højre knap på fjernbetjeningen for at se livemenuen. Du kan nemt og hurtigt finde den ønskede kanal og skifte til den.*

w15_livemenu.png

 

LG Content Store

Du kan spille spil, bruge apps og meget mere på dit LG webOS-tv.

w15_lgcontentstore.png

 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.*

*Du kan finde oplysninger om menuen Hjem i artiklen "Grundlæggende betjening". Du kan finde oplysninger om Livemenu i artiklen "Liste over programmer og favoritter". Du kan finde flere oplysninger om LG Content Store i artiklen "App og Content Store".

 

Min Starter 

For flere oplysninger om Min Starter forklarer LG:

Min Starter lader dig se oplysninger via dit tv, som f.eks. det aktuelle klokkeslæt, vejr og programoversigter, som du har føjet til din Smart enhed.

 • Ved at konfigurere Min Starter på dit tv eller i LG TV Plus-appen, kan du få Min Starter til at køre automatisk på et bestemt tidspunkt, når dit tv er tændt.*
 • Nogle funktioner er kun tilgængelige, når du har installeret LG TV Plus-appen på din Smart enhed.

*Hvis du vil aktivere Min Starter på tv'et, skal du trykke på , vælge Indstillinger efterfulgt af Billede og Kanaler ..., Generelt, Timere, Timer Tænd, Indstil Min starter og derefter vælge Til.

Opsætning i LG TV Plus-appen

 1. Download LG TV Plus-appen fra App Store på din Smart enhed.
 2. Tilslut dit tv og din Smart enhed til det samme netværk.
 3. Kør LG TV Plus-appen, der er installeret på din Smart enhed.
 4. Vælg Min Starter i LG TV Plus-appen, og angiv indstillingerne.

 

Visning af en programoversigt med Min Starter

Konfigurer deling af programoversigt med dit tv i LG TV Plus-appen, hvor du følger instruktionerne, og derefter kan du se programoversigterne, der er føjet til dine Smart enheder, på dit tv.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Kør Min Starter ved at vælge klokkeslættet, der vises i øverste højre hjørne af skærmen.
 • Hvis der ikke vises et klokkeslæt, skal du indstille klokkeslættet på dit tv.

useful_runmystarter.png

 • Hvis flere Smart enheder er blevet konfigureret til at dele programoversigter med dit tv, er programoversigten på den sidste Smart enhed, der blev konfigureret til deling af programoversigt, gældende.
 • Du kan bruge deling af programoversigter uden konfiguration af Indstil Min starter.

 

Internet

For flere oplysninger om webbrowseren forklarer LG:

Du kan komme ind på et websted, ved at skrive webadressen i adresselinjen. Hvis du indtaster et søgeord, bliver en søgemotor brugt til at finde frem oplysningerne.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Kør programmet Webbrowser.

w15_webbrowser.png 

 1. Du kan tilføje den aktuelle side til startskærmen eller tilføje eller slette den aktuelle side i Bogmærker. (En side, der er føjet til startskærmen, kan kun slettes på startskærmen. I dette tilfælde slettes den ikke fra Bogmærker).
 2. Genindlæser den aktuelle side.
 3. Du kan aktivere/deaktivere Mini TV.
 4. Zoomer ind eller ud på skærmbilledet.
 5. Historik: Du kan åbne eller slette historiklisten.
  Bogmærker: Du kan åbne eller slette bogmærkelisten.
  Indstillinger: Du kan konfigurere enkle indstillinger for browseren.
  Tegnkodning: Du kan ændre sproget, når indholdet ikke vises korrekt på websiden.
 6. Du kan bruge browseren i fuldskærmsvisning. For at gå tilbage til den oprindelige skærm, skal du bruge fjernbetjeningen til at flytte markøren til den øverste del af skærmen. Afslut Fuld Skærm vises.
 7. Afslut Webbrowser.
 8. Anbefalede websteder og Mest Besøgte Websteder vises på en ny fane.
  Anbefalede websteder er muligvis ikke tilgængelig i dit land.
  Hvis du vil skjule Anbefalede websteder, skal du vælge Fra i Indstillinger.
 • Din Webbrowser understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.
 • Din Webbrowser understøtter ikke plug-in installation.
 • På din Webbrowser er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end: JPEG / PNG / GIF
 • Din Webbrowser lukkes muligvis, hvis der ikke er nok hukommelsesplads.
 • På din Webbrowser anvendes der kun de skrifttyper, der er integreret i TV'et. Tekst kan derfor blive vist med andre skrifttyper, end dem der er på pc'en.
 • Din Webbrowser understøtter ikke overførsel af filer og skrifttyper.
 • Eftersom din Webbrowser er en TV-browser, fungerer den muligvis anderledes end en pc-browser.
 • Eftersom din Webbrowser er en TV-browser, kan noget af indholdet muligvis ikke afspilles korrekt.
 • Udvis forsigtighed, når børn bruger produktet. Børn kan opnå adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt. Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.**

*I nogle lande skal du vælge bogmærkede websteder i stedet for søgeord.

**For at konfigurere indstillingerne, skal du trykke på og vælge Indstillinger efterfulgt af Billede og Kanaler..., Sikkerhed og bringe Applikationslåse frem.

 

Indstilling af Webbrowser

Tryk på ikonet MenuIcon.png øverst på skærmen, og vælg Indstillinger.

Ved OpstartDu kan angive browserens startside til Åbn siden Ny fane / Fortsæt dér, hvor jeg slap / Startside:.*

SøgemaskinerDu kan vælge standardsøgemaskine.

Anbefalede webstederDu kan ændre indstillingerne, så Anbefalede websteder vises.

Vis Altid Bogmærke-LinjenDu kan ændre indstillingerne, så bjælken Bogmærker altid vises.

Privat BrowsingDu kan konfigurere indstillingerne til ikke at efterlade spor efter dine søgninger.

Filtrering af websteder
Godkendte Websteder: Du kan konfigurere indstillingerne til kun at åbne tidligere registrerede websteder.
Blokerede Websteder: Du kan konfigurere indstillingerne til at blokere specifikke websteder.

 • Før du kan bruge funktionen Filtrering af websteder, skal du indtaste adgangskoden til TV'et. Adgangskoden er som udgangspunkt "0000". Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".

*Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande.

Sådan bruges filtrering

Filtrering begrænser adgangen til at se onlineindhold, som kan være uegnet for børn. Vi anbefaler på det kraftigste, at denne lås aktiveres, når børn bruger internettet via tv'et, for at forhindre problemer som onlinemobning, eller at børn ser upassende indhold. Til brug af denne funktion kræves der en kontrakt med Digital Arts. Inc., som fås mod et abonnementsgebyr.*

Tilmeld dig i-Filter ...

 1. Tryk på Tilmeld dig i-Filter i Filtreringsindstillinger.
 2. Læs servicevilkårene, og tilmeld dig. Efter tilmelding kan du aktivere filtreringen.

Sådan ændrer du filtreringsindstillingerne ...

 1. Tryk på Konfigurer i-Filter i Filtreringsindstillinger.
 2. Indtast adgangskoden.
 3. Du kan aktivere/deaktivere filtrering og angive filtreringsniveau og registreringsoplysninger.
  • Indstil filtrering
   i-Filter til: Aktiverer filtrering.
   i-Filter fra: Deaktiverer filtrering.
  • Indstil filtreringsniveau
   Klik på Indstilling af filtreringsstyrke.
   Indstil filtreringsniveauet ved at følge instruktionerne på skærmen.

Sådan afmelder du dig ...

Denne indstilling er aktiveret, når du har indgået en filtreringskontrakt.

 1. Tryk på Konfigurer i-Filter i Filtreringsindstillinger.
 2. Indtast adgangskoden.
 3. Klik på Indstilling af filtreringsstyrke.
  Afmeld dig ved at følge instruktionerne på skærmen.

Efter du tilmelder dig, kan du sætte filtreringen i bero uden at opsige kontrakten ved at vælge Nulstil til oprindelige indstillinger.

 • Tilmeld dig igen under Tilmeld dig i-Filter for at starte filtreringen igen.

Efter afmelding kan du blive opkrævet for abonnementet, selv om du har valgt indstillingen i-Filter fra, indtil afmeldingen er fuldført.

*Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. Du kan kalde Filtreringsindstillinger frem ved at trykke på , vælge Webbrowser efterfulgt af menuikonet i øverste højre hjørne og vælge Indstillinger

 

 

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth.

 

Par en enhed ...

Sørg for, at din enhed er i parringstilstand.

 1. Tryk på T30-Home2.jpg for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Kilder, og tryk på T20-Nav-Right.jpg-knappen.
 5. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Bluetoothog tryk på centerknappen.
 6. Åbn menuen Bluetooth, fremhæv PAIR, og tryk på centerknappen for at søge efter en enhed, som skal parres med TV'et.
 7. Hvis enheden er klar til parring, foregår parring.

 

Annuller parringen af en enhed ...

 1. Tryk på T30-Home2.jpg for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Kilder, og tryk på T20-Nav-Right.jpg-knappen.
 5. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Bluetoothog tryk på centerknappen.
 6. Åbn menuen Bluetooth , fremhæv Parrede enheder, og tryk på centerknappen ´for at kalde en liste over parrede enheder frem.
 7. Fremhæv den enhed, hvis parring du ønsker at annullere, og tryk på centerknappen.
 8. Fremhæv Slet, og tryk på centerknappen.

  

Meddelelser

For flere oplysninger om meddelelser forklarer LG:

Meddelelser overfører meddelelser i realtid fra forskellige programmer og LG-tjenester. Det viser statussen for programmer, der i øjeblikket kører, og giver dig mulighed for at se, slette og køre alle meddelelser på ét sted.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Kør Meddelelser-programmet.

w15_notifications.png

 1. Du kan slette meddelelser.
 2. Få adgang til meddelelser med meget indhold ved at trykke på mere for at åbne dem i fuld visning.
 3. Du kan slette alle meddelelser.
 4. Du kan starte appen eller gå til webadressen.

 

Bemærk, at ikke alle funktioner er tilgængelige i alle lande.