Fjernbetjening

Betjening af TV'et er beskrevet med BeoRemote One.

 

Parring af fjernbetjeningen

Bemærk, at dit TV skal parres med BeoRemote One, inden det kan betjenes. Tryk knappen PAIRING bag på TV'et, eller par ved hjælp af menuen Service, som du kan se ved at vælge Indstillinger i menuen Hjem og vælge Lyd og BeoLink...Husk at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand inden parringen.

  1. Slut fjernsynet til strømmen.
  2. Sæt friske batterier i fjernbetjeningen, og stil eller sæt dig foran produktet.
  3. Når velkomstskærmen ikke længere vises på displayet, skal du bruge eller og centerknappen til at indstille det ønskede sprog.
  4. Hvis produktet er klart til parring, foregår parring.

 

Par via menuen ...

  1. Tryk på T30-Home2.jpg for at kalde menuen Hjem frem.
  2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
  3. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen.
  4. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Service, og tryk på knappen  T20-Nav-Right.jpg.
  5. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg for at vælge Parring af fjernbetjeningog tryk på centerknappen.

Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen.

Både TV og fjernbetjening skal være i parringstilstand, for at du kan parre de to produkter.

Når du modtager BeoRemote One sammen med TV'et, kan du sætte den i parringstilstand under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis din BeoRemote One af én eller anden grund ikke længere er parret med TV'et, og du er nødt til at parre den igen, eller du ikke kan finde den og er nødt til at parre en anden BeoRemote One, skal du sætte både TV og fjernbetjening i parringstilstand for at parre dem med hinanden. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer parring af BeoRemote One, i vejledningen til fjernbetjeningen på www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT. Du kan finde flere oplysninger om parring i artiklen "Parring og netværk".

Brug fjernbetjeningen

Se, hvordan du bruger fjernbetjeningen. Nogle anvisninger til dette TV kan være beskrivelser fra LG-vejledningen. Du kan også finde en forklaring på, hvilke Bang & Olufsen knapper du skal bruge i stedet for LG-knapper.

T30_NetflixAmazon---color.png

Display
Der vises en liste over kilder eller funktioner i displayet, når det tændes.

AmazonButton.png
AMAZON-kilde.

NetflixButton.png
NETFLIX-kilde.

TV
Se de tilgængelige TV-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug eller til at gå trinvist gennem listen*.

MUSIC
Se de tilgængelige musikkilder, du kan tænde for, i displayet. Brug eller til at gå trinvist gennem listen*.

 (MitValg-knapper)**
Med et langt tryk gemmes den aktuelle opsætning, f.eks. lydindstillinger og standpositioner, og med et kort tryk aktiveres den.

0–9
Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer.

LIST
Se ekstrafunktioner i displayet. Brug eller til at gå trinvist gennem listen.

GUIDE
Kald TV-guiden frem.

 (Knappen Tilbage)
Forlad eller gå tilbage gennem TV-menuerne og listerne i BeoRemote One.

INFO
Kald information om en menu eller funktion frem.

 (Knappen Hjem)
Kald menuen Hjem frem. Herfra er der adgang til forskellige apps, f.eks. Indstillinger, en TV-app og en musik-app.

, , og
Pileknapperne venstre, højre, op og ned.Naviger i menuer og i displayet på BeoRemote One.

 (Centerknappen)
Til valg og aktivering af f.eks. indstillinger.

, , og (farvede knapper)
Vælg farvespecifikke funktioner.

 
Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning.

og
Søg trinvist frem eller tilbage.

og
Gå trinvist gennem kanaler og stationer.


Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause.

og
Juster lydstyrken.Tryk midt på knappen for at slå lyden fra.

(Standby-knappen)
Sæt på standby.

 

*Nogle af de kilder, der vises i displayet, kan omkonfigureres under opsætningen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

**Afhængigt af fjernbetjeningen kan , , , (MitValg-knapper) enten være én eller fire knapper.

Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i vejledningen til fjernbetjeningen på www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT.

Visse lande og CA-moduler kræver aktivering af Digital Text/MHEG. Derfor gælder der visse forskelle for BeoRemote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Digitalt tekst-TV".

 

BeoRemote One-knapper til LG-anvisninger

Brug knapperne på Bang & Olufsen fjernbetjeningen til anvisninger, der bruges i LG-vejledningen. Brug pileknapperne og centerknappen til at navigere på TV-skærmen.

 

Søgeknappen
Tryk på , og brug pilen og derefter centerknappen til at finde søgefeltet.

Knappen HJEM
Tryk på .

Knap til højre, venstre, og og ned
Tryk på , , og .

Knappen (OK)
Tryk på centerknappen.

Knapperne P op og P ned
Tryk på og .

TEKST-TV
Tryk på LIST og derefter eller for at finde Tekst-TV på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.

T.OPT (indstillinger for Tekst-TV)
Tryk på LIST og derefter eller for at finde T.Opt på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.

OPTAG
Tryk på LIST og derefter eller for at findeOptag på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.

SØG
Tryk på LIST og derefter  eller for at finde Søg på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.

LIVE ZOOM
Tryk på LIST og derefter på  eller for at finde Live Zoom på displayet på BeoRemote One, og tryk på centerknappen.

SENESTE
Tryk på LIST og derefter  eller for at finde Seneste på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.

UNDERTEKSTER
Tryk på LIST og derefter eller for at finde Undertekster på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.

LYDBESKRIVELSE
Tryk på LIST og derefter eller for at findeLydbeskrivelse på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.