Grundlæggende betjening

 

Instruktionerne for TV'et er beskrevet med Bang & Olufsen fjernbetjeningen og kan tilgås enten via dit TV eller en anden enhed, der er tilsluttet internettet. For nogle funktioner finder du LG's instruktioner. For disse instruktioner anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med forskellene mellem Bang & Olufsen fjernbetjeningen og den beskrevne LG fjernbetjening. Se artiklen "Fjernbetjening".

 

Brug af fjernbetjeningen

Nedenfor vises et eksempel på brug af fjernbetjeningen.

Aktivér billedtilstand direkte …

 1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde Billede frem på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
 2. Brug  og  til at skifte mellem tilstande, og tryk derefter på centerknappen for at vælge en tilstand.
 3. Tryk på  for at fjerne Billede fra displayet.

Knapperne på fjernbetjeningen såsom LIST eller Højttaler angiver enten en fysisk knap, du skal trykke på, eller en tekst på displayet på BeoRemote One. Tryk på LIST, TV eller MUSIC på BeoRemote One for at kalde tekst frem i displayet på BeoRemote One. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til BeoRemote One på www.bang-olufsen.com/guides/beoremoteonebt.

 

 

Naviger i menuerne

V200_Example-of-a-menu.png

 

Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Tryk på  for at åbne menuen Hjem, som giver dig et overblik over tilgængelige apps og forskellige funktioner.

Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data.

 • Brug , ,  og  til at markere en menu, kalde en undermenu frem, gå et niveau tilbage i menuen eller ændre en indstilling.
 • Brug talknapperne til at indtaste data.
 • Tryk på centerknappen for at gemme en indstilling.
 • Brug de farvede knapper til at vælge en indstilling.
 • Tryk på  for at lukke menuen.

 

Gå trinvist gennem menusider

Nogle menuer fylder så meget, at der ikke er plads til dem på TV'ets skærm. Det er muligt at rulle gennem disse menuer.

 • Tryk på  eller  for at gå frem og tilbage mellem siderne.
 • Tryk på  eller  for at gå op eller ned i menupunkterne.

 

Vælg kilde

Du kan kalde en kilde frem ved at trykke på knappen TV eller MUSIC og vælge kilden i fjernbetjeningens display. Nogle kilder kan også vælges fra menuen Hjem.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til et markere en kilde, og tryk på centerknappen

 

Menuen Hjem

I menuen Hjem kan du finde forskellige funktioner, der gør det muligt f.eks. at starte et program, skifte til en TV-kanal eller skifte til en tilsluttet enhed. Her kan du også finde Indstillinger.

I rækken af funktioner i menuen Hjem kan du også finde et felt til vejledninger med oplysninger om onlinevejledningen.

For flere oplysninger om Hjem forklarer LG:

Du kan åbne skærmen Hjem ved at trykke på knappen HOME på din fjernbetjening. Du kan kombinere hyppigt anvendte apps på et enkelt skærmbillede og bruge dem, du vil, til enhver tid.

 

 w15_home_main.png

 1. Det er nemt at skifte indstillingerne på dit TV.
 2. Du kan se dagens vejr og tidsplan. Hvis du vil se tidsplaner, skal der være oprettet tidsplaner i forvejen.*
 3. Tilføj indhold, du kan lide, for at bruge det nemt og hurtigt. (Denne funktion understøttes ikke i nogle lande. Når du vælger funktionen, viderestilles du til LG Content Store).
 4. Ved at tilføje programmer, du kan lide, kan du nemt og hurtigt se programoplysninger og se det ønskede program.
 5. Dette er en liste over senest anvendte apps. Du kan køre eller lukke alle senest anvendte apps.
 6. Du kan køre, flytte og slette alle apps, der er installeret på dit TV.

 

Brug listen over senest anvendte

Du kan køre eller lukke alle senest anvendte apps.**

 

 w15_recent.png

 1. Afslut appen.

*Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Generelle indstillinger".

** Hvis du vil kalde listen over senest anvendte frem, skal du trykke på LIST på BeoRemote One, trykke på  og  for at finde Seneste og derefter trykke på centerknappen.

 

Administrer apps

Du kan se en liste over alle apps, der er installeret på dit TV, og flytte eller slette dem.

w15_appall.png

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Tryk på  for at gå til den sidste funktion i rækken over apps, som er appredigeringstilstanden, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på  eller  for at gå til den app, du gerne vil redigere, og tryk på centerknappen
 4. Tryk på  eller  for at flytte appen til den ønskede placering, og tryk på centerknappen. Hvis du vil slette en app, skal du vælge ikonet for Slet app oven over appen. Du kan flytte og slette så mange apps, du vil, inden du afslutter redigeringstilstanden.
 5. Vælg FÆRDIG for at afslutte appredigeringstilstanden.
 • Nogle apps kan ikke redigeres.

 

Stop den aktuelle funktion

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Vælg appnavnet i skærmens øverste venstre hjørne med fjernbetjeningen for at vise ikonet Luk.
 3. Vælg ikonet Luk, der vises ved siden af appnavnet, for at afslutte den aktuelle funktion.

w15_appclose.png