Tilslutninger

I TV'ets tilslutningspanel kan du både tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en Blu-ray-afspiller eller et musiksystem. 

Produkter, der sluttes til disse stik, skal registreres i menuen Kilder. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

 

V200_12_TV-connections.png

Illustrationen viser et eksempel på tilslutning til stikkene AERIALSAT 1-2 og PL1-4.

Husk at tage TV'ets stik ud af stikkontakten, inden du slutter produkter til det. Dette er ikke nødvendigt, hvis du vil tilslutte en kilde via et HDMI IN- eller et USB-stik.

Afhængigt af den type produkt, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

 

Tuner

Hvis du bruger en harddiskoptager med en parabolantenne, skal du bruge et LNB-hoved med to udgange. Hvis du har mere end én parabolantenne, skal du også bruge en Multi DISEqC-switch. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

Bemærk, at tunerfunktioner kan variere afhængig af land.

 

Højttalere

Brug Bang & Olufsen højttalere. Kablerne fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

Du kan også tilslutte op til otte højttalere trådløst. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Lydindstillinger".

Den optimale trådløse forbindelse opnås ved at placere alle trådløse højttalere mindre end ca. 9 meter fra TV'et.

Undlad at placere noget foran TV'et og de trådløse højttalere, da det kan forstyrre den trådløse forbindelse. De trådløse højttalere bør stå i samme rum og være synlige fra TV'ets placering. Se vejledningen til højttaleren for at finde ud af, om din højttaler kan tilsluttes trådløst.

 

Produkter med HDMI™-udgang

Produkter med HDMI-udgang, såsom en set-top-boks, kan sluttes til et tilgængeligt HDMI IN-stik i TV'et. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Du kan vælge en konfigureret kilde på BeoRemote One eller via menuen Hjem.

Tilsluttede produkter kan betjenes med deres egne fjernbetjeninger. Alternativt kan du downloade en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), hvis den er tilgængelig, så du kan bruge en Bang & Olufsen fjernbetjening. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Service og softwareopdatering".

 

Tilslutningspaneler

Produkter, som du slutter permanent til tilslutningspanelet, kan registreres i menuen Kilder ved at trykke på  for hver kilde. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Vi anbefaler, at du slutter TV'et til internettet for at bruge Smart TV-funktioner, modtage softwareopdateringer og downloade PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med PUC-tabeller kan du betjene tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Slut stikket ( ͠  ) på TV'ets tilslutningspanel til stikkontakten.

Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.

 

( ͠  ) Strømstik (skærm)
Tilslutning af strøm.

 

SoundCenter – tilslutningspanel

Mains_connection_panel.png

( ͠  ) Strømstik (SoundCenter)
Tilslutning af strøm.

 01d.-V200_SC-main-connection-panel.png

STAND
Til tilslutning af motordrejestand eller -vægbeslag. Du kan finde oplysninger om kalibrering af en gulvstand eller et vægbeslag i artiklen "Standindstillinger"

 

PUC 1-3 (A+B)
Til IR-kontrolsignaler til eksterne produkter tilsluttet et HDMI IN-stik. Gør det muligt at betjene tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

 

MIC
Kun til tilslutning af en kalibreringsmikrofon, så de tilsluttede højttalere kan kalibreres automatisk.

 

PL 1-4 (Power Link)
Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opstilling.Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Tilslut produkter".

 

LINE-IN, OPTICAL-IN
Venstre og højre linjeindgang/optisk indgang.

 

 (Ethernet)
Til forbindelse til internettet. Til forbindelse til internettet, Smart TV, softwareopdateringer og PUC-downloads.

Kontrollér, at kabelforbindelsen mellem produktet og routeren ikke kommer ud af bygningen for at undgå kontakt med højspænding.

Det anbefales på det kraftigste at indstille fjernsynet til automatisk opdatering af softwaren. Se artiklen "Service og softwareopdatering".

 

SERVICE
Til servicebrug.

 

HDMI-IN A-D
Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige kilder, f.eks. set-top-bokse, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. Hvis du vil betjene produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med en Bang & Olufsen fjernbetjening, og af hensyn til optimal lydkvalitet anbefales det at tilslutte produkter til HDMI-stik på SoundCenter.

 

TV-skærm – det primære tilslutningspanel

Kun til EU

01a.-V200_LG-main_connection-panel-EU.png

Kun til Kina

01a.-V200_LG-main_connection-panel-CHINA.png


Kun til Hongkong/Asien

01a.-V200_LG-main_connection-panel-ASIA.png

 

Kun til Japan

01a.-V200_LG-main_connection-panel-JAPAN.png

Kun til Korea

01a.-V200_LG-main_connection-panel-KOREA.png

Kun til Nordamerika

01a.-V200_LG-main_connection-panel-US.png

 

RS232 (SVC ONLY)
Kun til brug ved service.

 

LAN/CTRL
Til tilslutning af Ethernet-kablet, der er tilsluttet SoundCenter. Kun til installation.

 

1-3 (antenneindgangsstik)

Kun til installation. Antenneindgangsstik, f.eks. til digital antenne/kabel-TV-net, digitalt satellitsignal eller et UHD-TV-signal. Du har muligvis ikke alle stikkene 1, 2 og 3. Antenneindgangsstikkene skal flyttes til TV'ets centrale stikområde ved hjælp af den medfølgende tunerforlængerledning. Tallene på stikkene skal matche tallene på tunerforlængerledningerne.

  

HDMI-IN 4
Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige kilder, f.eks. set-top-bokse, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. Hvis du vil betjene produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med en Bang & Olufsen fjernbetjening, og af hensyn til optimal lydkvalitet anbefales det at tilslutte produkter til HDMI-stik på SoundCenter.

 

USB IN 2-3 ()
Til tilslutning af en USB-enhed, så du kan gennemse digitale billeder samt video- og musikfiler. Hvis du tilslutter en USB-harddisk eller et SSD-drev, kan du bruge enheden som ekstern harddiskoptager.

 

TV-skærm – sidetilslutningspanelet

Kun til EU

01b.-V200_LG-main_connection-panel-EU.png

Kun til Kina

01b.-V200_LG-main_connection-panel-CHINA.png

Kun til Hongkong/Asien

01b.-V200_LG-main_connection-panel-ASIA.png 

Kun til Japan

01b.-V200_LG-main_connection-panel-JAPAN.png

Kun til Korea

01b.-V200_LG-main_connection-panel-KOREA.png

Kun til Nordamerika

01b.-V200_LG-main_connection-panel-NORTH_AM.png

HDMI-IN 1 og 3*
Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige kilder, f.eks. set-top-bokse, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. Hvis du vil betjene produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med en Bang & Olufsen fjernbetjening, og af hensyn til optimal lydkvalitet anbefales det at tilslutte produkter til HDMI-stik på SoundCenter.*HDMI 2 er reserveret til kommunikation med SoundCenter.

 

USB IN 1 ()
Til tilslutning af en USB-enhed, så du kan gennemse digitale billeder samt video- og musikfiler. Hvis du tilslutter en USB-harddisk eller et SSD-drev, kan du bruge enheden som ekstern harddiskoptager.

 

PCMCIA CARD SLOT X 2
Til isætning af et CA-modul og kort, der giver adgang til kodede digitale kanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger om kompatible kort- og modulkombinationer.Disse stik er kun tilgængelige i udvalgte lande.

 

TV-skærm – det centrale tilslutningspanel

Kun til EU

01c.-V200_LG-side-connection-panel-EU.png

Kun til Kina

01c.-V200_LG-side-connection-panel-CHINA.png


Kun til Hongkong/Asien

01c.-V200_LG-side-connection-panel-ASIA.png 

Kun til Japan

01c.-V200_LG-side-connection-panel-JAPAN.png

Kun til Korea

01c.-V200_LG-side-connection-panel-KOREA.png

Kun til Nordamerika

01c.-V200_LG-side-connection-panel-NORTH-AM.png

ANTENNA /CABLE IN
Antenneindgangsstik til digital antenne/kabel-TV-net eller et analogt TV-signal.

700mA LNB IN underordnet satellit
Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal. Dette stik er kun tilgængeligt i udvalgte lande.

700mA LNB-INDGANG hovedsatellit
Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal. Dette stik er kun tilgængeligt i udvalgte lande.

ANTENNA /(UHDTV)
Antenneindgangsstik til digital antenne/kabel-TV-net eller et UHDTV-TV-signal. Dette stik er kun tilgængeligt i udvalgte lande.