Digital teletekst

Denne artikel gælder kun for nogle lande.

Nogle digitale udbydere tilbyder dedikeret digitalt tekst-TV på deres digitale TV-kanaler. Dette indebærer at bruge tal-, farve- og pileknapperne til at vælge og navigere.

Bemærk, at digitalt tekst-tv kun er tilgængeligt i nogle lande.

Du kan kalde digitalt tekst-tv frem ved at trykke på LIST og derefter og for at finde Tekst i displayet for BeoRemote One og derefter trykke på centerknappen.

For flere oplysninger om brug af digital teletekst forklarer LG:

Tv'et giver dig adgang til digital teletekst, som giver meget bedre tekst, grafik osv. end ældre analog teletekst. Denne digitale teletekst giver adgang til særlige og specifikke tjenester, som udsender digital teletekst.

  • Kun i Storbritannien/Irland
  • Digital teleteksttjeneste leveres af større tv-stationer, som f.eks. BBC , iTV osv.
  • Digital teleteksttjeneste er fremstillet af MHEG.

 

Teletekst inden for digital tjeneste

  1. Tryk på taltasten eller tasten Side for at vælge en kanal, som udsender digitalt tekst-tv.
  2. Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på TEXT, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE osv.*
  3. Tryk på taltasten eller tasten Side for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste.

 

Teletekst i digital tjeneste

  1. Tryk på taltasten eller tasten Side for at vælge en kanal, som udsender digitalt tekst-tv.
  2. Tryk på tasten TEXT eller de farvede knapper for at aktivere teletekst.*
  3. Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE osv.
  4. Tryk på tasten TEXT eller farvetasten for at deaktivere digital teletekst og gå tilbage til tv-visning.*

*Bemærk, at tasten Text findes på listen i BeoRemote One, når der trykkes på LIST.

Hvis du både kan bruge digitalt tekst-tv og tekst-tv, kan du konfigurere, hvilken funktion der skal bruges, i menuen Datatjeneste.Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Datatjeneste".