Standbyindikatorlampe

Standbyindikatoren, som er placeret nederst i midten af TV'et, viser oplysninger om TV'ets status.

 (Lyser konstant grønt) TV'et er tændt, men der er intet billede på skærmen.
 (Blinker grønt) TV'et har været frakoblet strømmen og er tilsluttet igen. 
 (Blinker langsomt rødt) Afbryd ikke strømmen til TV'et. Dette kan skyldes aktivering af ny software.