Tilpas TV-oplevelsen

Du kan tilpasse BeoRemote One ved hjælp af MitValg-knapperne. Du kan gemme et "skærmbillede" af en aktuel billed- og lydoplevelse og derved tilpasse denne oplevelse, så du hurtigt kan genskabe den med et enkelt tryk på en knap. Et skærmbillede kan indeholde de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. standpositioner, lydtilstand og højttalergruppe. Du kan også bruge det til aktivering af en bestemt kilde med en MitValg-knap.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer en kilde direkte fra standby med knappen TV eller MUSIC i artiklen "Service og softwareopdatering".

 

Gem et skærmbillede

Du kan gemme skærmbilleder, som kan aktiveres med MitValg-knapperne. Dette kræver, at TV'et er tændt, og at en kilde er valgt.

  1. Tryk på en MitValg-knap, og hold den nede for at kalde en liste med elementer frem, som du kan inkludere i skærmbilledet.
  2. Fremhæv de forskellige punkter, og tryk på centerknappen for at aktivere eller deaktivere dem.
  3. Fremhæv Gem, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne.

Hvis ingen punkter er valgt, kan du vælge Slet for at fjerne skærmbilledet fra knappen.

Hvis du gemmer et skærmbillede med en knap, hvor der allerede er gemt et skærmbillede, vil det eksisterende blive erstattet med det nye.

 

Brug et skærmbillede

Brug et skærmbillede, når du ser TV.

  1. Tryk på knappen til det ønskede skærmbillede.

Når du aktiverer et gemt skærmbillede, er indstillingerne midlertidige og har virkning, indtil du ændrer dem, vælger en anden kilde eller sætter TV'et på standby.

Hvis den enhed, der er gemt som et skærmbillede, ikke længere er tilgængelig, aktiveres skærmbilledet stadig, men enheden vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde.