Hvordan skifter jeg mellem mine kilder uden at anvende min mobile enhed?

Du kan skifte mellem musikkilderne ved at trykke kortvarigt to gange på toppen af BeoSound 2.

Du kan ændre den rækkefølge, kilderne aktiveres i, når du trykker kortvarigt to gange på toppen af BeoSound 2, eller ændre kildelisten, der vises i Bang & Olufsen appen, ved at gå ind i menuen "DIT INDHOLD" i appen og derefter ind i menuen "KILDER".