Parring, netværksstatus og nulstilling til fabriksindstillingerne

På bagsiden af TV'et finder du en knap til parring og nulstilling til fabriksindstillingerne.

01e.-V200_mains_network_pairing.png

Knappen PAIRING sidder nederst på TV'et. Når du trykker den og holder den nede i 1,5 sekunder, gør du TV'et klart til parring med en fjernbetjening. Hvis du vil annullere parringen, skal du trykke på knappen igen.

Knappen FACTORY RESET er kun til brug ved service. Kun SoundCenter nulstilles til fabriksindstillinger.

Indikatoren for NETWORK STATUS under knappen FACTORY RESET angiver statussen for parring og netværksforbindelsen:

 

Hvid (lyser konstant) Der er forbindelse til et netværk.
Hvid (blinker) TV'et har været frakoblet strømmen, er tilsluttet igen og er ved at starte op. 
Orange (lyser konstant) Forbundet til et trådløst netværk. Signalstyrken er lav.
Orange (blinker) Opretter forbindelse til et trådløst netværk.
Rød (lyser konstant, kortvarigt) Parring lykkedes ikke. Prøv igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte forhandleren.
Rød (blinker langsomt) Softwaren opdateres.
Blå (lyser konstant) Der er ikke konfigureret noget trådløst netværk, og der er ingen kablet netværksforbindelse.
Blå (lyser konstant, kortvarigt) Parring lykkedes.
Blå (blinker) TV'et er klart til parring.