Tilslutning af produkter

Tilslut andre produkter såsom digitale kilder, Smart Cards, højttalere eller en computer. Hvis du vælger Enhedsforbinder i menuen Hjem, kan du se en liste over tilsluttede produkter.

 

Digitale kilder

Tilslut eksterne HDMI-kilder, f.eks. en set-top-boks, computer eller spillekonsol. Alle produkter, der er sluttet til TV'et, kan konfigureres. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Afhængigt af det produkt, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Hvis du har flere end én type produkter, der kræver PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-kabel. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

Tilslut en digital kilde ...

 1. Sæt kablet i det korrekte stik på det digitale produkt.
 2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et. Det anbefales at bruge et af HDMI-A-D-stikkene for at kunne betjene kilden med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.
 3. For at gøre det muligt at betjene det digitale produkt vha. Bang & Olufsen fjernbetjeningen skal du slutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med IR-modtageren på det digitale produkt. Du kan finde flere oplysninger om IR-sendere under "IR-sendere" i denne artikel.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.*

*Når du vælger Spillekonsol som kilde, vælges billedindstillingen Spil som standardindstilling. Du kan ændre indstillingen midlertidigt. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Billedindstillinger".

Tilslut et kamera ...

 1. Sæt kablet i det korrekte stik på kameraet.
 2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et.
 3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

 

Computer

Før du tilslutter en computer, skal du tage stikket til TV'et, computeren og alle tilsluttede produkter ud af stikkontakten.

 1. Brug den korrekte type kabel, og slut den ene ende til DVI- eller HDMI-udgangsstikket på computeren og den anden ende til HDMI IN-stikket på TV'et.Det anbefales at bruge et af HDMI-A-D-stikkene for at kunne betjene kilden med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.
 2. Hvis du bruger DVI-udgangsstikket på computeren, skal du ved hjælp af det korrekte kabel tilslutte lydudgangen på computeren til LINE-IN-stikket på TV'et for at få lyd fra computeren i de højttalere, der er tilsluttet TV'et.
 3. Sæt stikkene fra TV'et, computeren og alle tilsluttede produkter i stikkontakten igen, og tænd for strømmen. Husk, at computeren skal være tilsluttet en jordforbundet stikkontakt som angivet i computerens opsætningsvejledning.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

 

Bluetooth-kilder

Du kan bruge Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth. Se artiklen "Smart TV".

 

Analog lydkilde

Du kan tilslutte én analog lydkilde. Hvis du vil konfigurere produkter, der er tilsluttet TV'et, skal du se artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

 1. Sæt kablet i det korrekte stik på det produkt, du ønsker at tilslutte.
 2. Før kablet til LINE-IN-stikket på TV'et.
 3. Slut TV'et og alle tilsluttede produkter til lysnettet igen.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Forskellige typer adaptere, og muligvis kabler, er nødvendige. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

 

IR-sendere

For at betjene produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen med en BeoRemote One fjernbetjening skal du montere en Bang & Olufsen IR-sender på det produkt, som ikke er fra Bang & Olufsen og derefter slutte den til et af stikkene mærket PUC på tilslutningspanelet. Fastgør IR-senderen i nærheden af IR-modtageren på det tilsluttede produkt for at sikre optimal fjernbetjening. Inden du fastgør IR-modtageren permanent, skal du kontrollere, at du kan navigere i produktets menuer på skærmen vha. BeoRemote One fjernbetjeningen.

Når du sætter senderen op til et PUC-stik i menuen Kilder under Lyd og BeoLink ... i Indstillinger, foretages indstillingerne for IR-senderen automatisk. Det er dog muligt at foretage en manuel opsætning, hvis der kræves alternative indstillinger.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har brug for et ekstra PUC-kabel.

Du kan finde oplysninger om download af PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) til set-top boxe i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

 

Smart Card

Kontakt programudbyderen, hvis du ønsker at se kodede kanaler. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling. Derefter får du et Smart Card og et CA-modul. Bemærk, at disse kun er gyldige til én programudbyder og derfor kun fungerer med bestemte kanaler.

Du kan se oplysninger om det tilsluttede CI (Common Interface) ved at trykke på  , IndstillingerBillede og Kanaler ..., Kanaler og CI-oplysninger

Bemærk, at det kun er muligt at bruge CI-moduler eller CAM-moduler i visse lande.

For flere oplysninger om CI og Smart Cards forklarer LG:

Hvis du bruger et CI-modul eller et CAM-modul,

 • Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
 • Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
 • CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
 • Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
 • Når tv'et tændes efter isætning af et CI-modul, har du muligvis ikke video- eller lydudgang i et krypteret program.
 • Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
 • En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
 • Hvis tv'et ikke viser video og lyd, når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte din jord-/kabel-/satellittjenesteudbyder. (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller).

 

Højttalere

Du kan tilslutte op til otte kablede højttalere og subwoofere til TV'et vha. Power Link kabler.

Derudover kan du trådløst tilslutte yderligere otte højttalere, inkl. subwoofere. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af trådløse højttalere i artiklen "Lydindstillinger".

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

Afhængigt af den type højttaler, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

14.-V200_13_Speaker-connections.png

Illustrationen viser et eksempel på en højttaleropsætning med to fronthøjttalere, to serieforbundne baghøjttalere og en subwoofer.

Tilslut højttalere ...

 1. Sæt et Power Link kabel i det korrekte stik på de højttalere, du ønsker at slutte til TV'et.*
 2. Før kablerne til ledige stik mærket PL 1–4 på TV'et.
 3. Slut et Power Link kabel til de korrekte stik på en subwoofer.
 4. Før kablet til et ledigt stik mærket PL 1–4 på TV'et.
 5. Slut igen TV'et og alle tilsluttede højttalere til lysnettet.

*Husk at indstille omskifteren for venstre og højre position på højttalerne, efter om højttaleren er placeret til venstre eller til højre i forhold til lyttepositionen.

Hvis du ønsker at tilslutte to højttalere til samme PL-stik på TV'et, og det ikke er muligt at sløjfe kablet mellem højttalerne, er det nødvendigt med en ekstra splitter. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.