Betjen tilsluttede produkter

Den indbyggede Peripheral Unit Controller (PUC) fungerer som en tolk mellem tilsluttede videoprodukter (f.eks. en set-top-boks, videooptager eller Blu-ray-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Download en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), og brug Bang & Olufsen fjernbetjeningen til at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Du kan finde flere oplysninger om at downloade en PUC-tabel i artiklen "Service og softwareopdatering".

Du kan finde instruktioner til produktets forskellige funktioner i den vejledning, der følger med produktet.

Nogle af TV'ets funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når der tilsluttes produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Ikke alle videoprodukter understøttes af Bang & Olufsen. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om understøttede produkter.

 

Betjening af andre produkter med BeoRemote One

Nogle af funktionerne er tilgængelige via BeoRemote One, når du tænder for produkterne. Yderligere funktioner er tilgængelige via knappen LIST på fjernbetjeningens display.

  1. Tryk på TV for at kalde kilder frem i BeoRemote One displayet, og tryk derefter på  eller  for at fremhæve kildenavnet, der er konfigureret for et tilsluttet produkt, f.eks. HDMI IN A.
  2. Tryk på centerknappen for at slå det til.
  3. Tryk på LIST for at kalde en liste med kilderelaterede funktioner frem.
  4. Tryk på eller og derefter centerknappen for at aktivere den ønskede funktion.

Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme kilden under en af MitValg-knapperne på BeoRemote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Tilpas TV-oplevelsen".