Konfigurering af tilsluttede produkter

Hvis du slutter yderligere videoprodukter til TV'et, kan du konfigurere produkterne i menuen Kilder.

Når TV'et er tændt, og du tilslutter ekstra produkter via HDMI IN-stikket, registrerer TV'et automatisk den ukonfigurerede kilde. En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden. Processen til konfigurering af produktet afhænger af, om du tilslutter det til et HDMI-stik bag på SoundCenter eller på siden af TV-skærmen. Det anbefales at tilslutte til et af HDMI A-D-stikkene bag på SoundCenter.

Når du registrerer de produkter, der er sluttet til TV'et, kan du betjene dem via BeoRemote One. For at gøre dette skal du dog bruge et af HDMI A-D-stikkene bag på SoundCenter sammen med et PUC-stik og en IR-sender.

Kilder har visse standardindstillinger, såsom for lyd og billede, der passer til almindelig brug. Du kan ændre disse indstillinger, hvis du vil.

  1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
  2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
  3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink..., og tryk på centerknappen.
  4. Tryk på  eller  for at vælge Kilder, og tryk på T20-Nav-Right.jpg
  5. Tryk på  eller  for at vælge en kilde, og tryk på centerknappen.
  6. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan give kilden det navn, der skal vises i kildelisten, ved at vælge Navn, trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.*

*Denne ændring vises også i displayet på BeoRemote One.

I menuen Opsætning af enheder kan du sætte det tilsluttede produkt op til en PUC-tabel og et PUC-stik og vælge, om du ønsker, at produktet skal skifte til standby automatisk. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du downloader en PUC-tabel, i artiklen "Service og softwareopdatering".

Du kan også vælge en højttalergruppe, der skal aktiveres, når du vælger kilden. Du kan finde oplysninger om lydtyper og højttalergrupper i artiklen"Lydindstillinger".