Lydindstillinger

Slut BeoLab højttalere og subwoofere til dit TV via kabel eller trådløst. Så får du det perfekte surround sound-system til stuen. Den bedste lydoplevelse får du i det område, der afgrænses af højttalerne.

Når du tilslutter ekstra højttalere til TV'et, registreres kablede højttalere automatisk af TV'et. Trådløse højttalere skal scannes først, inden TV'et kan registrere dem.* En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere højttaleren. Du kan også oprette højttalergrupper med henblik på at tilpasse højttaleropsætningen til andre lyttepositioner end den foran TV'et – f.eks. ved middagsbordet eller i en lænestol.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller  for at vælge Lyd og BeoLink...og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på T20-Nav-Up.jpg eller  for at vælge Lyd, og tryk på T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Tryk påT20-Nav-Up.jpg eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på  centerknappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

Lydindstillinger er som standard indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste programtyper. Du kan dog justere indstillingerne. Juster lydindstillingerne, f.eks. lydstyrke, bas og diskant, og aktiver sparetilstanden, hvis der er kablede højttalere i opsætningen. Du kan også finde oplysninger om de valgte lydindstillinger og nulstille lydindstillingerne til standardværdierne. I menuen Lyd finder du også menuen Højttalerforbindelser, hvor du kan indstille både kablede og trådløse højttalere.

Du kan finde flere oplysninger om daglig brug af højttalergrupper i artiklen "Brug af højttalergrupper og lydtyper".

Din indholdsudbyder tillader muligvis ikke fordeling af digital trådløs lyd til dine højttalere. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge kablede højttalere, der tilsluttes via Power Link.

Du kan finde yderligere oplysninger om lydindstillinger i den tekniske lydvejledning på Bang & Olufsens website www.bang-olufsen.com/guides.

 *Hvis du vil scanne efter trådløse højttalere, skal du trykke på T30-Home2.jpg og derefter Scan efter trådløse højttalere og følge anvisningerne på skærmen.

Lydinfo

Du kan finde oplysninger om det aktuelle lydsystem i menuen Lydinfo.

 

Lydtyper

TV'et har adskillige lydtyper, som er optimeret til forskellige program- og kildetyper.

Lydtilstande er udviklet af lydingeniører, så de passer til alle situationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere disse indstillinger i menuen Lydtilstande. Lydtilstande har forudindstillede navne. Brug f.eks. Film, når du skal se en Blu-ray-film, eller Spil, når du vil forbedre lyden, mens du spiller på en spillekonsol. Lydtilstanden Bruger kan indstilles, hvis du selv ønsker at vælge en ny lydtilstand og dertilhørende indstillinger.

Hvis du ønsker at nulstille en lydtilstand til dens standardværdier, skal du vælge NULSTIL i den pågældende lydtilstands opsætningsmenu og derefter bekræfte, at du ønsker at nulstille værdierne.

Med BeoRemote One kan du kalde en liste over lydtyper på TV'et frem ved at finde Lyd i BeoRemote One menuen LIST og trykke på centerknappen. Derefter kan du vælge den ønskede lydtilstand.

Du kan finde flere oplysninger om opsætning af en bestemt lydtilstand for en kilde i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

 

Højttalergrupper

I menuen Højttalergrupper kan du oprette højttalergrupper til forskellige lyttepositioner eller højttalerkombinationer. Det betyder, at du kan bruge højttalerne forskelligt i forskellige scenarier.

I scenarie 1 på illustrationen kan den højre højttaler øverst indstilles som højre fronthøjttaler, når du ser TV fra sofaen, mens den samme højttaler i scenarie 2 kan fungere som højre baghøjttaler, når du sidder i lænestolen og lytter til musik. Den samme højttaler har forskellige funktioner i forskellige højttalergrupper, og i nogle højttalergrupper indgår højttaleren slet ikke.

For hver gruppe skal du tildele højttalerne roller, angive afstanden mellem højttalerne og din lytteposition og kalibrere højttalerniveauet. Afstande og højttalerniveauer for hver højttalergruppe kan opsættes manuelt via menuen Højttalergrupper eller automatisk ved tilslutning af en kalibreringsmikrofon. En kalibreringsmikrofon skal købes separat hos din Bang & Olufsen forhandler.

Du kan få adgang til menuen Indstilling af højttalergruppe  fra menuen Hjem ved at trykke på  og vælge Indstillinger. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette eller redigere en højttalergruppe. Hvis du ønsker at foretage mere avancerede indstillinger for højttalergrupper, skal du trykke på og vælge Indstillinger, Lyd og BeoLink ... og Lyd og indstille højttalergrupper.

Du kan navngive højttalergrupperne eller slette de grupper, du ikke ønsker at beholde. Højttalergruppen Start-up har et foruddefineret navn, og du kan bruge gruppen som skabelon, til når du sidder foran TV'et.

 • Hvis du vil kalde indstillingerne for en højttalergruppe frem, skal du fremhæve gruppen og trykke på centerknappen.
 • Du opretter en ny højttalergruppe ved at fremhæve Ny og trykke på centerknappen. Den nye gruppe har indstillinger i henhold til den højttalergruppe, der afspiller aktuelt. Du kan ændre disse til dine foretrukne indstillinger.
 • Hvis du vil omdøbe en højttalergruppe, skal du fremhæve Navn, trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.
 • Hvis du vil slette en højttalergruppe, skal du bringe gruppen frem, fremhæve SLET, trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.
 • Hvis du vil aktivere en højttalergruppe, skal du trykke på LIST på fjernbetjeningen og vælge Højttaler og derefter den ønskede gruppe.

Du kan ikke omdøbe eller slette højttalergruppen Start-up.

Nogle avancerede Bang & Olufsen højttalere understøtter valg af faste indstillinger (presets). Nummeret til de enkelte indstillinger kan findes i appen til højttaleren. Du bestemmer, hvilken indstilling der skal aktiveres, når du vælger en højttalergruppe.

 

Højttalerfunktioner

Ved at vælge de tilsluttede højttaleres placering kan du specificere højttalernes funktion i et surround sound-system og det antal højttalere, der skal bruges. Brug pileknapperne til at vælge hver af de tilsluttede højttalere og fremhæve en højttalerplacering, og tryk derefter på centerknappen. Når du bevæger dig fra højttaler til højttaler, afspilles der en lyd for at angive den højttaler, der indstilles.

Eksempel på surround-opsætning:

Højttaler A Venstre front
Højttaler B Subwoofer
Højttaler C Center front
Højttaler D Højre front
Højttaler E Højre surround
Højttaler F Højre bag
Højttaler G Venstre bag
Højttaler H Venstre surround

 

Højttalerkalibrering (m. mikrofon)*

Du kan indstille afstande og højttalerniveauer for hver højttalergruppe automatisk ved at tilslutte en kalibreringsmikrofon til stikket MIC på TV'et. En kalibreringsmikrofon skal købes separat hos din Bang & Olufsen forhandler. Kalibreringsmikrofonen kan kun bruges til højttalerkalibrering.

Placer den tilsluttede mikrofon i den primære lytteposition for den aktuelle højttalergruppe, og start en kalibrering af de tilsluttede højttalere ved at trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.

Du kan få adgang til menuen Højttalerkalibrering (m. mikrofon) ved at trykke på , vælge Indstillinger og derefter Lyd og BeoLink ... og Lyd.

Det anbefales at holde baggrundsstøjen på et minimum under kalibreringen.

*Funktionen Højttalerkalibrering (m. mikrofon) er muligvis ikke tilgængelig i den aktuelle softwareversion.

Lydstyrke

Reguler lydstyrkeniveau for TV.

TV'et bruger det lydstyrkeniveau, du indstiller her, hver gang det tændes, uanset hvilken lydstyrke det havde, da du slukkede for det.

Her kan du også indstille den tilladte højeste lydstyrke ved normal brug. Dette kan bruges til at begrænse TV'ets maksimale effekt.

 

Bas og diskant

I menuen Bas og diskant kan du mindske eller øge bas- og diskantniveauerne.

 

Aktiver loudness

Det menneskelige øre er mindre følsomt over for lave frekvenser, når de afspilles ved lav lydstyrke. Med andre ord kan du høre mindre bas, når du reducerer lydstyrken. Loudness-funktionen modvirker dette.

Efterhånden som lydstyrken reduceres, øges bas- og diskantniveauerne automatisk for at kompensere for den reducerede opfattelse af de ydre frekvensbånd.

 

Tilstanden Eco

Foretag energibesparende indstillinger for lyden i menuen Tilstanden Eco.

Hvis du aktiverer Eco, slukker højttalere, som ikke modtager et signal, når TV'et er tændt, automatisk. Trådløse højttalere slukkes ikke, når de ikke modtager signaler fra TV'et.

 

Højttalerindgange

Konfigurer højttalere med kabel eller trådløst.

 

Kablede højttalere

Ved opsætning af kablede højttalere skal du vælge, hvilke højttalere du har sluttet til de enkelte Power Link stik (PL), i menuen Højttalerindgange.*

*Hvis ikke alle Power Link stik med tilsluttede højttalere vises i menuen Højttalerindgange, kan du vælge VIS ALLE og trykke på centerknappen for at få vist alle Power Link stik.

Vigtigt: Hvis du vælger Line som højttalertype i listen Højttalerindgange, er lydstyrken meget høj, og du kan ikke regulere den med BeoRemote One. Du skal anvende produktets egen fjernbetjening."Line" bruges f.eks. til forstærkere, der ikke er fra Bang & Olufsen.

 

Trådløse højttalere

Hvis opsætningen indeholder trådløse højttalere, søger TV'et automatisk efter trådløse højttalere og knytter de registrerede højttalere til trådløse Power Link kanaler under førstegangsopsætningen. Du kan dog også søge efter trådløse højttalere og knytte de registrerede højttalere til TV'ets trådløse Power Link kanaler manuelt ved at trykke på , vælge Indstillinger og derefter Søg efter trådløse højttalere og følge instruktionerne på skærmen.

Du kan også få adgang til funktionen ved at trykke på , vælge Indstillinger og derefter Lyd og BeoLink ..., Lyd ogHøjttalerindgange.

 

Scan efter og tilknyt trådløse højttalere ...

 1. I menuen Højttalerindgange skal du trykke på Søg igen og trykke på centerknappen for at søge igen.
 2. Tryk på centerknappen for at knytte de registrerede højttalere til TV'et, når søgningen er færdig.

 

Fjern tilknytning mellem højttaler og fjernsyn ...

 1. Tryk på eller for at vælge en trådløs højttaler i menuen Højttalerindgange, og tryk på centerknappen.
 2. Tryk på eller  for at vælge Afbryd forbindelsen, og tryk på centerknappen.

Hvis status for en højttaler mangler i menuen Højttalerindgange, er højttaleren tilknyttet en trådløs kanal og registreres automatisk igen, når det er muligt.

 

Opsæt højttalere med ledning og trådløse højttalere ...

 1. I menuen Højttalerindgange skal du trykke på  eller  for at vælge et PL-stik eller en trådløs PL-kanal. Tryk derefter på centerknappen, og følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du slutter yderligere højttalere til TV'et, skal du huske at føje højttalerne til dine højttalergrupper.