Standindstillinger

Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand eller et vægbeslag (fås som ekstraudstyr), kan du dreje det vha. fjernbetjeningen.

Desuden kan du indstille TV'et til automatisk at dreje til din foretrukne siddeplads, når du tænder for det. Tv'et kan også dreje til en anden position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og dreje til standbyposition, når du slukker for det. Du kan også indstille andre standpositioner til andre lyttepositioner eller siddepladser.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på eller for at vælge Lyd og BeoLink...og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på  eller  for at vælge Stand, og tryk på T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

 

Opret standpositioner

Hvis TV'et er udstyret med en motordrejestand eller et vægbeslag, kan du vælge én position for opstart og én for standby. Du kan også forudindstille standpositioner efter eget valg, f.eks. når du sidder og læser i en lænestol eller sidder ved spisebordet.Kald menuen Standpositioner frem for at oprette eller slette en standposition. Kald en bestemt standposition frem for at omdøbe den.

Du kan ikke omdøbe eller slette standpositionerne Start-up og Standby.

 

Juster standen

Hvis din opsætning omfatter en motordrejestand, vil du under førstegangsopsætningen blive bedt om at kalibrere den motoriserede drejebevægelse. For gulvstanden gøres dette ved at indtaste afstanden fra stand til væg, og derefter følge vejledningen på skærmen. TV'ets motoriserede drejebevægelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Hvis TV'et senere flyttes, f.eks. til et hjørne, kan det være nødvendigt at kalibrere drejebevægelsen igen. Du kan finde oplysninger om at flytte TV'et i artiklen "Konfigurer TV'et".

Afhængigt af din opsætning kan du kalde menuen Standtilpasning frem for standpositioner eller vægbeslagspositioner.

 

Konfigurer TV'et med en motoriseret gulvstand

V200_5_Motorised-floor-stand.png

 1. I menuen Standjustering kan du bruge og til at dreje TV'et med røret på gulvstanden samt og til at dreje TV'et med foden på gulvstanden.TV'et skal være parallelt med væggen bag det.
 2. Tryk på centerknappen for at fortsætte til næste trin.
 3. Brug talknapperne eller tryk på centerknappen for at aktivere afstanden mellem standen og vægskyderen, brug , , og tryk på centerknappen.
 4. Vælg Næste, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne.

Hvis TV'et lige er blevet flyttet, bliver du bedt om at indstille nye standpositioner.

 

Konfigurer TV'et med et motoriseret vægbeslag

V200_4_Motorised-wall-bracket.png 

 1. I menuen Justering af stand skal du trykke på eller efterfulgt af centerknappen for at vælge, om vægbeslaget er monteret på TV'ets venstre eller højre side.

  

Transport af en stand

Flytning af TV'et og gulvstanden til en anden placering skal udføres af kvalificeret personale. Transporttilstanden skal aktiveres. Derved sikres det, at kalibreringsmenuen vises, når du tænder TV'et igen, så du kan fastslå afstanden til væggen igen. Alle gemte standpositioner slettes, når du aktiverer transporttilstand.

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler.

 1. Fremhæv Standtransport, og tryk på centerknappen for at aktivere transporttilstand. Fremhæv OK, og tryk på centerknappen for at bekræfte. Hvis du ikke ønsker at aktivere transporttilstanden, skal du trykke på Annuller i stedet.

Når standen er flyttet, skal du kalibrere den og indstille standpositionerne igen.