Service og softwareopdatering

I menuen Service kan du opdatere software, downloade PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) og parre en anden fjernbetjening. Du kan også foretage mere avancerede serviceindstillinger, men bemærk, at menuen Avancerede indstillinger primært er beregnet til installation og servicebrug.
 
Hvis fjernsynet indgår i et system, er det afgørende at aktivere automatiske systemopdateringer for at sikre, at alle systemets produkter altid er opdaterede og kan kommunikere indbyrdes.

Du kan altid slå softwareoplysningerne op og opdatere TV'ets software manuelt.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd og BeoLink...og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

 

Opdater software

For at kunne downloade tilgængelige softwareopdateringer i menuen Softwareopdatering skal TV'et være tilsluttet internettet. Det anbefales at indstille TV'et til automatisk opdatering af softwaren. Du kan også downloade softwareopdateringer fra Bang &Olufsens website www.bang-olufsen.com og gemme dem på en USB-enhed. Sæt derefter USB-enheden i USB-porten på SoundCenter-tilslutningspanelet.

På nogle markeder er det også muligt at opdatere softwaren via antennesignalet (OAD).

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer.

 

Søg efter opdateringer

Vælg Søg efter opdatering, og tryk på centerknappen. TV'et søger efter ny software. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på centerknappen for at begynde opdateringen. Følg anvisningerne på skærmen.

Standbyindikatoren blinker rødt, mens TV'et opdaterer softwaren. Afbryd ikke strømmen.

Når opdateringen er fuldført, vises oplysningerne Udgivelsesnoter. Tryk på centerknappen for at fjerne oplysningerne.

 

Auto. systemopdatering

Hvis systemopsætningen gælder for flere Bang & Olufsen produkter, opdateres hele systemet, når du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk softwareopdatering i tv-menuen. Tilgængelige softwareopdateringer til alle Bang & Olufsen produkterne i opsætningen downloades derefter automatisk med jævne mellemrum.*

*Du kan kun aktivere eller deaktivere automatisk softwareopdatering for hele systemet og ikke kun for et enkelt produkt.

 

Parring af fjernbetjeningen

I menuen Parring af fjernbetjening kan du parre en anden BeoRemote One med dit tv.

 1. Tryk på Parring i menuen Parring af fjernbetjening.
 2. Hvis fjernbetjeningen er klar til parring, foretages parring.

Annuller parringen af en fjernbetjening ...

 1. I menuen Parring af fjernbetjeningen skal du fremhæve den enhed, du gerne vil annullere parringen for, og trykke på centerknappen.
 2. Fremhæv Slet, og tryk på centerknappen.

 

Aktivér en bestemt kilde fra standby*

Vælg en bestemt kilde, der skal aktiveres, når du trykker på knappen TV eller MUSIC, mens fjernsynet er på standby.

*Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i den aktuelle softwareversion.

 

PUC-tabeller*

Download eller slet PUC-tabeller i menuen PUC-styring, eller søg efter opdateringer til tabeller, som allerede er downloadet til TV'et. En PUC-tabel gør det muligt at betjene en tilsluttet enhed fra en anden producent end Bang & Olufsen med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. Den PUC, der er indbygget i TV'et, "oversætter" signaler fra fjernbetjeningen til signaler, som forstås af det tilsluttede produkt.For at sikre, at "oversættelsen" foregår korrekt, skal den relevante PUC-tabel downloades i TV'et.

Antallet af understøttede produkter opdateres løbende. Vi kan dog ikke garantere, at du kan finde dit produkt på listen.

 

Download PUC-tabeller

I menuen Download mere kan du downloade PUC-tabeller enten online fra internettet eller fra en tilsluttet USB-enhed. Med PUC-tabeller kan du betjene produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Hvis du har mere end en tilsluttet USB-enhed, skal du først vælge den ønskede USB-enhed.

Du kan søge efter perifere enheder ved at indtaste navnet på det tilsluttede produkt, eller du kan søge efter perifere enheder efter mærke.

Hvis det tilsluttede udstyr ikke står på downloadlisten, findes der ingen betjeningsløsning i øjeblikket, og du skal i stedet vælge Kilde understøttes ikke. Det er således ikke muligt at betjene udstyret med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. Du kan spørge din Bang & Olufsen forhandler om understøttelse af kilder.

 

Opdater PUC-tabeller

Søg efter opdateringer til dine downloadede PUC-tabeller.

 1. Fremhæv Søg efter opdateringer i menuen PUC-styring, og tryk på centerknappen.
 2. Brug pileknapperne til at fremhæve de PUC-tabeller, du vil opdatere, på listen over tilgængelige opdateringer, og tryk på centerknappen.
 3. Fremhæv OPDATER, og tryk på centerknappen. Hvis en tabel, du ikke ønsker at opdatere, allerede er valgt, skal du fremhæve den og trykke på centerknappen for at fravælge den.

PUC-tabeller opdateres separat og er ikke automatisk omfattet, når funktionen Automatisk systemopdatering er aktiveret.

 

Slet PUC-tabeller

Slet PUC-tabeller fra TV'et.Sørg for ikke at slette de tabeller, som anvendes af andre tilsluttede produkter.

 1. Brug pileknapperne til at fremhæve de PUC-tabeller, du vil opdatere, i menuen PUC-styring, og tryk på centerknappen. Hvis en tabel, du vil beholde, allerede er valgt, skal du fremhæve den og trykke på centerknappen for at fravælge den.
 2. Hvis du vil slette de valgte tabeller, skal du fremhæve SLET og trykke på centerknappen.

 

PUC-versioner

Se oplysninger om versioner af de forskellige dekoderfiler, der er konfigureret i systemet.

*Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i den aktuelle softwareversion.

 

Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår

For at forbedre vores udbud af produkter og tjenester kan du blive bedt om bestemte oplysninger vedr. dit produkts ydeevne og din brug af produktet. Disse oplysninger videregives altid kun anonymt. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion i menuen Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår.