Har Beoplay HX en strømsparefunktion?

HX.jpg

Ja. Beoplay HX har en automatisk strømsparefunktion, der slukker hovedtelefonerne efter 15 minutter uden aktiv lydstreaming. Strømsparefunktionen er som standard slået til og kan slås fra i Bang & Olufsen appen. Hvis du vil slå strømsparefunktionen fra, skal du gå ind på produktsiden i Bang & Olufsen appen og deaktivere automatisk standby på produktsiden som vist nedenfor.

mceclip0.png

Når funktionen er slået til, slukkes Beoplay HX automatisk for at spare strøm, hvis de ikke parres og streamer musik eller er uden for Bluetooth-rækkevidde i 15 minutter eller længere. Hvis du vil slukke for dem, mens de stadig er inden for Bluetooth-rækkevidde, kan du sætte tænd/sluk-knappen i slukket position.

Bang & Olufsen appen kan downloades fra App Store og Google Play Butik.

mceclip1.png
Klar til at hjælpe dig døgnet rundt