Har Beoplay HX en strømsparefunktion?

HX.jpg

Ja, hvis Beoplay HX ikke er parret eller uden for Bluetooth-rækkevidde i 15 minutter eller mere, slukkes de automatisk for at spare strøm. Hvis du alligevel vil slukke dem, mens de stadig er inden for Bluetooth-rækkevidde, kan du flytte kontakten hen til "OFF".

Bemærk: Mens nærhedssensorfunktionen er deaktiveret, slukkes din Beoplay HX ikke automatisk.


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt