Hvad betyder indikatorlyset på Beoplay Portal?

bo_headphones_portal.jpg

Beoplay Portal har to indikatorlys: et, der viser hovedtelefonernes status, og et, der viser batteriets status:

Produktindikator (ved siden af tænd/sluk-/Bluetooth-knappen) 

Hvid (lyser konstant)  

Tændt  

Hvid  

Slukkes (af brugeren eller automatisk efter intet signal i 15 minutter) 

Blå (lyser konstant)  

Bluetooth-forbindelse oprettet/afbrudt (5 sekunder) 

Blå (blinker) 

Bluetooth-parringstilstand (klar til parring med en enhed) 

Rød (lyser konstant)  

Bluetooth-parring mislykkedes (5 sekunder) 

Rød (blinker)  

Nulstilling til fabriksindstillinger (5 sekunder) 

Grøn (blinker)  

Igangværende softwareopdatering 

 

Batteriindikator  

Orange (blinker)  

Batteri oplader 

Grøn (lyser konstant) 

Opladning er afsluttet 

Rød (blinker) 

Opladningsfejl  

Rød (lyser konstant)  

Lavt batteriniveau (2-10 % strøm tilbage) 

Rød (blinker)  

Kritisk batteriniveau (under 1 % strøm tilbage) 
Klar til at hjælpe dig døgnet rundt