Har Beoplay Portal en strømsparefunktion?

bo_headphones_portal.jpg

Ja. Beoplay Portal har en automatisk strømsparefunktion, der slukker hovedtelefonerne efter 15 minutter uden aktiv lydstreaming. Strømsparefunktionen er som standard slået til og kan slås fra i Bang & Olufsen appen. Hvis du vil slå strømsparefunktionen fra, skal du åbne produktsiden i Bang & Olufsen appen og deaktivere "Automatic standby" (automatisk standby) som vist nedenfor.

mceclip0.png

Når funktionen er slået til, slukkes Beoplay Portal automatisk for at spare strøm, hvis de ikke parres og streamer musik eller er uden for Bluetooth-rækkevidde i 15 minutter eller længere. Hvis du vil slukke for dem, mens de stadig er inden for Bluetooth-rækkevidde, kan du sætte tænd/sluk-knappen i slukket position.

Bang & Olufsen appen kan downloades fra App Store og Google Play.


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt