Hvorfor er der et mikrofonikon på Beolab 28 toppanelet?

bo_header_speakers_beolab_28.jpg

Mikrofonknappen bruges til betjening af de indbyggede mikrofoner, der benyttes til aktiv rumtilpasning under opsætningen.
Hvis du trykker på mikrofonikonet i et stykke tid, slås mikrofonerne fra, og mikrofonikonet begynder at lyse rødt.
Du kan deaktivere mikrofonerne permanent ved at indstille mikrofonomskifteren i stikpanelet til slukket position. Herefter slukkes mikrofonikonet på toppanelet.
Bemærk, at rumkalibreringen ikke kan fuldføres, hvis mikrofonerne er slået fra eller deaktiveret.
Klar til at hjælpe dig døgnet rundt