Hvordan opdaterer jeg softwaren til min Beolab 18 ved at bruge Beolab Transmitter 1?

BL18b2.jpg

Hvis du vil foretage en softwareopdatering af din Beolab 18 via Beolab Transmitter 1, skal du bruge et USB-stik og en computer.

Sådan opdaterer du din Beolab 18 via Beolab Transmitter 1:

1. Klargør et USB-stik

- Sørg for, at USB-stikket er formateret med FAT16 eller FAT32.
- Indsæt USB-stikket i USB-porten på din computer.
-Åbn dette link og afkryds betingelserne og vilkårene nederst på siden.
- Vælg ‘DOWNLOAD SOFTWARE’.
- Udpak indholdet af zip-filen til drevet af dit USB-stik.
 

2. Klargør din Beolab 18

Sørg for, at alle højttalere er tændt, og at funktionsomskifteren for højttalerne er indstillet til 'trådløs'.
 

3. Sluk for Beolab Transmitter 1

Frakobl Beolab Transmitter 1 fra stikkontakten i mindst 60 sekunder.
 

4. Indsæt USB-stikket i BeoLab Transmitter 1

Indsæt USB-stikket i porten mærket USB-A på BeoLab Transmitter 1.

Image
USB-A porten er placeret i midten af forbindelsespanelet på BeoLab Transmitter 1.
 

5. Opdater software på BeoLab Transmitter 1 og dine trådløse højttalere

- Forbind BeoLab Transmitter 1 til strømforsyningen igen.
- BeoLab Transmitter 1 kan muligvis genstarte, hvor indikatoren for produktstatus er rød i nogle sekunder.
- Softwareopdateringen starter automatisk. Du må ikke trække stikket ud.
- Statusindikatoren blinker grønt under softwareopdateringen.

Image
Statusindikatoren er placeret på fronten af BeoLab Transmitter 1.

 

- Hver højttaler blinker grønt, mens den opdateres, og slukkes derefter. Opdateringen kan tage op til 10 minutter for hver højttaler*1.
- Når BeoLab Transmitter 1 og alle trådløse højttalere er opdateret, genstarter BeoLab Transmitter 1 automatisk. Statusindikatoren lyser rødt i nogle sekunder og slukkes derefter.
 

6. Sluk for BeoLab Transmitter 1, før du fjerner USB-stikket

- Kobl BeoLab Transmitter 1 fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder.
- Fjern USB-stikket fra BeoLab Transmitter 1.
- Forbind BeoLab Transmitter 1 til strømforsyningen igen.
 

Hvis der opstår en fejl (statusindikatoren blinker orange) ...
» Kobl BeoLab Transmitter 1 og alle trådløse højttalere fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder.
» Tilslut alle højttalere til strømforsyningen igen.
» Forbind BeoLab Transmitter 1 til strømforsyningen igen.
» Udfør softwareopdateringen fra trin 3 igen.

1* PL-statusindikatorerne på forbindelsespanelet på BeoLab Transmitter 1 viser også fremgangen af softwareopdateringen. PL-statusindikatorerne lyser for hver fundne højttaler (rød eller hvid), og når en højttaler opdateres, blinker den tilsvarende PL-statusindikator rødt eller hvidt. Når opdateringen af højttaleren er afsluttet, slukkes PL-statusindikatoren.

Dokument Version 4.0

 


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk