Hvad betyder lys-indikatoren på min Beolab 18?

BL18b2.jpg
Lys-indikatoren på din Beolab 18 betyder følgende:

Farve Betydning mceclip0.png
Rød (lyser) Indikatoren lyser rødt i nogle sekunder, når højttaleren er tilsluttet stikkontakten, slukker, eller når den genstarter efter, at den er nulstillet.
Grøn (lyser) Indikatoren lyser grønt i nogle sekunder, når højttaleren tændes, og derefter dæmpes den.
Grøn (blinker) En softwareopdatering er igang, når højttaleren ikke kan afspille. Du må ikke trække stikket ud.
Grøn (blinker hurtigt) Hvis du har en trådløs sender i din opsætning, er højttaleren i associate mode og klar til at blive tilsluttet den trådløse sender.
Orange (lyser) Signalstyrken for en trådløs forbindelse er lav.
Orange (blinker langsomt) Produktet er overophedet og slukkes midlertidigt.
Orange (blinker hurtigt) Der opstod en fejl. Frakobl højttaleren fra stikkontakten, og tilslut den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.

Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt