Få adgang til dit yndlingsindhold med din BeoRemote One ved at bruge MyButtons

BROneb1.jpg
Du kan tilpasse din BeoRemote One ved hjælp af MyBottons og knapperne TV og MUSIC.* Du kan gemme et billede af en aktuel billed- og lydoplevelse, så du hurtigt kan genskabe den med et enkelt tryk på en knap. Se flere oplysninger i vejledningen til dit TV.

Du kan gemme op til seks billeder, som kan aktiveres med MyButtons og knapperne TV og MUSIC. Dette kræver, at TV'et er tændt, og at en kilde er valgt. Et skærmbillede indeholder de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. standpositioner og højttalergruppe. Når den er tændt, skal forbindelsesindikatoren lyse fast hvidt, hvis din enhed er opsat og tilsluttet et netværk.

*Knapperne TV og MUSIC kan tilpasses på samme måde som MyButtons, og det vil stadig være muligt at vælge kilder fra de lister, der vises i displayet på fjernbetjeningen. 

 1. mceclip0.png 

  Gem et skærmbillede

  • Tryk og hold på en af MyButtons-knapperne, TV eller MUSIC-knappen for at gemme den aktuelle visning eller afspilning.
  • Der vises en menu på skærmen, hvor du kan vælge specifikke indstillinger, der kan knyttes til skærmbilledet.

   Bemærk: Hvis du gemmer et skærmbillede med en knap, hvor der allerede er gemt et skærmbillede, overskrives dette af det nye skærmbillede. 
 2. mceclip2.png

  Brug et skærmbillede

  • Tryk på knappen til det ønskede skærmbillede (markeret med rødt).

   Bemærk: Hvis den enhed, der er gemt som et skærmbillede, ikke længere er tilgængelig, vil skærmbilledet stadig blive gendannet, men den afspillende enhed vil følge den normale adfærd for den valgte kilde. 

Var denne artikel en hjælp?

Klar til at hjælpe dig døgnet rundt