Hvordan aktiverer jeg kilder ved at bruge BeoRemote One eller Beo4?

BROneb1.jpg
Dette gælder for følgende produkter: BeoSound Essence 2nd generation med IR-øje, BeoSound Core (IR-version) og BeoSound 35.

Du skal vælge, om du vil betjene din Beosound med enten BeoRemote One eller Beo4, du kan ikke bruge begge på samme tid.

For at betjene Beosound Essence 2nd generation med IR-øjet, Beosound Core (IR-version) og Beosound 35 med BeoRemote One, skal du indstille BeoRemote One i produktindstillingen 'Beosound'.
Se BeoRemote One brugervejledning for mere information.

For at bruge Beo4 skal du indstille lydsystemet i A.OPT 1.

Sæt A.OPT 1 med Beo4 ...
Ret Beo4-fjernbetjeningen mod IR-modtageren på lydsystemet.

- Mens du holder knappen • nede, skal du trykke på LIST.
- Slip begge knapper.
- Tryk gentagne gange på LIST, indtil OPTION? vises på Beo4-displayet, og tryk på GO.
- Tryk gentagne gange på LIST, indtil A.OPT vises på Beo4-displayet, og tryk derefter på nummerknappen 1.

Kilde eller funktion BeoRemote One Beo4

BLUETOOTH

Tryk på MUSIC og vælg BLUETOOTH.*

N/A

DEEZER

Tryk på MUSIC og vælg DEEZER.*Tryk på midterknappen for at tænde for kilden.

N/A

JOIN

Tryk på LIST og vælg JOIN.

Tryk gentagne gange på LIST for at få vist JOIN på displayet.

Tryk på midterknappen for at tænde for kilden.

LINE-IN

Tryk på MUSIC og vælg LINE IN.*

Tryk gentagne gange på LIST for at få vist A.AUX på displayet. Tryk på midterknappen for at tænde for kilden.

MUSIC

Tryk på MUSIC og vælg MUSIC *Den kombinerede Deezer- og DLNA-spillekø.

Tryk gentagne gange på LIST for at få vist A.MEM på displayet. Tryk på midterknappen for at tænde for kilden.

QPLAY

Tryk på MUSIC og vælg QPLAY. *Når du er i Kina.

Tryk gentagne gange på LIST for at få vist N.MUSIC på displayet. Tryk på midterknappen for at tænde for kilden.

SPOTIFY

Tryk på MUSIC og vælg SPOTIFY.*

Tryk gentagne gange på LIST for at få vist CD eller SPOTIFY i displayet. Tryk på midterknappen for at tænde for kilden.

TUNEIN

Tryk på MUSIC og vælg TUNEIN (eller RADIO). *Sidste spillet station.

Tryk på RADIO.

OPTICAL

Tryk på MUSIC og vælg OPTICAL

N/A

MyButton**

Tænd for kilden, du har tilknyttet til MyButton.

N/A

Image

Tilgængelige linkkilder til din opsætning.

N/A

* Kilderne vises kun, hvis du har tilføjet dem til listen i BeoRemote One.

** For information om, hvordan man opsætter en MyButton til en bestemt kilde, se BeoRemote One onlinevejledningen.

 
Klar til at hjælpe dig døgnet rundt