Kan jeg forudindstille lydstyrkeniveauet for produkter, der er tilsluttet til Beolink Converter NL / ML?

BROneb1.jpg

Hvis den valgfrie IR-modtager er tilsluttet til Beolink Converter NL / ML, kan du forudindstille et lydstyrkeniveau, som er den lydstyrke dine produkter tænder ved.

Forudindstill et lydstyrkeniveau ved hjælp af Beo4:

  1. Vælg en lydkilde, f.eks. RADIO
  2. Juster lydstyrken
  3. Tryk gentagne gange på LIST, indtil A.SETUP*1 vises på displayet, og tryk derefter på midterknappen.
  4. Tryk gentagne gange på LIST, indtil S.STORE*1 vises på displayet.
  5. Tryk på midterknappen for at gemme indstillingerne.

  1* For at få vist disse funktioner skal du først føje dem til Beo4-listen over funktioner. LINK TIL HVORDAN (artikel eller guide) 

Forudindstill et lydstyrkeniveau ved hjælp af Beoremote One:

  1. Tryk på TV eller MUSIC og vælg en kilde, f.eks. RADIO
  2. Juster lydstyrken
  3. Tryk på LIST og brug piletasterne op eller ned, indtil STORE SOUND*2 vises på displayet, og tryk derefter på midterknappen for at gemme lydstyrkeniveauet.

2* For at få vist STORE SOUND, skal du først tilføje det til Beoremote One LIST. Se vores online guide for mere information.
Klar til at hjælpe dig døgnet rundt