Smart TV

bveclipseb1.jpg

Med et Smart TV kan du for eksempel få adgang til internettet, modtage beskeder og høre lyd såvel som få vist information fra andre smart-enheder.

For information vedrørende Smart TV, forklarer LG følgende:

Hjem

Mens du ser TV, kan du trykke på knappen Hjem på fjernbetjeningen for hurtig opstart af Smart-funktionen.*

mceclip0.png

Live Menu

Når du ser TV, kan du nemt søge efter andre kanaler ved at flytte markøren til højre side af skærmen. Du kan også trykke på den højre knap på fjernbetjeningen for at se live menuen. Du kan nemt og hurtigt finde den ønskede kanal og skifte til den.*

mceclip1.png

LG Content Store

Få glæde af spil, apps og mere på dit LG webOS TV.

mceclip2.png

 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.*

*For information vedrørende menuen Hjem, se artiklen Grundlæggende Betjening. For information vedrørende Live menuen, se artiklen Programlister og favoritter. For information vedrørende LG Content Store, se artiklen App og content store.

 

Min Starter 

For information vedrørende Min Starter, forklarer LG følgende:

Min Starter lader dig se oplysninger via dit tv, som f.eks. det aktuelle klokkeslæt, vejr og programoversigter, som du har føjet til din Smart-enhed.

 • Ved at opsætte Min Starter på dit TV eller i LG TV Plus-appen, kan du få Min Starter til at køre automatisk på et bestemt tidspunkt, når dit TV er tændt.*
 • Visse funktioner er kun tilgængelige, når du har installeret LG TV Plus-appen på din Smart-enhed.

*For at slå Min Starter til på dit TV, skal du trykke på mceclip5.png, vælge Indstillinger, efterfulgt af Billede & Programmer..., Generelt, Timere, Timer TændIndstil Min starter og derefter vælge Til.

Opsætning i LG TV Plus-Appen

 1. Download LG TV Plus-appen fra App Store på din Smart-enhed.
 2. Tilslut dit TV og din Smart-enhed til det samme netværk.
 3. Kør LG TV Plus-appen, der er installeret på din Smart-enhed.
 4. Vælg Min Starter i LG TV Plus-appen, og angiv indstillingerne.

Visning af en programoversigt med Min Starter

Opsæt deling af programoversigt med dit TV i LG TV Plus-appen, hvor du følger instruktionerne, og derefter kan du se programoversigterne, der er føjet til dine Smart-enheder, på dit TV.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Kør Min Starter ved at vælge klokkeslættet, der vises i øverste højre hjørne af skærmen.
 • Hvis klokkeslættet ikke vises, skal du indstille klokkeslættet på dit TV.

mceclip3.png

 • Hvis flere Smart-enheder er blevet opsat til at dele programoversigter med dit TV, er programoversigten på den sidste Smart-enhed, der blev opsat til deling af programoversigt, gældende.
 • Du kan bruge deling af programoversigter uden konfiguration af Indstil Min starter.

 

Internet

For information vedrørende webbrowser, forklarer LG følgende:

Du kan indtaste hjemmesiden, når du angiver web-adressen i URL-bjælken. Hvis du indtaster et søgeord, bliver en søgemotor brugt til at finde frem til oplysningerne*

 1. Tryk på knappen HJEM på fjernbetjeningen.
 2. Kør applikationen Webbrowser.

mceclip4.png

 1. Du kan tilføje den aktuelle side til startskærmen eller tilføje eller slette den aktuelle side i Bogmærker. (En side, der er føjet til startskærmen, kan kun slettes på startskærmen. I dette tilfælde slettes den ikke fra Bogmærker).
 2. Genindlæser den aktuelle side.
 3. Du kan aktivere/deaktivere Mini TV.
 4. Zoomer ind eller ud på skærmbilledet.
 5. Historik: Du kan åbne eller slette historiklisten.
  Bogmærker: Du kan åbne eller slette bogmærkelisten.
  Indstillinger: Du kan konfigurere enkle indstillinger for browseren.
  Tegnkodning: Du kan ændre sproget, når indholdet ikke vises korrekt på websiden.
 6. Du kan bruge browseren i fuldskærmsvisning. For at gå tilbage til den oprindelige skærm, skal du bruge fjernbetjeningen til at flytte markøren til den øverste del af skærmen. Afslut Fuld Skærm vises.
 7. Afslut Webbrowser.
 8. Anbefalede websteder og Mest Besøgte Websteder vises på en ny fane.
  Anbefalede websteder er muligvis ikke tilgængelig i dit land.
  Hvis du vil skjule Anbefalede websteder, skal du vælge Fra i Indstillinger.
 • Din Webbrowser understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.
 • Din Webbrowser understøtter ikke plug-in installation.
 • På din Webbrowser er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end: JPEG / PNG / GIF
 • Din Webbrowser lukkes muligvis, hvis der ikke er nok hukommelsesplads.
 • På din Webbrowser anvendes der kun de skrifttyper, der er integreret i TV'et. Tekst kan derfor blive vist med andre skrifttyper, end dem der er på pc'en.
 • Din Webbrowser understøtter ikke overførsel af filer og skrifttyper.
 • Eftersom din Webbrowser er en TV-browser, fungerer den muligvis anderledes end en pc-browser.
 • Eftersom din Webbrowser er en TV-browser, kan noget af indholdet muligvis ikke afspilles korrekt.
 • Vær forsigtig, når børn bruger produktet. Børn kan få adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt. Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.**

*I visse lande skal du vælge bogmærkede hjemmesider i stedet for søgeord.

**For at konfigurere indstillinger, skal du trykke på mceclip5.png, vælge Indstillinger, efterfulgt af Billede & Programmer..., Sikkerhed, og bring Applikationslåse frem.

Opsætning af Webbrowser

Tryk på ikonet mceclip5.png i toppen af skærmen og vælg Indstillingerne.

Ved Opstart – Du kan angive browserens startside til Åbn siden Ny fane / Fortsæt dér, hvor jeg slap / Startside:.*

Søgemaskiner – Du kan vælge standardsøgemaskine.

Anbefalede websteder – Du kan ændre indstillingerne, så Anbefalede websteder vises.

Vis Altid Bogmærke-Linjen – Du kan ændre indstillingerne, så bjælken Bogmærker altid vises.

Privat Browsing – Du kan konfigurere indstillingerne til ikke at efterlade spor efter dine søgninger.

Filtrering af websteder –
Godkendte Websteder: Du kan konfigurere indstillingerne til kun at åbne tidligere registrerede websteder.
Blokerede Websteder: Du kan konfigurere indstillingerne til at blokere specifikke websteder.

 • Før du kan bruge funktionen Filtrering af websteder, skal du indtaste adgangskoden til TV'et. Adgangskoden er som udgangspunkt "0000". Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke "0000", men "1234".

*Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Brug af filtrerings-funktionen

Filtrering begrænser adgangen til at se onlineindhold, som kan være uegnet for børn. Vi anbefaler på det kraftigste, at denne lås aktiveres, når børn bruger internettet via tv'et, for at forhindre problemer som onlinemobning, eller at børn ser upassende indhold. Til brug af denne funktion kræves der en kontrakt med Digital Arts. Inc., som fås mod et abonnementsgebyr.*

Tilmeld dig i-Filter...

 1. Tryk på Tilmeld dig i-Filter i Filtreringsindstillinger.
 2. Læs servicevilkårene, og tilmeld dig. Efter tilmelding kan du aktivere filtreringen.

Ændring af Filteringsindstillinger...

 1. Tryk på Opsætning af i-Filter i Filtreringsindstillingerne.
 2. Indtast passwordet.
 3. Du kan slå filtreringen til/fra, og indstille filtrerings-niveau og brugerregistrerings-oplysninger.
  • Indstilling af Filtrering
   Til i-Filter : Slå filtreringen til.
   Fra i-Filter : Slår filtreringen fra.
  • Indstil et Filtrerings-niveau.
   Klik på indstilling af filtreringsstyrke.
   Indstil et filtrerings-niveau ved at følge instruktionerne på skærmen.

Afmelding...

Denne indstilling er slået til, når du har indgået en filtrerings-kontrakt.

 1. Tryk på Opsætning i-Filter i Filtreringsindstillinger.
 2. Indtast passwordet.
 3. Klik på Indstilling af filtreringsstyrke.
  Afmeld dig ved at følge instruktionerne på skærmen.

Efter tilmelding, kan du sætte filtreringen i bero uden at opsige kontrakten ved at vælge Nulstil til oprindelige indstillinger.

 • Tilmeld dig igen under Tilmeld dig i-Filter for at starte filtreringen igen.

Efter afmelding kan du blive opkrævet for abonnementet, selv om du har valgt indstillingen i-Filter fra, indtil afmeldingen er fuldført.

*Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande. Du kan bringe Filtreringsindstillinger frem ved at trykke på , vælge Webbrowser efterfulgt af menu-ikonet i øverste højre hjørne og vælge Indstillinger

 

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth.

Par en enhed....

Sørg for at din enhed er i parringstilstand.

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på  mceclip10.png  eller  mceclip11.png  for at vælge Lyd og BeoLink... , og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på  mceclip10.png  eller  mceclip11.png  for at  vælge Kilder ,  og tryk på  mceclip13.png -knappen.
 5. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Bluetoothog tryk på center-knappen.
 6. Åbn menuen Bluetooth, fremhæv PAR, og tryk på center-knappen for at søge efter en enhed, som skal parres med TV'et.
 7. Hvis enheden er klar til parring, foregår parring.

Annuller parringen af en enhed ...

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på  mceclip10.png  eller  mceclip11.png  for at vælge Lyd og BeoLink... , og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på  mceclip10.png  eller  mceclip11.png  for at  vælge Kilder ,  og tryk på  mceclip13.png -knappen.
 5. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Bluetoothog tryk på center-knappen.
 6. Åbn menuen Bluetooth , fremhæv Parrede enheder, og tryk på center-knappen ´for at bringe en liste over parrede enheder frem.
 7. Fremhæv den enhed, hvis parring du ønsker at annullere, og tryk på center-knappen.
 8. Fremhæv Slet, og tryk på center-knappen.

 

Meddelelser

For information vedrørende meddelelser, forklarer LG følgende:

Meddelelser overfører meddelelser i realtid fra forskellige programmer og LG-tjenester. Det viser statussen for programmer, der i øjeblikket kører, og giver dig mulighed for at se, slette og køre alle meddelelser på ét sted.

 1. Tryk på knappen HJEM på din fjernbetjening.
 2. Kør appen Meddelelser.

mceclip6.png

 1. Du kan slette meddelelser.
 2. Få adgang til meddelelser med meget indhold ved at trykke på mere for at åbne dem i fuld visning.
 3. Du kan slette alle meddelelser.
 4. Du kan starte appen eller gå til web-adressen.

Vær opmærksom på, at ikke alle funktioner er tilgængelige i alle lande.

Næste: Personliggør TV-oplevelsen


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk