Tilslutning af produkter

bveclipseb1.jpg

Tilslut andre produkter som for eksempel digitale kilder, Smart Cards, højttalere eller en computer. I Enhedsforbinder som vælges i menuen Hjem, kan du se en liste over tilsluttede produkter. 

Digitale kilder

Tilslut eksterne HDMI-kilder, som eksempelvis TV-modtagerbokse, computere eller spillekonsoller. Alle produkter, der er tilsluttet til TV'et, kan konfigureres. For mere information, se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter.

Afhængig af det produkt, som du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Hvis du har mere end et produkt, der kræver et PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-kabel. Kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

Tilslut en digital kilde...

 1. Sæt kablet i det rette stik på det digitale produkt.
 2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et. Det anbefales at bruge et af HDMI A-D-stikkene for at kunne betjene kilden med din Bang & Olufsen-fjernbetjening.
 3. For at kunne betjene det digitale produkt med din Bang & Olufsen-fjernbetjening, skal du tilslutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde det med IR-modtageren på det digitale produkt. Find mere information om IR-sendere under 'IR-sendere' i denne artikel.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

*Når Spillekonsol vælges som en kilde, aktiveres billedtilstanden Spil som standardindstilling. Du kan ændre denne indstilling midlertidigt. For mere information, se the artiklen Billedindstilinger .

Tilslut et kamera...

 1. Sæt kablet i det rette stik på kameraet.
 2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et. 
 3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

 

Computer

Før du tilslutter en computer, skal du tage stikket til TV'et, computeren og alle tilsluttede produkter ud af stikkontakten.

 1. Brug den korrekte type kabel, og slut den ene ende til DVI- eller HDMI-udgangsstikket på computeren og den anden ende til HDMI IN-stikket på TV'et. Det anbefales at bruge et af HDMI-A-D-stikkene for at kunne betjene kilden med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.
 2. Hvis du bruger DVI-udgangsstikket på computeren, skal du ved hjælp af det korrekte kabel tilslutte lydudgangen på computeren til LINE-IN-stikket på TV'et for at få lyd fra computeren i de højttalere, der er tilsluttet TV'et.
 3. Sæt stikkene fra TV'et, computeren og alle tilsluttede produkter i stikkontakten igen, og tænd for strømmen. Husk, at computeren skal være tilsluttet en jordforbundet stikkontakt som angivet i computerens opsætningsvejledning.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

 

Bluetooth-kilder

Du kan benytte Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth, se artiklen  Smart TV.

Analog lydkilde

Du kan tilslutte en analog lydkilde.For konfiguration af produkter, der er tilsluttet TV'et, se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter.

Tag alle tilsluttede systemers stik ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

 1. Sæt kablet i det rette stik på produktet, som du ønsker at tilslutte.
 2. Før kablet til LINE-IN-stikket på TV'et.
 3. Slut TV'et og alle tilsluttede produkter til lysnettet igen.
 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Du kan få brug for forskellige adaptere og eventuelt også kabler. Kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

 

IR-sendere

For at betjene produkter som ikke er fra Bang & Olufsen med Beoremote One, skal du sætte en Bang & Olufsen IR-sender på produktet, som ikke er fra Bang & Olufsen og derefter tilslutte det til et af PUC-stikkene i tilslutningspanelet. Placér senderen tæt på IR-modtageren på det tilsluttede produkt for at sikre optimal fjernbetjening. Før du monterer senderen permanent, skal du kontrollere, at du kan betjene produktets menuer på TV-skærmen ved hjælp af BeoRemote One.

Når du opsætter senderen til et et udvalgt PUC-stik i menuen Kilder under Lyd & BeoLink... i Indstillinger, foretages indstillingerne for IR-senderen automatisk.
Det er dog også muligt at foretage en manuel opsætning af stikket, hvis der kræves alternativer indstillinger.

For ekstra PUC-kabler, skal du kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.

Se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter for information vedrørende downloadning af Peripheral Unit Controller (PUC) tabeller til TV-modtagerbokse.

 

Smart Card

Kontakt programudbyderen, hvis du ønsker at se kodede kanaler. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling. Derefter får du et Smart Card og et CA-modul. Bemærk, at disse kun er gyldige til én programudbyder og derfor kun fungerer med bestemte kanaler.

Du kan se oplysninger om det tilsluttede CI (Common Interface) ved at trykke på mceclip5.png , IndstillingerBillede og Kanaler ..., Kanaler og CI-oplysninger

Bemærk, at det kun er muligt at bruge CI-moduler eller CAM-moduler i visse lande.

For flere oplysninger om CI og Smart Cards forklarer LG:

Hvis du benytter et CI-modul eller et CAM modul,

 • Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
 • Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
 • CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
 • Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
 • Når tv'et tændes efter isætning af et CI-modul, har du muligvis ikke video- eller lydudgang i et krypteret program.
 • Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
 • En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
 • Hvis TV'et ikke viser video og lyd, når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte din jord-/kabel-/satellittjenesteudbyder. (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller).

 

Højttalere

Du kan tilslutte op til 8 kablede højttalere og subwoofere til TV'et ved hjælp af Power Link-kabler.

Du kan udover det tilslutte op til 8 trådløse højttalere, inklusiv subwoofere. For mere information vedrørende opsætning af trådløse højttalere, se artiklen Lydindstillinger.

Tag alle tilsluttede systemers stik ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

Afhængig af den type højttalere, som du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

mceclip0.png

Illustrationen viser et eksempel på en højttaleropsætning med to fronthøjttalere, to serieforbundne baghøjttalere og en subwoofer.

Tilslut højttalere....

 1. Sæt et Power Link kabel i det korrekte stik på de højttalere, du ønsker at slutte til TV'et.*
 2. Før kablerne til ledige stik mærket PL 1–4 på TV'et.
 3. Slut et Power Link kabel til de korrekte stik på en subwoofer.
 4. Før kablet til et ledigt stik mærket PL 1–4 på TV'et.
 5. Slut igen TV'et og alle tilsluttede højttalere til lysnettet.

*Husk at indstille omskifteren for venstre og højre position på højttalerne, efter om højttaleren er placeret til venstre eller til højre i forhold til lyttepositionen.

Hvis du ønsker at tilslutte to højttalere til samme PL-stik på TV'et, og det ikke er muligt at sløjfe kablet mellem højttalerne, er det nødvendigt med en ekstra splitter. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

Næste: Betjening af tilsluttede produkter


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk