Programindstillinger

bveclipseb1.jpg
Du kan få fjernsynet til at finde TV-kanalerne og radiostationerne for dig. Kanaler og stationer opdateres automatisk, men kan også opdateres manuelt. Afhængigt af din programudbyder kan nogle indstillinger foretages automatisk.

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge  Billede og Kanaler... og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Kanaler, og tryk på mceclip12.png.*
 5. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge et menupunkt, og tryk på center-knappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

 * I visse lande kaldes Programmer for Kanaler.

 

Automatisk kanalindstilling

Autoindstilling findes i menuen Kanalindstilling (Kanalindstilling og indstillinger). I nogle lande hedder Kanalindstilling Programindstilling. Afhængigt af land skal du muligvis foretage nogle indstillinger, inden automatisk kanalindstilling kan starte, eller du skal muligvis søge efter kanaler og vælge modtagerbånd. Du kan finde flere oplysninger under "Søgning efter kanaler og modtagerbånd" nedenfor i nærværende artikel. For mere information vedrørende automatisk kanalindstilling forklarer LG følgende:

Indstiller programmerne automatisk.

 1. Vælg det land, hvor TV'et skal bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.*
 2. Start Autoindstilling.
 3. Vælg indstillingstilstand.*
 4. Indstil autoindstillingen ved at følge vejledningen på skærmen.
 • Hvis indgangskilden ikke er korrekt tilsluttet, registreres programmerne muligvis ikke.
 • Autoindstilling finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
 • Hvis Sikkerhed er aktiveret, vises der også et pop op-vindue, hvor du skal angive en adgangskode.

 * Dette trin gælder kun for nogle lande.

 Indstil kabelindstilling

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.
Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier". De konfigurerbare emner varierer afhængigt af Type.

Frekvens (kHz)
Indtast en brugerdefineret frekvens.

Symbolrate (kS/s)
Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.

Modulering
Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.

Netværks-id
Tildeling af entydigt ID til den enkelte bruger.

Startfrekvens (kHz)
Indtast et brugerdefineret startfrekvensområde.

Slutfrekvens (kHz)
Indtast et brugerdefineret slutfrekvensområde.

Indstil satellitindstilling*

Du kan tilføje/slette/indstille den ønskede satellit.

 • Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit

Satellit
Vælg den ønskede satellit.

LNB Frekvens
Vælg én værdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres 22 kHz tone. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Transponder
Vælg den transponder, der ønskes indstillet.

22kHz Tone
Når kontakten 22kHz Tone bruges, skal der vælges 22 kHz eller 0 H. Hvis du bruger 22 kHz tone, deaktiveres Unicable og Motortype..

LNB Strøm
Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge Til. Hvis du vælger Fra, deaktiveres Motortype.

DiSEqC
Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling fra A-D/ToneA-B. Hvis du bruger DiSEqC, deaktiveres Unicable og Motortype.

Unicable
Vælg Til for at bruge Unicable, og indstil Unicable i menuen Unicable-indstillinger. Når Unicable aktiveres, deaktiveres 22 kHz toneDiSEqCMotortype.

Motortype
Vælg Motortype for at bruge Motor, og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres 22 kHz toneDiSEqCUnicable.

 • Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Rediger Transponder.
 • Når der vælges 22kHz Tone og DiSEqc, skal du tilslutte dem på samme position som vist på OSD.
 • Hvis du sletter en satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

 *Vær opmærksom på, at satellitindstillinger kun er tilgængelige i visse lande.

Indstil motor-indstilling*

DiSEqC 1.2: Kontrol af motor til skift af parabolposition.

Kørselsretning
Vælg den retning, motoren skal flyttes i.

Kørselsform
Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende.

 • Trin: Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128).
 • Fortløbende: Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.

Test-transponder
Vælg den test-transponder, der ønskes indstillet.

Indstil grænsen
Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for den angivne retning.

 • Til: Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest/Øst.
 • Fra : Du kan annullere den angivne begrænsning.

GÅ TIL 0

Du kan flytte motoren til Zero.

USALS: Indstil din aktuelle placering (længdegrad/breddegrad).

*Vær opmærksom på, at satellitindstillinger kun er tilgængelige i visse lande.

 

Kanalscanning og modtagerbånd

Denne funktion gælder kun i nogle lande. Autoindstilling findes i menuen Kanalindstilling. For mere information vedrørende indstilling af kanaler til jordbaserede digitale udsendelser forklarer LG følgende:

For at se landbaserede digitale udsendelser skal du indstille kanaler via Kanalindstilling. Du kan scanne kanaler i et valgt modtagerbånd ved hjælp af en angivet søgemetode..

Scannings-typer

Indledende scanning
Denne metode scanner kanaler efter initialisering af kanaloplysningerne fra landbaserede digitale signaler.

Scan igen
Denne metode scanner kanaler og kontrollerer samtidig, om der er ændrede eller tilføjede kanaler i forhold til de eksisterende kanaloplysninger fra landbaserede digitale kanaler.

Modtagerbånd

UHF
Denne indstilling scanner udelukkende efter kanaler i UHF-båndet. Hvis du har tilsluttet en antenne, der er dedikeret til landbaserede digitale signaler, kan scanningen udføres hurtigt.

Alle bånd
Hvis du har et abonnement på kabel-tv osv., vælger denne indstilling Alle bånd.
(VHF 1-12, UHF 13-62 og CATV C13-C63)

 • Sørg for at indstille din placering, før du scanner efter kanaler.*
 • Ved landbaserede digitale signaler udføres Indledende scanning for at finde passende signaludbydere for hvert område.
 • Kanalnumre kan skifte afhængigt af signaludbydernes omstændigheder.
 • Hvis der er kommet en ny signaludbyder til dit område, skal du vælge Scan igen.
 • En meddelelse sendes fra det digitale signal om nye udbydere i dit område.** 
 • Hvis du flytter til en anden adresse eller på anden vis skifter placering, skal du ændre dine placeringsindstillinger og vælge Indledende scanning.
 • Hvis Sikkerhed er aktiveret, skal du først indtaste adgangskoden.

* Du kan angive din placering ved at trykke på mceclip5.png, vælge Indstillinger, Billede og Kanaler, Generelt og derefter Placering.

** Du kan tjekke disse beskeder ved at trykke på mceclip5.png, vælge Indstillinger, Billede og Kanaler, Kanaler, Meddelelse og Hent mail.

 

Manuel indstilling

Manuel indstilling findes i menuen Kanalindstilling (Kanalindstilling og indstillinger). I nogle lande hedder Kanaler og Kanalindstilling Programmer og Programindstilling. For mere information vedrørende manuel indstilling forklarer LG følgende:

Indstiller programmerne manuelt og gemmer resultaterne. For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvalitet.

I nogle lande kan du også kontrollere signalkvaliteten.

Manuel indstilling er kun tilgængelig i nogle lande.

 

Rediger transpondere

Rediger Transponder findes i menuen Kanalindstilling og indstillinger. For mere information vedrørende redigering af transpondere forklarer LG følgende:

Du kan tilføje/ændre/slette en transponder.

 • Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
 • Hvis systemoperatøren stiller funktionen "brugerredigering af TP til start" til rådighed, vises Transponder til start på skærmen.*
  Så du kan indstille den ønskede Transponder som start ved at trykke på Transponder til start.
  (Denne funktion er kun tilgængelig hos visse tjenesteudbydere).

*Transponder til start er et ikon på skærmen, der ligner et hus.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Regionalt program

Regionalprogram findes i menuen Kanalindstilling (Kanalindstilling og indstillinger). For flere oplysninger om regionalt program forklarer LG:

Indstil regionalt program, og se regionalt program på et specifikt tidspunkt.

 • Kun Østrig
 • Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
 • Før Tjenesteudbyder kan indstilles for Satellit, skal AKTIV være valgt.
 • For at aktivere Regionalprogram skal du indstille Tjenesteudbyder til AKTIV.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Opdatering af kanallisten

Opdatering af kanalliste findes i menuen Kanalindstilling og indstillinger. For mere information om opdatering af kanallisten forklarer LG følgende:

Hvis programtilstanden er indstillet til Kabel ...

Den opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten afhængigt af landets transmissionsforhold.
Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit ...

Den opdaterer de ændrede oplysninger i programlisten afhængigt af landets transmissionsforhold og satellit.
Den opdaterer programlisten, hver gang TV'et slukkes. Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

Hvis programtilstanden er indstillet til Antenne ...

Den opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten afhængigt af landets transmissionsforhold.
Den opdaterer programlisten, hver gang tv'et slukkes. Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande.

 

Signaltest

Signaltest findes i menuen Kanalindstilling (Kanalindstilling og indstillinger). For mere information vedrørende signaltesten forklarer LG følgende:

Viser MUX og service-information etc.

 • Der vises kun en signaltest for antenne eller kabel.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Program/kanalstyring

I nogle lande kan man redigere de valgte kanaler fra alle de lagrede kanaler eller føje/slette dem til/fra foretrukne kanaler. I nogle lande kan man indstille, at kanaler bliver sprunget over, når man skifter mellem kanaler. Bemærk, at ikke alle funktioner gælder for alle lande, og i nogle lande hedder Kanalmanager Programmanager.

For information om kanalredigeringer, forklarer LG følgende:

Rediger listen med alle kanaler

Du kan låse eller låse de valgte kanaler op fra alle de lagrede kanaler, eller du kan indstille dem til at blive sprunget over, når du skifter kanaler..

mceclip0.png

 1. Indstil sorteringsindstilling.
 2. Lås de valgte kanaler, eller åbn de låste kanaler op.
 3. Indstil de valgte kanaler, der skal springes over, når du skifter kanaler, eller deaktiver overspringsindstillingen af kanalerne, som du tidligere indstillede til at blive sprunget over.
 4. Flyt de valgte kanaler.
 5. Skift antal: Skift antallet af de valgte kanaler.
  Slet: Slet de valgte kanaler.
 • Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.
 • For en model, der understøtter satellitprogrammer, kan du håndtere satellitkanalerne i Rediger satellitkanaler (avanceret).

Redigér listen med foretrukne kanaler

Du kan føje/slette ønskede kanaler til/fra de foretrukne kanaler, ændre deres placeringer etc.

mceclip1.png

 1. Vælg de ønskede kanaler fra listen med alle kanaler, og tryk på knappen for at føje dem til listen med foretrukne kanaler.
 2. Slet de valgte kanaler fra listen med foretrukne kanaler.
 3. Vælg to kanaler fra listen med foretrukne kanaler, og tryk derefter på knappen for at bytte deres placeringer.
 4. Ændr navnet på listen med foretrukne kanaler.

Spring kanaler over

Du kan indstille kanaler, der skal springes over, når du skifter mellem kanaler, ved at bruge knapperne for op og ned.

 1. Vælg den ønskede kanalgruppe (landbaseret/BS/CS1/CS2), og tryk på OK.
 2. Vælg den ønskede kanal, og tryk på (OK) for at bekræfte.
 3. Vælg mceclip2.png, SPRING OVER, GENDAN. Kanalerne, du vælger at springe over, vil blive vist i gråt.
 4.  

Bemærk, at kanaler i nogle lande omtales som programmer.

Ikke alle af de anførte funktioner er tilgængelige i alle lande.

Hvis du har konfigureret internetkanaler, kan du også låse dem, indstille dem til at blive sprunget over, eller føje dem til listen over favoritkanaler. Denne funktion gælder kun for nogle lande.

 

Prorgam/Kanalrådgiver

For information vedrørende programrådgiver, forklarer LG følgende:

Hvis du har indstillet Programrådgiver til Til, kan du få kanal- eller programforslag fra Live TV baseret på din historik.

I nogle lande omtales Programrådgiver som Kanalrådgiver.

 

Multi Feed

For information vedrørende Multi Feed, forklarer LG følgende:

Du kan se den ønskede vinkel på TV'et i udsendelser, som er filmet fra forskellige vinkler

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

HbbTV

For information vedrørende indstillinger for HbbTV, forklarer LG følgende:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV.

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i visse lande, dvs. de lande, hvor HbbTV-tjenester er blevet lanceret.

For mere information vedrørende HbbTV, se artiklen 'HBBTV'.

 

Datatjeneste/MHEG

For information vedrørende indstillinger for Datatjeneste, forklarer LG følgende:

Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (digital teletekst) og Teletekst, hvis de begge er tilgængelige på samme tid.
Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Teletekst aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt.

 • Denne funktion er kun tilgængelige i visse lande.

Desuden er kun MHEG tilgængelig i visse lande.

For mere information vedrørende Datatjeneste, se artiklen 'Datatjeneste'.

 

Hybridcast

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande. For information vedrørende Hybridcast, forklarer LG følgende:

Hybridcast er en ny type udsendelses-tjeneste, der kombinerer udsendelser og kommunikation.
Hvis du vil bruge funktionen Hybridcast, skal du indstille denne indstilling til Til.e.

For mere information, se artiklen 'Se TV'.

 

CI-information

For mere information vedrørende CI-oplysninger, forklarer LG følgende:

Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. Du kan finde flere oplysninger om Smart Card og CI-oplysninger i artiklen 'Tilslutning af produkter'.

 

Gem CI-password

For information om at gemme saving CI-passwordet, forklarer LG følgende:

Indtast PIN-koden i Gem CI-passwordet. Du behøver ikke indtaste PIN-koden, efter at du har gemt den.

 • Du får vist Gem CI-password, når du indsætter et CI CAM (Conditional Access Module), som understøttes af PIN-koden.
 • Hvis CI CAM har en PIN-kode, får du vist Nulstil CI-password.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Kopier programmer

For information vedrørende kopiering af programmer, skriver LG følgende:

Eksporter dit TV's programlisteoplysninger til en tilsluttet USB-enhed, eller importer dit TV's programlisteoplysninger fra en tilsluttet USB-enhed..

 • For satellit-modeller

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.  

 

Lydsprog

I nogle lande kan du indstille lydsprog i menuen Lydsprog. De tilgængelige funktioner varierer muligvis afhængigt af indgangssignal.

 

Udsendelses-beskeder

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. For mere information vedrørende udsendelses-beskeder forklarer LG følgende:

Denne funktion viser e-mails og andre beskeder fra signaludbydere.

 • Hvis en modtaget e-mail er uåbnet, vises der et ikon for ulæst e-mail til højre for kanalbanneret.

 

Antenne-indstillinger

Denne funktion findes i menuen Kanalindstilling og er kun tilgængelig i nogle lande. For mere information vedrørende antenne-indstillinger forklarer LG følgende:

Du kan kontrollere antennens modtagerniveau og konfigurere modtagerindstillingerne.

Terrestrial DTV

Lydstyrke
Denne indstilling kan konfigureres, så modtagerniveauet meldes med advarselslyde.

Scan bånd
Du kan vælge mellem UHF, CATV og VHF.

Kanal
Vælg en kanal i modtagerbåndet.

Satellit

Lydstyrke
Denne indstilling kan konfigureres, så modtagerniveauet meldes med advarselslyde.

Antennestrømforsyning
Du kan indstille strømforsyning fra tv'et til antenneomformeren.

Indstillinger for strømforsyning
Til: Hvis du anvender en separat antenne til at modtage signaler, gør denne indstilling det muligt at forsyne den med strøm fra dit tv.
Fra: I tilfælde af fælles modtagelse som f.eks. i bygninger med flere tv-stuer skal du vælge denne indstilling, når strømmen forsynes fra en anden enhed end dette produkt.

 • Når du tilslutter en antenne, skal du være opmærksom på, at du ikke laver en kortslutning mellem strømkablet og tilslutningsstedet. Hvis der opstår en kortslutning, vises en meddelelse.
 • Hvis det sker, skal du tage strømkablet ud af strømstikket, afhjælpe årsagen for kortslutningen og slutte kablet til strømstikket igen.

Transponder
Du kan angive en transponder, der skal kontrollere modtagerniveauer.

Signalstyrke

Du kan vælge signalstyrken for hhv. Terrestrial DTV og Satellit. Du kan også kontrollere Niveau for udsendelses-frekvenser.
Hvis statussen for det modtagne signal er utilstrækkelig, bliver det muligvis ikke modtaget normalt. I så fald skal du justere antennens retning, så Niveau øges, eller kontrollér antennens forbindelse (tilsluttet/distribueret/blandet osv.).

 

B-CAS kort

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. For mere information vedrørende B-CAS-kort forklarer LG følgende:

Du kan kontrollere B-CAS-kortets KortnummerKort-id-nummer og Gruppe-id-nummer på tv'et uden at skulle tage B-CAS-kortet ud.

 • Kort-id-nummer i forbindelse med forespørgsler.
 • Gruppe-id-nummer vises muligvis ikke.

Næste: Billedindstillinger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk