Standindstillinger

bveclipseb1.jpg

Hvis fjernsynet er udstyret med en motoriseret stand eller et vægbeslag (fås som ekstraudstyr), kan du dreje det ved hjælp af fjernbetjeningen.

Desuden kan du indstille TV'et til automatisk at dreje til din foretrukne siddeplads, når du tænder for det. TV'et kan også dreje til en anden position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og dreje til standby-position, når du slukker for det. Du kan også indstille andre standpositioner til andre lyttepositioner eller siddepladser.

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd og BeoLink...og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Stand, og tryk på mceclip12.png-knappen. 
 5. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge et menu-element, og tryk på center-knappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen

Opret standpositioner

Hvis TV'et er udstyret med en motoriseret gulvstand eller et vægbeslag, kan du vælge én position for opstart og én for standby. Du kan også forudindstille standpositioner efter eget valg, f.eks. når du sidder og læser i en lænestol eller sidder ved spisebordet. Bring menuen Standpositioner frem for at oprette eller slette en standposition. Bring en bestemt standposition frem for at omdøbe den.

Du kan ikke omdøbe eller slette standpositionerne Start-up og Standby.

Justér standen

Hvis din opsætning omfatter en motoriseret gulvstand, vil du under førstegangsopsætningen blive bedt om at kalibrere den motoriserede drejebevægelse. For gulvstanden gøres dette ved at indtaste afstanden fra stand til væg, og derefter følge vejledningen på skærmen. TV'ets motoriserede drejebevægelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Hvis TV'et senere flyttes, f.eks. til et hjørne, kan det være nødvendigt at kalibrere drejebevægelsen igen. For information om at flytte dit TV, se artiklen Opsætning af dit TV.

Afhængigt af din opsætning kan du kalde menuen Standtilpasning frem for standpositioner eller vægbeslags-positioner.

Opsætning af TV'et med motoriseret gulvstand

mceclip0.png

 1. I menuen Standjustering kan du bruge mceclip19.png og mceclip13.png til at dreje TV'et med røret på gulvstanden samt mceclip8.png og mceclip11.png til at dreje TV'et med foden på gulvstanden. TV'et skal være parallelt med væggen bag det.
 2. Tryk på center-knappen for at fortsætte til næste trin.
 3. Brug nummerknapperne eller tryk på center-knappen for at aktivere afstanden mellem standen og vægskyderen, brug mceclip19.png, mceclip13.png og tryk på center-knappen.
 4. Vælg Næste, og tryk på center-knappen for at gemme indstillingerne.

Hvis dit TV lige er blevet flyttet, bliver du bedt om at opsætte nye standpositioner.

Opsætning af TV med motoriseret vægbeslag

mceclip1.png  

 1. I menuen Justering af stand skal du trykke på mceclip8.png eller mceclip11.png efterfulgt af center-knappen for at vælge, om vægbeslaget er monteret på TV'ets venstre eller højre side.

Transportering af stand

Flytning af TV'et og gulvstanden til en anden placering skal udføres af kvalificeret personale. Transporttilstanden skal aktiveres. Derved sikres det, at kalibreringsmenuen vises, når du tænder TV'et igen, så du kan fastslå afstanden til væggen igen. Alle gemte standpositioner slettes, når du aktiverer transporttilstand

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler.

 1. Når Standtransport er fremhævet, skal du trykke på center-knappen for at aktivere transport-tilstand. Fremhæv OK og tryk på center -knappen for at bekræfte. Hvis du ikke ønsker at aktivere transport-tilstand, skal du vælge Annullér i stedet.

Når standen er flyttet, skal du kalibrere den og indstille standpositionerne igen.

Næste: General indstillinger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk