Opsætning af tilsluttede produkter

mceclip0.pngBVHarmonyb1.jpg
Hvis du slutter yderligere video-produkter til dit lydcenter, kan du opsætte produkterne i menuen Kilder.

Når Beovision Harmony er tændt, og du slutter yderligere produkter til et HDMI IN-stik, vil TV'et registrere en ikke-konfigureret kilde. En meddelelse toner frem på skærmen, og du vil kunne følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Ved at registrere et produkt, som er tilsluttet TV'et, får du muligheden for at betjene det med din Beoremote One. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal du dog benytte et af HDMI A-D-stikkene bag på Lydcenteret sammen med et PUC-stik og en IR-transmitter.

Kilder har standardindstillinger, for eksempel lydtilstande og højttaler-grupper som passer til de fleste situationer, men du kan ændre disse indstillinger, hvis du ønsker det. 

  1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
  2. Brug pileknapperne til at vælge Bang & Olufsen TV-Appen og tryk på center-knappen.
  3. Tryk på mceclip8.png or mceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink...  og tryk på center-knappen.
  4. Tryk på mceclip8.png or mceclip11.png for at vælge Kilder og tryk på mceclip12.png knappen. 
  5. Tryk på mceclip8.png or mceclip11.png for at vælge en kilde og tryk på center-knappen.
  6. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan navngive kilden, så navnet føjes til listen over kilder ved at vælge Navn, trykke på center-knappen og følge instruktionerne på skærmen.

*Denne ændring ses også på dit Beoremote One-display.

I menuen Opsætning af enhed, opsætter du det tilsluttede produkt til et peripheral unit controller (PUC*) bord og et PUC-stik og vælger, om du ønsker at produktet skal gå på standby automatisk. 

*Peripheral unit controller giver dig muligheden for at betjene et tilsluttet produkt fra en anden producent med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Peripheral unit controller, som er indbygget i dit Beovision Harmony, "oversætter" signaler fra fjernbetjeningen til signaler, som forståes af det tilsluttede produkt. For at "oversættelsen" skal foregå korrekt, skal det passende PUC-bord være downloadet på Beovision Harmony.

Du kan indstille en højttaler-gruppe til at blive aktiveret, når du vælger kilden. For mere information om lydtilstande og højttaler-grupper, se artiklen Lydindstillinger.

Kilderne bringes frem på Beoremote One-displayet ved hjælp af TV og MUSIK-knapperne.

mceclip0.png

I Beoremote Ones Listemenu, kan du vælge hvilken liste, denne kilde skal figurere i på din Beoremote One (TV, MUSIK, begge eller ingen).

Bemærk: Hvis du installerer en app i webOS, vil den automatisk blive vist i TV-listen. 

Du kan også aktivere eller deaktivere din enheds HDMI kontrol. Forskellige leverandører har deres egen implementering af kontrollen via HDMI. Hvis du styrer denne enhed via PUC-kontrol, anbefaler vi, at du deaktiverer den.

Næste: Lydindstillinger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk