Service- og softwareopdatering

BVHarmonyb1.jpg

I menuen Service, kan du opdatere software, skabe forbindelse til trådløst netværk og parre en anden fjernbetjening. Der kan også foretages mere avancerede indstillinger, dvs gendannelse af dit Lydcenter til fabriksindstillinger, men vær dog opmærksom på at menuen Avancerede Indstillinger primært er beregnet til installatør- og servicebrug. Hvis dit Beovision Harmony er sat op i et system, er det vigtigt, at du aktiverer Automatisk Systemopdatering for at sikre, at alle produkter i dit system er opdaterede og kan kommunikere indbyrdes.

Du kan altid slå softwareinformation op og opdatere TV'et manuelt.

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem op.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Bang Olufsen TV-Appen og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink... og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Service og tryk på mceclip12.png knappen
 5. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge et menu-element og tryk på center-knappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen. 

Opdater software

For at kunne downloade tilgængelig softwareopdateringer i menuen Softwareopdatering, skal dit Beovision Harmony være forbundet til internettet. Det anbefales, at du opsætter Beovision Harmony til at opdatere software automatisk.

Kontakt din forhandler for mere information om softwareopdateringer.

Søg efter opdateringer

Vælg SØG EFTER OPDATERINGER og tryk på center-knappen, for at Beovision Harmony skal søge efter ny software. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på center-knappen for at starte opdateringen og følge instruktionerne på skærmen.

Mens Beovision Harmony opdaterer ny software, blinker standby-indikatoren rødt og Beovision Harmony skal forblive tilsluttet til strømforsyningen.
En lille meddelelse vises i øverste højre hjørne af skærmen, når opdateringen er gennemført.

Sådan ser du udgivelsesnoter…

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink... og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Service og tryk på mceclip12.png knappen.
 5. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Softwareopdatering og vælg Udgivelsesnoter og tryk på center-knappen.

Automatiske systemopdateringer

Hvis du har en systemopsætning med adskillige Bang & Olufsen-produkter, vil hele systemet blive opdateret, når du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk systemsoftware-opdatering i TV-menuen. Derefter vil der regelmæssigt ske en automatisk downloadning af tilgængelige softwareopdateringer for samtlige Bang & Olufsen-produkter i din opsætning.* 

*Du kan kun slå Automatiske Systemopdateringer til for hele systemet og ikke for blot et enkelt produkt.

Par din fjernbetjening

I menuen Parring af fjernbetjening, kan du parre en anden BeoRemote One med din Beovision Harmony.

 1. Tryk PAR i menuen Parring af fjernbetjening.
 2. Parring påbegynder, hvis fjernbetjeningen er åben for parring.

Annullér parringen af en fjernbetjening...

 1. I menuen Parring af fjernbetjening, skal du fremhæve den enhed, du ønsker at annullere parringen for, og trykke på center-knappen.
 2. Fremhæv SLET og tryk på center-knappen

Aktivér en specifik kilde fra standby

Vælg en specifik kilde, der skal aktiveres, når du trykker på knappen TV eller MUSIC, mens TV'et er på standby.

Opsæt et trådløst netværk

I menuen Opsætning af Trådløst Netværk, kan du søge efter og forbinde dit Beovision Harmony til et trådløst netværk.

Brugsdata - Fortrolighedspolitik & Vilkår

For at hjælpe os med at forbedre vores tilgængelige produkter og servicer, kan du blive bedt om at opgive visse oplysninger om dit produkt, dets ydeevne og brugsmønstre. Disse oplysninger forbliver altid anonyme. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion i Brugsdata - Fortrolighedspolitik & Vilkår.

Næste: Standindstillinger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk