Førstegangsopsætning af Earset

Earsetb1.jpg

Vi anbefaler, at du oplader dine Earset, før du tager dem i brug for første gang.

  1. mceclip0.png1

   Oplad dine Earset i mindst 20 minutter

   • Slut det medfulgte USB-kabel til dine Earset og til en ladeadapter, og sæt ladeadapteren i en stikkontakt.
   • Når dine Earset har opladet i 20 minutter, er de klar til førstegangsopsætningen.

    Bemærk: Benyt kun en ladeadapter på maksimalt 5V / 3A til opladning af dine Earset.
  2. mceclip1.png2

   Sørg for, at at dine Earset er tændte

   • Mens dit (Earset) er slukket, skal du trykke på midterknappen og holde den nede, indtil indikatoren blinker blåt for at tænde for høretelefonerne og starte Bluetooth-parring.
   • Produktindikatorlyset vil skifte til hvid som indikation på, at dine Earset nu er tændte.
  3. mceclip0.png3

   Skab forbindelse til din favorit enhed

   • Slå Bluetooth til på din enhed (telefon, computer, tablet, etc.) for at søge efter nye enheder.
   • Earset vil dukke op som en tilgængelig forbindelse.
   • Tryk på Earset for at skabe forbindelse.
   • Din Earset er nu klar til brug.

   Bemærk: Når de tændes, vil Earset automatisk forsøge at genetablere forbindelsen til tidligere parrede enheder.

Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!

Klar til at hjælpe dig døgnet rundt