Parring, netværksstatus og fabriksnulstilling

bveclipseb1.jpg

På bagsiden af TV'et finder du en knap til parring og fabriksnulstilling.

mceclip0.png

Knappen PARRING, som er placeret i bunden af TV'et, skal holdes nede i 1,5 sekunder for at åbne TV'et for parring med en fjernbetjening.

Knappen FABRIKSNULSTILLING er kun til brug ved service. Kun Lydcenteret vil blive nulstillet til fabriksindstillinger.

NETVÆRKSSTATUS-indikatorlyset under FABRIKSNULSTILLINGS-knappen angiver statussen på parring og netværksforbindelse: 

Hvid (lyder konstant)

Forbundet til et netværk.

Hvid (blinker)

TV'et har været frakoblet strømforsyningen, er blevet koblet til igen og starter nu op. 

Orange (lyder konstant)

Forbundet til et trådløst netværk, signalet er lavt.

Orange (blinker)

Skaber forbindelse til et trådløst netværk.

Rød (lyser kortvarigt)

Parring kunne ikke gennemføres. Prøv igen. Kontakt din forhandler, hvis problemet fortsætter.

Rød (blinker langsomt)

Igangværende softwareopdatering.

 

Blå (lyser konstant)

Det trådløse netværk er ikke sat op, og der er ingen trådløs netværksforbindelse.

Blå (lyser kortvartigt)

Parring er gennemført.

Blå (blinker)

TV'et er åben for parring.

Næste: Tilslutninger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt