Optagelser og påmindelser

bveclipseb1.jpg
En USB-harddisk, der er sluttet til TV'et, giver dig muligheden for at optage programmer og se dem senere. Dine planlagte optagelser vises i listen med optagelser. Her kan du også slette planlagte optagelser.

Optag et program

Med TV'ets optager-funktion, kan du optage et program.

For information om optagelse af programmer, forklarer LG følgende:

 Brug af Øjeblikkelig Optagelse

 1. Tilslut en USB-harddisk eller et USB-flashdrev til en USB-port.
 2. Mens du ser en direkte udsendelse, skal du trykke på knappen OK.
 3. Tryk på knappen Start optagelse i venstre hjørne af skærmen.
 4. Tryk på knappen Stop optagelse, hvis du vil stoppe optagelsen.

mceclip0.png

 • Du kan se andre kanaler eller bruge andre funktioner under optagelse.* (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i nogle lande).
  - Når du er tilsluttet et satellitsignal: Alle grundlæggende eller kabel TV-programoptagelser vil skifte til den grundlæggende eller kabel TV-kanal, når du ser en satellit TV-kanal. Du kan ikke se en satellit TV-kanal, når du optager en grundlæggende eller kabel TV-kanal. Alle satellit TV-programoptagelser vil skifte til satellit TV-kanalen, når du ser en grundlæggende eller kabel TV-kanal. Du kan ikke se en grundlæggende eller kabel TV-kanal, når du optager en satellit TV-kanal.**
  - Når du er sluttet til to satellitsignaler: Alle grundlæggende eller kabel TV-programoptagelser eller -visninger vil ikke skifte til grundlæggende eller kabel TV-kanalen, når du ser en satellit TV-kanal. Du kan se en satellit TV-kanal, mens du optager en grundlæggende eller kabel TV-kanal. Alle satellit TV-programoptagelser eller -visninger skifter ikke, når du ser en grundlæggende eller kabel TV-kanal. Du kan se en grundlæggende eller kabel TV-kanal, mens du optager en satellit TV-kanal.**
 • Varigheden af optagelsen kan indstilles, før optagelsen starter.***
 • Hvis der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, vælges den senest registrerede lagringsenhed automatisk.
 • Hvis der ikke er tilsluttet en USB-lagerenhed, gemmes optagelsen i den interne hukommelse. Tilslut en USB-enhed for at gemme flere optagelser. (Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i visse lande.)
 • Tryk på knappen (OK) under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen. Funktionen på knappen (OK) afhænger muligvis af landet.****
 • Du kan kun bruge den kanal, du er ved at optage, og gratis kanaler under optagelse af en kodet kanal.****

*Bemærk, at man i visse lande ikke kan se en analog kanal, mens man optager en analog kanal.

**Forbindelse til et satellitsignal er kun mulig for modeller med satellit-tuner.

***I nogle lande kan man indstille optagelsestidspunktet, før optagelsen starter, og under optagelsen kan man ændre tidspunktet ved at vælge knappen Optagelse.

****Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Forhold vedrørende Optagelse, som man skal være opmærksom på

 • Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når optagelsen er i gang.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
 • Kanaler, der er sluttet til HDMI IN, optages ikke, når der optages via Indgang.
 • Den ledige kapacitet på USB-harddiskpartitionen skal være mindst 1 GB.
 • Der skal være mindst 4 GB partitionsstørrelse på et USB-flashdrev.
 • Når USB-flashdrevet bruges til sin første optagelse, gennemgår tv'et en skrivetest. Du kan kun optage når testen er afsluttet.
 • Bluetooth og USB-porten fungerer muligvis ikke korrekt ved optagelse med en USB-enhed.
 • Hvis en USB-enhed er fejlbehæftet, kan funktionen Time Machine muligvis ikke fungere normalt.
 • USB-enheden fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en USB-hub eller et forlængerkabel.
 • Da lagringsenheden kan anvendes til andre formål end Time Machine, stoppes optagelsen muligvis, hvis den tilgængelige lagerplads ikke er tilstrækkelig. Det anbefales, at du anvender en lagringsenhed med tilstrækkelig lagerplads.
 • På grund af den anvendte indholdsbeskyttelsesteknologi, kan den optagede video ikke afspilles på computer eller andre fjernsyn. Videoen kan heller ikke afspilles, hvis TV'ets videokredsløb udskiftes.
 • Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
 • Fjern ikke USB-kablet under optagelse.
 • Hvis du gennemtvinger slukning af TV'et under optagelse, gemmes det optagede indhold muligvis ikke. Ideelt set bør du stoppe optagelsen og kontrollere, at programmet er optaget, før du slukker TV'et.
 • På visse ULTRA HD-modeller gemmes og stoppes optagelsen automatisk, hvis indhold i ULTRA HD afspilles under optagelse af et program i analog.
 • På visse ULTRA HD-modeller ændres kanalen automatisk til analog, hvis optagelse af et program, der sendes analogt, mens indhold eller et program, der sendes i ULTRA HD, afspilles.
 • Optagelser på under 10 sekunder gemmes ikke.
 • Analoge optagelser er kun tilgængelig på visse modeller.

Bemærk at optagelse på UHDTV-kanaler ikke er tilgængeligt i visse lande.

 

Planlæg en optagelse

Planlæg visning eller optagelse af et program. I nogle lande er det kun muligt at planlægge visning af et program.

For mere information vedrørende planlægning af optagelser, forklarer LG følgende:

Den funktion bruges til at sætte dato og klokkeslæt for optagelse af et bestemt program.

 1. Tryk på knappen HJEM på fjernbetjeningen.
 2. Du kan planlægge en ny optagelse ved at vælge appen Planlægger.

mceclip1.png

 1. Du kan sortere listen.
 2. Du kan indstille sletningstilstand.
 3. Du kan indstille en ny planlagt optagelse.
 4. Du kan indstille en ny påmindelse.
 5. Starte TV-guide.*

Planlæg efter program

Du kan udvælge et program for at planlægge det til visning eller optagelse.

 1. Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 2. Du kan planlægge en optagelse ved at vælge appen TV-guide.*
 3. Vælg det ønskede program.
  Hvis du vil optage den direkte udsendelse, skal du trykke på knappen Optag.**
  Hvis du vil optage et kommende program, skal du klikke på knappen Planlagt optagelse.**
 • Planlagt optagelse garanterer ikke præcis optagelsestid af programmet, fordi programmet optages med oplysninger fra programudbyder.**
 • Gældende for digitale udsendelser.**

Manuel planlægning

Du kan vælge dato, klokkeslæt og program for visning eller optagelse af programmerne.

 1. Tryk på knappen HJEM på fjernbetjeningen.
 2. Du kan planlægge en ny optagelse ved at vælge appen Planlægger.
 3. Indstil dato, klokkeslæt og program for optagelsen.

Længden på den planlagte optagelse skal mindst være 1 minut.

Optagelse af en serie

Serieoptagefunktionen bruges til automatisk at optage hvert afsnit af det program, du vælger. Hvis et program er en serie, kan du optage serien med Planlagt optagelse i TV-guide eller med Optag, når du ser TV.***

 • Du kan se, hvor langt optagelsen er nået i en serie, på detaljeskærmbilledet i Serieoptagelser.
 • Du kan afspille serieoptagelser i appen Optagelser.
 • Kontrollér din region og netværkstilstand for at benytte disse funktioner.
 • Hvis den planlagte serieoptagelse og en anden planlagt optagelse er på samme tid, eller hvis der er et problem med udsendelses-oplysningerne, bliver serierne muligvis ikke optaget i episodernes rigtige rækkefølge.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.

*I visse lande omtales TV Guide som Guide.

**Dette gælder muligvis ikke i alle lande. I lande, hvor programmer kun kan planlægges til visning, kan du vælge Se og Påmindelse i stedet for Optag og Planlagt optagelse.

***Optagelse af serier er kun tilgængeligt i visse lande.

 

Optagelser

For information vedrørende optagelser, forklarer LG følgende:

Du kan se og afspille optagelser gemt på hukommelses-enheder ved at benytte appen Optagelser.

 1. Tryk på knappen HJEM på fjernbetjeningen.
 2. Kør appen Optagelser.

mceclip2.png

 1. Vælg den lagerenhed, du vil bruge, type af optagelser og sorteringsmetode.
 2. Vælg og slet det ønskede indhold.
 3. Vis detaljerede oplysninger om indholdet. Du kan ændre titlen på indholdet i pop op-vinduet Detaljerede oplysninger.*
 4. Start Søg.

Afspilning af optagelser

Du kan få adgang til og betjene grundlæggende funktioner såsom afspilning og pause på afspilningsskærmbilledet.

 1. Vælg ønsket optagelse fra appen Optagelser.
 2. Du kan styre afspilningen af din ønskede optagelse ved at trykke på knappen (OK) under afspilningen.**

mceclip3.png

 1. Du kan betjene grundlæggende afspilningsrelaterede funktioner.
 2. Denne skifter til et skærmbillede, hvor du kan konfigurere yderligere funktioner.

Opsætning af yderligere funktioner

Du kan opsætte Gentag A-B, Undertekster etc.

 1. Tryk på knappen (OK) under afspilning af den ønskede optagelse.**
 2. Vælg Yderligere indstillinger på skærmen.***

mceclip4.png

 1. Angiv et udsnit til at gentage eller redigere og gemme.
 2. Vælg lydsproget, der skal udsendes.
 3. Slå undertekster til eller fra.****
 4. Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.
  - Når TV'et er slået til ved hjælp af Quick Start+, fungerer fortsæt med at se muligvis ikke med det samme.
 5. Du kan indstille kontinuerlig afspilning. Hvis kontinuerlig afspilning er indstillet, afspilles den næste video automatisk, efter afspilning af en video er afsluttet.
 6. Vender tilbage til skærmen med standardvisningen.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.

*I nogle lande er der et yderligere ikon, som du kan bruge til at låse en valgt optagelse for at forhindre, at den bliver slettet. Vælg et ulåst program, og aktivér funktionen for at vise ikonet Lås. Vælg et låst program, og deaktiver funktionen for at skjule ikonet Lås og låse programmet op.

** I nogle lande skal du trykke på mceclip10.png eller mceclip11.png under afspilning af en optagelse for at bringe afspilningsknapper frem.

***Yderligere indstillinger er ikonet med de tre prikker i højre hjørne.

****I nogle lande omtales denne funktion som lukkede undertekster.

Næste: Optagelse af musik

 


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk