Tekst-TV

bveclipseb1.jpg
Denne artikel gælder kun for visse lande.

Du kan bringe Tekst-TV frem ved at trykke på LIST og derefter mceclip8.png og mceclip11.png for at finde Tekst-TV i displayet for BeoRemote One og derefter trykke på center-knappen.

Hvis digitalt Tekst-TV er aktiveret, og et MHEG-program er tilgængeligt for den aktuelle kanal, kan knappen Tekst-TV i LIST have andre funktioner på skærmen.

For mere information vedrørende brug af Tekst-TV, forklarer LG følgende:

Teletekst er en gratis tjeneste, der leveres af den TV-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om TV-programmer, nyheder og vejr. Teletekst-dekoderen i dette TV kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

Du kan få vist TV-udsendelser og Tekst-TV på samme tid ved at trykke på knappen TEXT på fjernbetjeningen i vinduet TELETEXT.*

Farveknap: For at vælge den næste eller forrige side.
Taltast: Angiver det sidetal, der skal flyttes til.
P op/ned: For at vælge den næste eller forrige side.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Specialfunktioner i Tekst-TV

  1. Tryk på tasten T.OPT på fjernbetjeningen.*
  2. Vælg menuen TELETEKST.

Indeks : Vælg de enkelte indekssider.

Tid: Ved visning af et TV-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne.

Hold: Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere undersider.

VisVælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som for eksempel løsninger på gåder eller puslespil.

OpdateringViser en TV-kanal, mens der ventes på en ny teletekstside.

SprogIndstiller sprog for Tekst-TV.

  • In Digital Mode Only

Indstilling af teletekst-sprog

Brug sprogfunktionen for Tekst-TV, når der udsendes to eller flere Tekst-TV-sprog.**

  1. Tryk på knappen Hjem på fjernbetjeningen, og vælg ikonet Indstillinger øverst til højre.
  2. Vælg ikonet Alle indstillinger, Generelt, Sprog, Primært sprog for teletekst/Sekundært sprog for teletekst.
  • Kun digital tilstand
  • Hvis der ikke udsendes Tekst-TT-data på det valgte sprog, vises standardsproget.
  • Hvis du vælger det forkerte land, vises Tekst-TV muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå forskellige problemer under betjening af Tekst-TV.

*Bemærk, at knappen Tekst-TV findes på listen i BeoRemote One, når der trykkes på LIST. Knappen T.Opt hedder Tekstindstillinger og findes også under LIST.

** Hvis du vil indstille foretrukne sprog, skal du trykke på mceclip5.png og vælge Indstillinger efterfulgt af Billede og Programmer..., Generelt, Sprog og Primært sprog for teletekst eller Sekundært sprog for teletekst.

Hvis du både kan bruge digitalt Tekst-TV og Tekst-TV, kan du konfigurere, hvilken funktion der skal bruges, i menuen Datatjeneste. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Datatjeneste .

Næste:  Datatjeneste


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk