Lydindstillinger

bveclipseb1.jpg
Slut Beolab-højttalere og subwoofere til dit TV via kabel eller trådløst. Så kan du have et surround sound system, som passer perfekt til din stue. Du får den bedste lydoplevelse i det afgrænsede område, hvor højttalerne er placeret.

Når du tilslutter ekstra højttalere til dit Lydcenter, vil kabelforbundne højttalere automatisk blive registreret. Trådløse højttalere skal søges først, før Lydcenteret kan registrere dem.* En besked dukker op på skærmen, og du kan derefter følge de anviste instruktioner på skærmen for at konfigurere højttaleren. Du kan også oprette højttaler-grupper for at tilpasse højttaler-opsætningen til andre lyttepositioner end den foran dit TV, for eksempel, på spisebordet eller i en lænestol.

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink... og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd og tryk på mceclip12.png knappen.
 5. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge et menu-element og tryk på center-knappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen. 

Lydindstillingerne er fabriksindstillet med neutrale værdier, der passer til de fleste programtyper. Du kan dog ændre disse indstillinger alt efter behov. Justér lydindstillinger såsom lydstyrke, bas, diskant og slå sparetilstand til, hvis der er tale om kabelforbundne højttalere. Du kan også slå information op om de valgte lydindstillinger og nulstille dem til standardindstillingerne. I menuen Lyd finder du også menuen Højttalertilslutninger, hvor du kan opsætte både kablede og trådløse højttalere.

Se denne artikel Brug af højttaler-grupper og lydtilstande for mere information om den daglige brug af højttaler-grupper

Din indholdsudbyder tillader muligvis ikke distribution af digital trådløs lyd til dine højttalere. Du skal i dette tilfælde derfor bruge kablede Power Link-forbundne højttalere i stedet for.

Se den tekniske vejledning på Bang & Olufsens hjemmeside for yderligere information om lydindstillinger.

 *For at søge efter trådløse højttalere, skal du trykke på mceclip5.png, og derefter Søg efter Trådløse Højttalere og følg instruktionerne på skærmen.

Lydinformation

Slå information op om det aktuelle lydsystem i menuen Lydinfo.

Lydtilstande

TV'et har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige programtyper og kilder. 

Lydtilstandene er designet af lydingeniører, så de passer ind i alle situationer. Du kan dog justere værdierne for lydtilstandene efter behov i menuen Lydtilstande. Lydtilstandene har forudindstillede navne. Brug for eksempel Film når du skal se en Blu-ray film, eller brug Spil for at forbedre lyden, når du benytter en spillekonsol. Lydtilstanden Bruger kan sættes op, hvis du ønsker at skabe en ny lydtilstand med særlige indstillinger.

Hvis du ønsker at nulstille en lydtilstand til standardindstilling, skal du vælge NULSTIL i den specifikke lydtilstands opsætningsmenu og bekræfte, at du ønsker at nulstille værdierne.

Du kan få en liste over lydtilstande frem på TV-skærmen ved at finde Lyd i menuen LIST på BeoRemote One og trykke på center-knappen. Herfra kan du vælge en ønsket lydtilstand.

Se artiklen Opsæt tilsluttede produkter for mere information vedrørende valg af specifikke lydtilstande til en kilde.

Højttaler-grupper

I menuen Højttaler-grupper, kan du oprette forskellige højttaler-grupper for forskellige lyttepositioner eller højttaler-kombinationer. Det betyder, at du kan benytte dine højttalere forskelligt i mangeartede scenarier.

mceclip0.png

I scenarie 1 på billedet, kan højre højttaler øverst sættes op som højre fronthøjttaler, når du ser TV i sofaen, mens den samme højttaler i scenarie 2 kan fungere som højre baghøjttaler, når du sidder i lænestolen og lytter til musik. Den samme højttaler har forskellige funktioner i forskellige højttaler-grupper, og i visse højttaler-grupper bliver højttaleren måske slet ikke inkluderet. 

For hver gruppe skal du tildele højttalerne funktioner, angive distancen mellem højttalerne og dine lyttepositioner og kalibrere højttaler-niveauet. Det er muligt, at angive distancer og højttaler-niveauer for hver højttaler-gruppe manuelt via menuen Højttalergrupper eller automatisk, hvis du tilslutter en kalibreringsmikrofon. En kalibreringsmikrofon skal købes separat hos din Bang & Olufsen-forhandler.

Du kan få adgang til en højttalergruppes konfigurationsmenu fra menuen Hjem, hvis du trykker på mceclip5.png og vælger Indstillinger, derefter Konfiguration af Højttaler-gruppe. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette eller redigere en højttaler-gruppe. For mere avancerede højttaler-gruppe indstillinger, tryk på mceclip5.png og vælg Indstillinger, vælg derefter Lyd & BeoLink... derefter Lyd og opsæt højttaler-grupperne.

Du kan navngive højttaler-grupper eller slette grupper, som du ønsker at beholde. Højttaler-gruppen Opstart har et forudindstillet navn, og du kan opsætte gruppen, til når du sidder foran dit TV.

 • For at bringe indstillinger for en højttaler-gruppe frem, skal du fremhæve gruppen og trykke på center-knappen.
 • For at oprette en ny højttaler-gruppe, skal du fremhæve NY og trykke på center-knappen. Den nye gruppe har de samme indstillinger, som den højttaler-gruppe, der spiller aktuelt. Du kan ændre disse til dine foretrukne indstillinger.
 • For at omdøbe en højttaler-gruppe, skal du fremhæve Navn, trykke på center-knappen og følge instruktionerne på skærmen.
 • For at slette en højttaler-gruppe, skal du bringe gruppen frem, fremhæve SLET, trykke på center-knappen og følge instruktionerne på skærmen.
 • For at aktivere en højttaler-gruppe, skal du trykke på LIST på fjernbetjeningen, vælge Højttaler og derefter den ønskede gruppe.

Du kan ikke slette eller omdøbe højttaler-gruppen Opstart.

Nogle avancerede Bang & Olufsen-højttalere understøtter valg af faste indstillinger. Nummeret til de faste indstillinger kan findes i appen til højttaleren. Du bestemmer selv hvilken indstilling, der skal aktiveres, når du vælger en højttaler-gruppe.

Højttaler-funktioner

Ved at vælge de tilsluttede højttaleres placering kan du specificere højttalernes funktion i et surround sound-system og det antal højttalere, der skal bruges. Brug pileknapperne til at vælge hver af de tilsluttede højttalere og fremhæve en højttalerplacering, og tryk derefter på center-knappen. Når du bevæger dig fra højttaler til højttaler, afspilles der en lyd for at angive den højttaler, der indstilles..

mceclip1.png

Illustreret eksempel på TV-sening:

Højttaler A Venstre front
Højttaler B Subwoofer
Højttaler C Center front
Højttaler D Højre front
Højttaler E Højre surround
Højttaler F Højre bag
Højttaler G Venstre bag
Højttaler H Venstre surround

Højttalerkalibrering (m. mikrofon)*

Du kan indstille afstande og højttalerniveauer for hver højttalergruppe automatisk ved at tilslutte en kalibreringsmikrofon til stikket MIC på TV'et. En kalibreringsmikrofon skal købes separat hos din Bang & Olufsen forhandler. Kalibreringsmikrofonen kan kun bruges til højttalerkalibrering.

Placer den tilsluttede mikrofon i den primære lytteposition for den aktuelle højttalergruppe, og start en kalibrering af de tilsluttede højttalere ved at trykke på center-knappen og følge instruktionerne på skærmen.

Du kan få adgang til menuen Højttalerkalibrering (m. mikrofon) ved at trykke på mceclip5.png, vælge Indstillinger og derefter Lyd og BeoLink ... og Lyd .

Det anbefales at holde baggrundsstøjen på et minimum under kalibreringen.

*Funktionen Højttalerkalibrering (m. mikrofon) er muligvis ikke tilgængelig i den aktuelle softwareversion.

Lydstyrke

Justér lydstyrkeniveauet på TV'et.

Lydstyrkeniveauet som du sætter her, er lydstyrkeniveauet som TV'et vil starte fra, hver gang du tænder det, uanset hvad lydstyrkeniveauet end var, da det senest blev slukket.

Her angiver du også niveauet for den højest tilladte lydstyrke ved normal brug. Dette kan bruges til at begrænse TV'ets maksimale effekt.

Bas og diskant

I menuen Bas og Diskant, kan du sænke eller øge bas- og diskantniveauet.

Aktiver loudness

Menneskets øre er mindre følsomt overfor lave frekvenser, når de afspilles for lav lydstyrke. Med andre ord hører du mindre baslyd, jo lavere lydstyrken er. Loudness-funktionen opvejer denne effekt.

Når du sænker lydstyrken, øges bas og diskantniveauerne automatisk for at kompensere for din reducerede opfattelse af de ydre frekvensbånd.

Eco-tilstand

Foretag energibesparende indstillinger for lyden i menuen Eco-tilstand.

Hvis du slår eco-tilstand til, vil de højttalere, som ikke modtager signal fra et tændt TV, blive slukket automatisk. Trådløse højttalere slukkes imidlertid ikke, når de ikke modtager signal fra TV'et.

Højttalertilslutninger

Opsæt højttalere trådløst eller via kabel.

Kablede højttalere

Når du opsætter kablede højttalere, skal du vælge hvilke højttalere, du har tilsluttet de enkelte Power Link (PL) stik i menuen Højttalertilslutninger.*

*Hvis ikke alle Power Link-stik med tilsluttede højttalere vises i menuen Højttalertilslutninger, kan du vælge VIS ALLE og trykke på center-knappen for at få vist alle Power Link-stik. 

Vigtigt! Hvis du vælger Line som højttalertype i listen Højttalertilslutninger, er lydstyrken meget høj og du vil ikke kunne ikke justere lydstyrken med din BeoRemote One. Du skal benytte produktets egen fjernbetjening. 'Line' bruges for eksempel til forstærkere fra andre producenter.

Trådløse højttalere

Hvis du har trådløse højttalere i din opsætning, vil TV'et automatisk søge efter trådløse højttalere og knytte de registrerede højttalere til trådløse Power Link-kanaler under førstegangsopsætningen. Du kan dog også søge efter trådløse højttalere og knytte de registrerede højttalere til Lydcenterets trådløse Power Link-kanaler manuelt, hvis du trykker på mceclip5.png, vælger Indstillinger, derefter Søg efter trådløse højttalere og følger instruktionerne på skærmen.

Du kan få adgang til funktionen ved at trykke på mceclip5.png, vælge Indstillinger, derefter Lyd & BeoLink..., Lyd og Højttalertilslutninger

Søg efter og tilknyt trådløse højttalere …

 1. I menuen Højttalertilslutninger, vælg SØG IGEN og tryk på center-knappen for at søge igen. 
 2. Når søgningen er færdig, skal du trykke på center-knappen for at knytte de registrerede højttalere til TV'et.

Fjern tilknytning mellem en højttaler og TV'et …

 1. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge en trådløs højttaler i menuen Højttalertilslutninger og tryk på center-knappen.
 2. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge AFBRYD FORBINDELSEN og tryk på center-knappen.

Hvis status for en højttaler mangler i menuen Højttalertilslutninger, er højttaleren blevet knyttet til en trådløs kanal og vil automatisk blive registreret påny, når det er muligt.

Opsæt kablede og trådløse højttalere...

 1. I menuen Højttalertilslutninger, skal du trykke på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge et PL-stik eller en trådløs PL-kanal og trykke på center-knappen og følge instruktionerne på skærmen.

Hvis du slutter yderligere højttalere til TV'et, skal du huske at føje højttalerne til dine højttaler-grupper.

Næste: Standindstillinger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk