Indstillinger for tilgængelighed

bveclipseb1.jpg
I menuen Tilgængelighed, kan du eksempelvis foretage indstillinger for menuers gennemsigtighed, undertekster samt indstillinger for svagtseende og hørehæmmede.

 1. Tryk på mceclip5.png for bringe menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Billede & Programmer...  og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Tilgængelighed og tryk på mceclip13.png knappen.
 5. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge et menu-element og tryk på center-knappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

For mere information vedrørende indstillinger for tilgængelighed, forklarer LG:

Opsætning af menu-gennemsigtighed

Ved at slå denne funktion til, kan du gøre visse menuer gennemsigtige (f.eks. Live Menu, Søg, skærmfjernbetjening, osv.).

Opsætning af Undertekster

Se undertekster, når TV-stationen sender tekstede programmer.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Gælder for digitale udsendelser.*

 *I visse lande gælder denne funktion også for eksternt input.

Menu for svagtseende

Aktivér/Deaktiver tekst-til-tale konvertering af skærminformation for svagtseende brugere.
Du kan benytte denne funktion, hvis TV-selskabet understøtter Lydbeskrivelse for de svagtseende.*

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

*I visse lande går denne funktion under navnet Videobeskrivelse.

Indstilling for hørehæmmede

Denne funktion benyttes for hørehæmmede.
Hvis den er aktiveret, vises undeteksten som standardindstilling.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Sådan bruger du lydvejledning

Hvis lydvejledning er aktiveret, vil der forekomme lydvejledninger i forskellige situationer, eksempelvis når du skifter programmer, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangs-signaler.

Hastighed
Justér hastigheden af den indtalte vejledning.

Lydstyrke
Justér lydstyrken af den indtalte vejledning.

Tonehøjde
Justér tonen i den indtalte vejledning.

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse sprog.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.
 • For svagtseende brugere.

Yderligere lydfunktion

Lydkommentarer eller undertekster leveres til de svagtseende og hørehæmmede.

Ingen
Vælger standardlyd.

Lydbeskrivelse
For de svagtseende. Vælger den foretrukne standardlyd kombineret med Lydindstillingen for Svagtseende.

Renset Lyd
For de hørehæmmede. Vælger den foretrukne Renset Effekt og Lydindstillingen for Hørehæmmede.

Oplæste Undertekster
For de svagtseende. Vælger kun den foretrukne Lydindstilling for Svagtseende.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

Når denne funktion er aktiveret, justerer den baggrunden for nogle af skrifttype-farverne og skærmmenuerne for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke områder.

Denne effekt vil imidlertid forsvinde, når du konfigurerer indstillingen Billedtilstand og Billedformat.

Lyd for Tændt/Slukket TV

Denne funktion giver dig muligheden for at aktivere/deaktivere en lydeffekt, som høres, når TV'et tændes og slukkes.

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • Når Vejledning til lyd er aktiveret, bliver Lyd for tændt/slukket TV også aktiveret.

Indstilling af lukket billedtekst

I visse lande, kan du se lukket billedtekst, når TV-stationen leverer billedtekst-programmer. I nogle af disse landes progammer, virker lukkede billedtekster kun på digitale/analoge udsendelser eller eksterne input. De tilgængelige indstillinger for lukkede billedtekster kan variere afhængigt af landet.

Næste: Netværksindstillinger


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk