Service- og softwareopdatering

bveclipseb1.jpg

I menuen Service, kan du opdatere software, downloade peripheral unit controller (PUC) tabeller, og parre en anden fjernbetjening. Det er også muligt, at foretage mere avancerede serviceindstillinger, men vær dog opmærksom på, at menuen Avancerecde indstillinger primært er beregnet til installatøren og til service brug.

Hvis dit TV er sat op i et system, er det vigtigt, at du aktiverer Automatisk Systemopdatering for at sikre, at alle produkter i dit system er opdaterede og kan kommunikere indbyrdes.

Du kan altid slå softwareinformation op og opdatere TV'et manuelt.

 1. Tryk på mceclip5.png for at bringe menuen Hjem op. 
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip10.png ellemceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink... og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip10.png ellemceclip11.png for at vælge Service og tryk på mceclip13.png knappen
 5. Tryk på mceclip10.png ellemceclip11.png for at vælge et menu-element og tryk på center-knappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

Opdater software

For at kunne downloade tilgængelig softwareopdateringer i menuen Softwareopdatering, skal dit TV være forbundet til internettet. Det anbefales, at du opsætter TV'et til at opdatere software automatisk. Du kan også downloade tilgængelige softwareopdateringer til en USB-enhed fra Bang & Olufsens hjemmeside www.bang-olufsen.com. Tilslut USB-enheden til USB-porten på tilslutningspanelet i dit Lydcenter.

I visse lande er det også muligt at opdatere softwaren via antenne-signalet (OAD).

Kontakt din forhandler for mere information om softwareopdateringer.

Søg efter opdateringer

Vælg SØG EFTER OPDATERINGER og tryk på center-knappen, for at TV'et skal søge efter ny software. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på center-knappen for at starte opdateringen og følge instruktionerne på skærmen.

Mens TV'et opdaterer ny software, blinker standby-indikatoren rødt, og TV'et skal forblive tilsluttet til strømforsyningen.

Når opdateringen er gennemført, vil informationen Udgivelsesnoter blive vist. Tryk på center-knappen for at fjerne den. 

Automatiske systemopdateringer

Hvis du har en systemopsætning med adskillige Bang & Olufsen-produkter, vil hele systemet blive opdateret, når du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk systemsoftware-opdatering i TV-menuen. Derefter vil der regelmæssigt ske en automatisk downloadning af tilgængelige softwareopdateringer for samtlige Bang & Olufsen-produkter i din opsætning.* 

*Du kan kun slå Automatiske Systemopdateringer til for hele systemet og ikke for blot et enkelt produkt.

 

Par din fjernbetjening

I menuen Parring af fjernbetjening, kan du parre en anden BeoRemote One med dit TV.

 1. Tryk PAR i menuen Parring af fjernbetjening.
 2. Parring påbegynder, hvis fjernbetjeningen er åben for parring.

Annullér parringen af en fjernbetjening...

 1. I menuen Parring af fjernbetjening, skal du fremhæve den enhed, du ønsker at annullere parringen for, og trykke på center-knappen.
 2. Fremhæv SLET og tryk på center-knappen.

Aktivér en specifik kilde fra standby*

Vælg en specifik kilde, der skal aktiveres, når du trykker på knappen TV eller MUSIC, mens TV'et er på standby

*Denne funktion er eventuelt ikke tilgængelig med den aktuelle software version.

PUC-tabeller*

I menuen PUC Styring, kan du downloade eller slette perifære enheds controller (PUC) tabeller eller søge efter opdateringer til tabeller, som allerede er downloadet til TV'et. PUC-tabeller giver dig muligheden for at betjene et produkt, som ikke er fra Bang & Olufsen med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Den PUC, som er indbygget i dit TV "oversætter" signaler fra fjernbetjeningen til signaler, som det tilsluttede produkt kan forstå. For at "oversættelsen" skal kunne foregå korrekt, skal den rette PUC-tabel være downloadet til TV'et.

Antallet af understøttede produkter opdateres regelmæssigt, men vi kan dog ikke garantere, at du kan finde netop dit produkt på listen.

Download PUC-tabeller

I menuen Download Mere, kan du downloade PUC-tabeller online fra nettet eller via en tilsluttet USB-enhed. PUC-tabellerne giver dig muligheden for at betjene produkter fra andre producenter med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen.

Hvis du har tilsluttet mere end en USB-enhed, skal du først vælge den ønskede USB-enhed.

Du kan søge efter PUC-tabeller ved at indtaste navnet på det tilsluttede produkt, eller du kan søge via producentens navn.

Hvis dit tilsluttede udstyr ikke er på download-listen, er der på nuværende tidspunkt ingen måder at kontrollere det, og du må derfor vælge Ikke-understøttet Kilde. Du vil ikke være i stand til at betjene dit udstyr med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Du kan forhøre dig om understøttelse af kilder hos din Bang & Olufsen-forhandler.

Opdater PUC-tabeller

Undersøg om der skulle være tilgængelige opdateringer til dine allerede downloadede PUC-tabeller.

 1. I menuen PUC Styring, fremhæv SØG EFTER OPDATERINGER og tryk på center-knappen.
 2. I listen over tilgængelige opdateringer, brug pileknapperne for at fremhæve den PUC-tabel, som du ønsker at opdatere og tryk på center-knappen.
 3. Fremhæv OPDATER og tryk på center-knappen. Hvis en tabel, som du ikke ønsker at opdatere, allerede er blevet valgt, kan du fremhæve den og trykke på center-knappen for at fravælge den.

PUC-tabeller opdateres separat og er ikke automatisk omfattet, når funktionen Automatisk systemopdatering er aktiveret.

Slet PUC-tabeller

Slet PUC-tabeller fra TV'et. Sørg for ikke at slette tabeller, der er i brug hos andre tilsluttede produkter.

 1. I menuen PUC Styring, kan du brug pileknapperne til at fremhæve den PUC-tabel, som du ønsker at slette, og tryk på center-knappen. Hvis en tabel, som du ønsker at beholde, allerede er valgt, skal du fremhæve den og trykke på center-knappen for at fravælge den.
 2. For at slette de valgte tabeller, skal du fremhæve SLET og trykke på center-knappen.

PUC-versioner

Se oplysninger om versioner af de forskellige dekoderfiler, der er konfigureret i systemet.

*Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i den aktuelle software-version. 

Brugsdata - Fortrolighedspolitik & Vilkår

For at hjælpe os med at forbedre vores tilgængelige produkter og servicer, kan du blive bedt om at opgive visse oplysninger om dit produkt, dets ydeevne og brugsmønstre. Disse oplysninger forbliver altid anonyme. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion i Brugsdata - Fortrolighedspolitik & Vilkår.


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk