Fjernbetjening

BVHarmonyb1.jpg
Betjening af Beovision Harmony er beskrevet med Beoremote One.

Par din fjernbetjening

Bemærk, at du først skal have parret dit Beovision Harmony med din Beoremote One, før du kan betjene det. Foretag et langt tryk på PARRINGS-knappen, som er placeret på bagsiden af det højre højttalerkabinet, eller par den via menuen Service, som du finder ved at vælge Bang & Olufsen TV-appen i hjemmemenuen og vælge Lyd & BeoLink.... Husk at sætte din fjernbetjening i parringstilstand før parring.

mceclip0.png

 1. Tilslut TV'et til strømforsyningen.
 2. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen og placér dig selv foran produktet.
 3. Når velkomstskærmen ikke længere vises, skal du bruge mceclip8.png eller mceclip11.png og center-knappen for at indstille det ønskede sprog.
 4. Hvis produktet er åben for parring, vil parringen gå i gang.

Par via menuen...

 1. Tryk mceclip5.png for at bringe menuen HJEM frem.
 2. Brug pileknapperne for at vælge Bang & Olufsen TV-appen og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink...  og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Service og tryk på mceclip12.png knappen.
 5. Tryk mceclip8.png eller mceclip11.png for at vælge Fjernbetjenings-parring og tryk på center-knappen.

Følg instruktionerne på skærmen for at parre din fjernbetjening.

Både Beovision Harmony og fjernbetjeningen skal være i parringstilstand, for at de to produkter skal kunne parres.

Når du modtager Beoremote One sammen med din Beovision Harmony, kan du sætte den i parringstilstand under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis din Beoremote One af en eller anden grund ikke længere er parret med din Beovision Harmony, og du derfor er nødt til at parre den igen, eller hvis du ikke kan finde den og er nødt til at parre en anden Beoremote One, skal du sætte både Beovision Harmony og fjernbetjeningen i parringstilstand for at parre den med TV'et. 

For mere viden om parring, se artiklen Parring, netværksstatus og fabriksnulstilling.

Brug din fjernbetjening

Se hvordan du bruger din fjernbetjening. Visse instruktioner for Beovision Harmony kan være beskrivelser fra LG-vejledningen. Du får også en forklaring på, hvilke Bang & Olufsen-knapper du skal benytte i stedet for udvalgte LG-knapper.

mceclip1.png
 • Display
  Der vises en liste over kilder eller funktioner på displayet, når det tændes. 
 • TV
  Se de tilgængelige TV-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug mceclip8.png eller mceclip11.png for trinvis gennemgang af listen*.
 • MUSIC
  Se de tilgængelige musikkilder, du kan tænde for, i displayet. Brug mceclip8.png eller mceclip11.png for trinvis gennemgang af listen*.
 • mceclip2.png (MitValg-knapper)**
  Med et langt tryk gemmes den aktuelle opsætning, som for eksempel lydindstillinger og standpositioner, og med et kort tryk aktiveres den. 
 • 0–9
  Vælg kanaler og indtast oplysninger i menuer på skærmen.
 • LIST
  Se ekstrafunktioner i displayet. Brug mceclip8.png eller mceclip11.png for trinvis gennemgang af listen.
 • GUIDE
  Kald TV-guiden frem.
 • mceclip3.png (Knappen Tilbage)
  Forlad eller gå tilbage gennem TV-menuerne og listerne i Beoremote One.
 • INFO
  Bring information frem om en menu eller en funktion.
 • mceclip5.png (Knappen Hjem)
  Bring menuen Hjem frem, hvorfra du kan tilgå forskellige apps og funktioner, heriblandt Bang & Olufsen TV-appen.
 • mceclip8.png, mceclip11.pngmceclip4.png og mceclip12.png
  Pileknapper op, ned, venstre og højre. Navigér i menuer og i Beoremote One-displayet.
 • mceclip5.png (Center-knappen)
  Til valg og aktivering af for eksempel indstillinger.
 • mceclip6.png, mceclip7.png, mceclip8.png og mceclip9.png (Farveknapper)
  Vælg farvespecifikke funktioner.
 • mceclip10.png
  Start afspilning af et nummer, fil eller optagelse eller start genafspilning.
 • mceclip11.png og mceclip12.png
  Søg fremad eller tilbage trin for trin.
 • mceclip13.png og mceclip14.png
  Gå trinvist gennem kanaler og stationer.
 • mceclip15.png
  Sæt afspilningen af et program eller en optagelse på pause.
 • mceclip16.png og mceclip17.png
  Justér lydstyrken. Tryk midt på knappen for at slå lyden fra.
 • mceclip18.png (Standby-knap)
  Sæt på standby.

*Visse af de kilder, der vises i displayet kan rekonfigureres under opsætningen. For mere information, se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter. 

**Afhængig af din fjernbetjening, mceclip19.pngmceclip20.pngmceclip21.pngmceclip22.png kan (MitValg-knapper) være enten en eller fire knapper.

LG fjernbetjeningsfunktioner med Beoremote One

Nogle af LG-fjernbetjeningens funktioner kan tilgås via din Bang & Olufsen-fjernbetjening og kan findes under LIST.

Du skal benytte pileknapperne og center-knappen for at navigere på TV-skærmen.

 • Knappen HJEM
  Tryk på mceclip5.png
 • Knapperne Venstre, Højre, Op og Ned
  Tryk på mceclip8.pngmceclip11.pngmceclip4.png og mceclip12.png.
 • Knappen (OK)
  Tryk på center-knappen.
 • Knapperne P Op og P Ned
  Tryk på mceclip13.png og mceclip14.png.
 • Knappen LIST
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Kanaler på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • Knappen for hurtigindstillinger
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Options på Beoremote One-displayet og tryk  på center-knappen.
 • TEKST TV
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Tekst TV på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • T.OPT (Tekst TV-indstillinger)
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde T.Opt på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • OPTAG
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Optag på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • SØG
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Søg på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
  ELLER
  Tryk på mceclip23.png og brug pileknappen derefter center-knappen for at finde Søgefeltet.
 • SENESTE
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Seneste på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • UNDERTEKSTER
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Undertekster på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • LYDBESKRIVELSE
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Lydbeskrivelser på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.
 • MULTIVIEW
  Tryk på LIST derefter mceclip8.png eller mceclip11.png for at finde Multiview på Beoremote One-displayet og tryk på center-knappen.

Næste: Generel betjening


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk