Tilslutning af produkter

BVHarmonyb1.jpg
Tilslut andre produkter som for eksempel HDMI-kilder, højttalere eller en computer. Hvis du vælger Enhedsforbinder i menuen Hjem, vil du kunne se en liste over tilsluttede produkter. 

HDMI-kilder

Tilslut eksterne HDMI-kilder, som eksempelvis TV-modtagerbokse, computere eller spillekonsoller. Alle produkter, der er tilsluttet til TV'et, kan konfigureres. For mere information, se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter.

Afhængig af det produkt, som du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Hvis du har mere end et produkt, der kræver et PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-kabel. Kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

Tilslut en HDMI-kilde...

 1. Sæt kablet i det rette stik på det digitale produkt.
 2. Før kablet til et HDMI IN-stik på Lydcenteret. Det anbefales at bruge et af HDMI A-D-stikkene for at kunne betjene kilden med din Bang & Olufsen-fjernbetjening.
 3. For at kunne betjene det digitale produkt med din Bang & Olufsen-fjernbetjening, skal du tilslutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde det med IR-modtageren på det digitale produkt. Find mere information om IR-sendere under 'IR-sendere' i denne artikel.
 4. Tænd det digitale produkt for at aktivere enhedens installationsguide. 
 5. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Tilslut et kamera...

 1. Sæt kablet i det rette stik på kameraet.
 2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV-skærmen. 
 3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

 

Computer

 1. Brug den korrekte type kabel, og slut den ene ende til HDMI-udgangsstikket på din computer, og den anden ende til et HDMI IN (HDMI A-D) stik på Lydcenteret. 
 2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

 

Bluetooth-kilder

Du kan benytte Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth, se LG-vejledningen.

Analog lydkilde

Du kan tilslutte en analog lydkilde. Se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter for at konfigurere produkter, som er tilsluttet Beovision Harmony

Tag alle tilsluttede systemers stik ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

 1. Sæt kablet i det rette stik på produktet, som du ønsker at tilslutte.
 2. Før kablet til LINE-IN-stikket på TV'et.
 3. Slut TV'et og alle tilsluttede produkter til lysnettet igen.

Du kan få brug for forskellige adaptere og eventuelt også kabler. Kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

 

IR-sendere

For at betjene produkter som ikke er fra Bang & Olufsen med Beoremote One, skal du sætte en Bang & Olufsen IR-sender på produktet, som ikke er fra Bang & Olufsen og derefter tilslutte det til et af PUC-stikkene i tilslutningspanelet. Placér senderen tæt på IR-modtageren på det tilsluttede produkt for at sikre optimal fjernbetjening. Før du monterer senderen permanent, skal du kontrollere, at du kan betjene produktets menuer på TV-skærmen ved hjælp af BeoRemote One.

Når du opsætter senderen til et et udvalgt PUC-stik i menuen Kilder under Lyd & BeoLink... i Bang & Olufsen TV-Appen, kan indstillingerne for IR-senderen foretages.
Det er dog også muligt at foretage en manuel opsætning af stikket, hvis der kræves alternativer indstillinger.

For ekstra PUC-kabler, skal du kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.

Se artiklen Opsætning af tilsluttede produkter for information vedrørende downloadning af Peripheral Unit Controller (PUC) tabeller til TV-modtagerbokse.

 

Højttalere

Du kan tilslutte op til 8 kablede højttalere og subwoofere til TV'et ved hjælp af Power Link-kabler.

Du kan udover det tilslutte op til 8 trådløse højttalere, inklusiv subwoofere. For mere information vedrørende opsætning af trådløse højttalere, se artiklen Lydindstillinger.

Tag alle tilsluttede systemers stik ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

Afhængig af den type højttalere, som du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

mceclip0.png

Illustrationen viser et eksempel på en højttaleropsætning med to fronthøjttalere, to serieforbundne baghøjttalere og en subwoofer.

Tilslut højttalere...

 1. Sæt et Power Link-kabel i det rette stik på de højttalere, som du ønsker at slutte til Lydcenteret.*
 2. Før kablerne til tilgængelige stik mærket PL 1–4 på TV'et.
 3. Sæt et Power Link-kabel i det rette stik på en subwoofer.
 4. Før kablet til et tilgængeligt tik mærket PL 1–4 på TV'et.
 5. Slut TV'et og alle tilsluttede højttalere til lysnettet igen.

*Husk at indstille omskifteren for venstre og højre position på højttaleren, efter om højttaleren er placeret til venstre eller til højre i forhold til din lytteposition.

Hvis du ønsker at tilslutte to højttalere til et PL-stik på Lydcenteret og det ikke er muligt at serieforbinde højttalerne med kablet, er det nødvendigt med en ekstra splitter. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler for mere information.

Næste: Betjening af tilsluttede produkter


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk