Programma-instellingen

U kunt uw televisie zelf naar tv-kanalen en radiozenders laten zoeken. Kanalen en zenders worden automatisch bijgewerkt, maar het is ook mogelijk om handmatig bij te werken. Afhankelijk van uw serviceprovider worden sommige instellingen automatisch gedaan.

 1. Druk op  om het menu Home te openen.
 2. Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen te selecteren en druk op de middelste knop.
 3. Druk op  of  om Beeld & programma’s... te selecteren en druk op de middelste knop.
 4. Druk op  of  om Programma's te selecteren en druk op de knop T20-Nav-Right.jpg .* 
 5. Druk op  of  om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
 6. Volg de instructies op het scherm.

 * Programma's worden in sommige landen Kanalen genoemd.

 

Automatisch afstemmen

Automatisch afstemmen is te vinden in het menu Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen). Kanaalafstelling wordt in sommige landen Programma-afstelling genoemd. Afhankelijk van het land moet u mogelijk eerst enkele instellingen configureren voordat automatisch afstemmen kan beginnen, of moet u mogelijk kanalen scannen en de ontvangstband selecteren. Zie voor informatie over het scannen van kanalen en onvangstbanden 'Kanalenscan en ontvangstbanden' verderop in dit artikel. Voor meer informatie over instellingen voor automatisch afstemmen beschrijft LG:

Hiermee kunt u programma's automatisch afstemmen.

 1. Selecteer het land waarin de tv wordt gebruikt. De programma-instellingen zijn afhankelijk van het land dat u kiest.*
 2. Start Automatisch afstemmen.
 3. Selecteer de gewenste invoerbron.*
 4. Stel Automatisch afstemmen in via de instructies op het scherm.
 • Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de programmaregistratie mogelijk niet.
 • Met Automatisch afstemmen vindt u alleen programma's die momenteel worden uitgezonden.
 • Als Veiligheid is ingeschakeld, wordt een pop-upvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te voeren.

 * Deze stap geldt alleen in bepaalde landen.

 Kabelinstelling instellen

Wanneer u programma's zoekt met de instelling VOLLEDIG, kan dit lang duren.
De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma's snel en correct te zoeken. De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als “standaard”.
De configureerbare items kunnen verschillen afhankelijk van het Type.

Frequentie (kHz)
Voer een door u gedefinieerde frequentie in.

Symbol rate (kS/s)
Snelheid waarmee een toestel zoals een modem symbolen naar een programma verstuurt.

Modulatie
Het laden van audio- of videosignalen op een drager.

Netwerk-id
Unieke identificator die aan elke gebruiker wordt toegewezen.

Startfrequentie (kHz)
Voer een door u gedefinieerd bereik voor de beginfrequentie in.

Eindfrequentie (kHz)
Voer een door u gedefinieerd bereik voor de eindfrequentie in.

 

Satellietinstelling instellen*

U kunt de gewenste satelliet toevoegen/verwijderen/instellen.

 • Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld

Satelliet
Selecteer de gewenste satelliet.

LNB-frequentie
Selecteer een waarde van 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Als u 9750/10600, 9750/10750 (MHz) selecteert, is 22kHz Tone uitgeschakeld. Als u de LNB-frequentiewaarde niet in de lijst kunt vinden, selecteert u Gebruiker en voert u de frequentie handmatig in.

 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Transponder
Selecteer de transponder die u wilt afstemmen.

22kHz Tone
Wanneer u de schakelaar 22kHz Tone gebruikt, kiest u 22 kHz of 0 Hz. Als u 22kHz Tone gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

LNB Stroom
Om de stroomvoorziening voor de LNB in te schakelen, kiest u Aan. Als Uit selecteert, is Motortype uitgeschakeld.

DiSEqC
Wanneer u DiSEqC gebruikt, kiest u een optie uit A-D/Tone A-B. Als u DiSEqC gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

Unicable
Selecteer Aan om Unicable te gebruiken en stel de Unicable in het menu Unicable-instellingen in. Wanneer Unicable is ingeschakeld, zijn 22kHz Tone, DiSEqC en Motortype uitgeschakeld.

Motortype
Selecteer Motortype om Motor te gebruiken en stel Motor in het menu Motorinstelling in. Wanneer Motor is ingeschakeld, zijn 22kHz Tone, DiSEqC en Unicable uitgeschakeld.

 

 • Als u de satelliet instelt op Overige, moet u met Transponderwijziging een transponder toevoegen.
 • Wanneer u 22kHz Tone en DiSEqC selecteert, dient u ze in dezelfde positie aan te sluiten als aangegeven op het scherm.
 • Als u een satelliet verwijdert, worden alle programma's die onder de satelliet zijn opgeslagen, verwijderd.

 *Merk op dat satellietinstellingen alleen in bepaalde landen beschikbaar zijn.

 

Motorinstelling instellen*

DiSEqC 1.2: bedien de motor om de positie van de satellietschotel te wijzigen.

Rijrichting
Kies de richting waarin u de motor wilt verplaatsen.

Rijmodus
Er zijn twee modi beschikbaar: Stap en Doorlopend.

 • Stap: de motor beweegt op basis van de waarde die u invoert (van 1 tot 128).
 • Doorlopend: de motor beweegt voortdurend totdat u op Stop drukt.

Testtransponder
Kies de testtransponder die u wilt afstemmen.

Limiet instellen
Hiermee kunt u de beweging van de motor instellen op oost of west, zodat de motor alleen binnen de ingestelde richting beweegt.

 • Aan: u kunt de beweging beperken tot de huidige richting door west/oost te kiezen.
 • Uit: u kunt de door u ingestelde beperking annuleren.

TERUG NAAR 0
U kunt de motor naar nul verplaatsen.

USALS: stel uw huidige locatie in (longitude/latitude).

*Merk op dat satellietinstellingen alleen in bepaalde landen beschikbaar zijn.

 

Kanaalscan en ontvangstbanden

Deze functie is alleen van toepassing in bepaalde landen. Automatisch afstemmen is te vinden in het menu Kanaalafstelling. Voor informatie over het afstemmen van kanalen voor digitale uitzendingen via de ether beschrijft LG:

Om digitale uitzendingen via de ether te kunnen bekijken, dient u kanalen af te stemmen met behulp van Kanaalafstelling. U kunt kanalen scannen in een geselecteerde ontvangstband met een opgegeven zoekmethode.

 

Scantypes

Beginscan
Deze methode scant kanalen na het initialiseren van de kanaalinformatie van een digitale uitzending via de ether.

Opnieuw scannen
Deze methode scant kanalen en controleert de kanaalinformatie van de digitale uitzending via de ether tegelijkertijd op gewijzigde/toegevoegde kanalen.

 

Ontvangstband

UHF
Deze optie scant alleen de UHF-band op nieuwe kanalen. Als u een aparte antenne hebt aangesloten voor digitale uitzendingen via de ether, dan kan het scannen snel voltooid zijn.

Alle bandbreedtes
Als u geabonneerd bent op kabel-tv enzovoort, selecteert deze optie Alle bandbreedtes.
(VHF 1-12, UHF 13-62 en CATV C13-C63)

 

 • Zorg dat u eerst uw locatie instelt voordat u kanalen scant.*
 • In geval van digitale uitzending via de ether wordt Beginscan uitgevoerd, zodat de zenders die bij een gebied horen, kunnen worden bepaald.
 • Kanaalnummers kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden van de zenders.
 • Als er een nieuwe zender is bijgekomen in uw gebied, selecteert u Opnieuw scannen.
 • Er wordt een melding van digitale uitzendingen verstuurd over nieuwe zenders in uw gebied.** 
 • Als u verhuist of van locatie verandert, wijzigt u uw locatie-instellingen en selecteert u Beginscan.
 • Als Veiligheid is ingeschakeld, voert u eerst het wachtwoord in.

*Voor het instellen van de locatie drukt u op , selecteert u Instellingen, Beeld & programma's, Algemeen en vervolgens Locatie.

**Als u dergelijke berichten wilt controleren, drukt u op , selecteert u Instellingen, Beeld & programma's, Kanalen, Bericht en vervolgens E-mail downloaden.

 

Handmatig afstemmen

Handmatig afstemmen is te vinden in het menu Kanaalafstelling (Kanaalafstelling & instellingen). In sommige landen worden Kanalen en Kanaalafstelling aangeduid met Programma's en Programma-afstemming. Voor meer informatie over handmatige afstelling beschrijft LG:

Hiermee kunt u programma's handmatig aanpassen en de resultaten opslaan.
Voor digitale uitzendingen kan de signaalsterkte worden gecontroleerd.

In sommige landen kunt u ook de signaalkwaliteit controleren.

Handmatig afstemmen is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Transponders bewerken

Transponder bewerken is te vinden in het menu Kanaalafstelling & instellingen. Voor informatie over het bewerken van transponders beschrijft LG:

U kunt een transponder toevoegen/wijzigen/verwijderen.

 • Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld
 • Als de systeembeheerder de functie 'user home TP edit' beschikbaar stelt, wordt Transponder to Home op het scherm weergegeven.*
  Zo kunt u de gewenste Transponder als Home instellen door op Transponder to Home te drukken.
  (Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde internetproviders.)

 *Transponder to Home is een schermpictogram in de vorm van een huis.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Regionaal programma

Regionaal programma is te vinden in het menu Kanaalafstelling (Kanaalafstelling & instellingen). Voor informatie over regionaal programma beschrijft LG:

Stel het regioprogramma in en bekijk het regioprogramma op een bepaald tijdstip.

 • Alleen in Oostenrijk
 • Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld
 • Om serviceprovider van Satelliet in te stellen, moet AKTIV zijn geselecteerd.
 • Om Regionaal programma in te schakelen, stel u serviceoperator in op AKTIV.
 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Het kanalenoverzicht bijwerken

Kanalenoverzicht bijwerken is te vinden het menu Kanaalafstelling & instellingen. Voor informatie over het bijwerken van het kanalenoverzicht beschrijft LG:

Als de programmamodus Kabel is ingeschakeld...

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de kanalenlijst bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land. Na het bijwerken is de kanalenlijst wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u Uit.

 

Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld...

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de kanalenlijst bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land en de satelliet.
De kanalenlijst wordt voortdurend bijgewerkt wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Na het bijwerken is de kanalenlijst wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u Uit.

 

Als de programmamodus Antenne is ingeschakeld...

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de kanalenlijst bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land. De kanalenlijst wordt bijgewerkt wanneer de tv wordt uitgeschakeld. Na het bijwerken is de kanalenlijst wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u Uit.

 

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Signaaltest

Signaaltest is te vinden in het menu Kanaalafstelling (Kanaalafstelling & instellingen). Voor informatie over signaaltest beschrijft LG:

Toont de MUX en service-informatie enz.

 • Er wordt alleen een signaaltest weergegeven voor de antenne of kabel.
 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Kanaal-/programmabeheer

In sommige landen kunt u de geselecteerde zenders van alle opgeslagen zenders bewerken of toevoegen aan/verwijderen uit de favoriete zenders. In sommige landen kunt u instellen dat zenders worden overgeslagen wanneer u een andere zender kiest. Niet alle functies zijn in alle landen beschikbaar en in sommige landen wordt Kanaalbeheer aangeduid als Programmabeheer.

Voor informatie over het bewerken van kanalen beschrijft LG:

 De lijst met alle zenders bewerken

U kunt de geselecteerde zenders van alle opgeslagen zenders vergrendelen of ontgrendelen, of u kunt instellen dat ze worden overgeslagen wanneer u een andere zender kiest.

setting_chnnel_editall_dvb.png

 1. De sorteeroptie kiezen.
 2. De geselecteerde zenders vergrendelen of de vergrendelde zenders ontgrendelen.
 3. De geselecteerde zenders overslaan wanneer u een andere zender kiest, of deze optie uitschakelen voor de zenders die eerder zijn ingesteld om te worden overgeslagen.
 4. De geselecteerde zenders verplaatsen.
 5. Wijzig nummer: de nummers van de geselecteerde zenders wijzigen.
  Verwijderen: de geselecteerde zenders verwijderen.
 • Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het zendsignaal.
 • Bij een model met ondersteuning voor satellietprogramma's kunt u satellietkanalen beheren in Satellietkanalen bewerken (geavanceerd).

 

De lijst met favoriete zenders bewerken

U kunt de gewenste zenders toevoegen aan/verwijderen uit de favoriete zenders, de positie ervan wijzigen, enz.

setting_chnnel_editfav_dvb.png

 1. De gewenste zenders selecteren uit de lijst met alle zenders. Druk op de knop om de zenders toe te voegen aan de lijst met favoriete zenders.
 2. De geselecteerde zenders verwijderen uit de lijst met favoriete zenders.
 3. Twee zenders uit de lijst met favoriete zenders selecteren. Druk vervolgens op de knop om ze van positie te wisselen.
 4. De naam van de lijst met favoriete zenders wijzigen.

 

Kanalen overslaan

U kunt instellen dat kanalen worden overgeslagen wanneer u een ander kanaal kiest met de toetsen Omhoog en Omlaag.

 1. Selecteer de gewenste kanaalgroep (ether/BS/CS1/CS2) en druk op OK.
 2. Selecteer het gewenste kanaal en druk op de knop (OK) om te bevestigen.

Selecteer skip.png, OVERSLAAN, HERSTELLEN. De kanalen die u hebt ingesteld om over te slaan, worden grijs weergegeven.

 

In sommige landen worden kanalen programma's genoemd.

Niet alle vermelde functies zijn in alle landen beschikbaar.

Als u internetkanalen hebt ingesteld, kunt u die ook vergrendelen, instellen om over te slaan of toevoegen aan uw lijst met favoriete kanalen. Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Kanaal-/programma-adviseur

Voor informatie over de kanaaladviseur beschrijft LG:

Als u Kanaaladviseur instelt op Aan, ontvangt u aanbevelingen voor kanalen of programma's van Live TV, gebaseerd op uw kijkgeschiedenis.

In sommige landen wordt Kanaaladviseur aangeduid als Programma-adviseur.

 

Multi-feed

Voor informatie over multi-feed beschrijft LG:

U kunt de uitzending op uw TV vanuit verschillende hoeken bekijken.

 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

HbbTV

Voor informatie over HbbTV-instellingen beschrijft LG:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een nieuwe zendnorm waarbij superteletekstservices die worden geleverd via een tv-zender worden geïntegreerd in of gekoppeld aan onlineservices die via breedband naar een Smart TV worden verzonden.

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen in bepaalde landen; dit zijn de landen waarin HbbTV-services officieel zijn geïntroduceerd.

Zie voor meer informatie over HbbTV het artikel 'HBBTV'.

 

Dataservice/MHEG

Voor informatie over instellingen voor Dataservice beschrijft LG:

Met deze functie kunnen gebruikers kiezen tussen MHEG (digitale teletekst) en Teletekst als beide een optie zijn.
Indien slechts een van de opties beschikbaar is, wordt MHEG of Teletekst ingeschakeld, ongeacht de optie die u hebt geselecteerd.

 • Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Ook is in sommige landen alleen MHEG beschikbaar.

Zie voor meer informatie over Dataservice het artikel 'DATASERVICE'.

 

Hybridcast

Deze functie is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Voor meer informatie over Hybridcast beschrijft LG:

Hybridcast is een nieuw soort uitzendservice die uitzenden en communicatie combineert.
Als u deze optie Aan zet, kunt u de functie Hybridcast gebruiken.

Zie voor meer informatie het artikel 'TELEVISIE KIJKEN'.

 

CI-informatie

Voor informatie over CI-informatie beschrijft LG:

Met deze functie kunt u een aantal gescrambelde services (betaalservices) bekijken.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen. Zie voor meer informatie over smartcards en CI-informatie het artikel 'PRODUCTEN AANSLUITEN'.

 

CI-wachtwoord opslaan

Voor informatie over het opslaan van het CI-wachtwoord beschrijft LG:

Voer de pincode in bij CI-wachtwoord opslaan. U hoeft de pincode niet meer in te voeren nadat deze is opgeslagen.

 • U kunt de optie CI-wachtwoord opslaan zien wanneer u een CI CAM (Conditional Access Module) plaatst waarvoor een pincode wordt ondersteund.
 • Als de CI CAM een pincode heeft, kunt u de optie CI-wachtwoord resetten zien.

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

 

Programma's kopiëren

Voor informatie over het kopiëren van programma's beschrijft LG:

Exporteer de informatie in de programmalijst van uw tv naar een aangesloten USB-apparaat of importeer de informatie in de programmalijst van uw tv van een aangesloten USB-apparaat.

 • Voor satellietmodellen

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen. 

 

Audiotaal

In sommige landen kunt u een audiotaal instellen in het menu Audiotaal. Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het ingangssignaal.

 

Omroepberichten

Deze functie is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Voor informatie over omroepberichten beschrijft LG:

Deze functie toont e-mails en andere berichten die zijn verstuurd door omroepen.

 • Als een ontvangen e-mailbericht ongeopend is, wordt rechts van de kanaalbanner een pictogram voor ongelezen e-mail weergegeven.

 

Antenne-instellingen

Deze functie is te vinden in het menu Kanaalafstelling en is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Voor meer informatie over antenne-instellingen beschrijft LG:

U kunt het ontvangstniveau van uw antenne controleren en de ontvangstinstellingen ervan configureren.

Terrestrial DTV

Niveaugeluid
Deze optie kan ingesteld worden om het ontvangstniveau aan te geven met waarschuwingsgeluiden.

Band scannen
U kunt kiezen tussen UHF, CATV en VHF.

Kanaal
Selecteer een kanaal in de ontvangstband.

 

Satelliet

Niveaugeluid
Deze optie kan ingesteld worden om het ontvangstniveau aan te geven met waarschuwingsgeluiden.

Antennevoeding
Hier stelt u het delen van de voeding van uw tv met de antenne-convertor in.

Voedingsinstellingen
Aan: als u een aparte antenne gebruik om signalen te ontvangen, kunt u met deze optie de voeding van de tv delen met de antenne.
Uit: in geval van centrale ontvangst zoals in huizen met meerdere tv-kamers, schakelt u deze optie in als de voeding van een ander apparaat dan dit product wordt gedeeld.

 • Bij het instellen van een antenne dient u ervoor te zorgen geen kortsluiting te veroorzaken tussen het netsnoer en het aansluitende gebied. Als er kortsluiting optreedt, wordt er een bericht weergegeven.
 • Neem in dat geval de stekker uit het stopcontact, verhelp de oorzaak van de kortsluiting en steek de stekker weer in het stopcontact.

Transponder
U kunt een transponder opgeven die het ontvangstniveau controleert.

 

Signaalsterkte

U kunt de signaalsterkte selecteren voor respectievelijk Terrestrial DTV en Satelliet. U kunt ook de Niveaus van uitzendfrequenties controleren.
Als de status van het ontvangen signaal ontoereikend is, wordt het signaal misschien niet correct ontvangen. Verander in dat geval de richting van uw antenne zodanig dat het Niveau maximaal wordt, of controleer de verbindingsstatus van de antenne (aangesloten/gedistribueerd/gemengd enz.).

 

B-CAS-kaart

Deze functie is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Voor informatie over B-CAS-kaarten beschrijft LG:

U kunt het Kaartnummer, ID-nummer van kaart en ID-nummer van groep van uw B-CAS-kaart op uw TV controleren zonder uw B-CAS-kaart te hoeven verwijderen.

 • ID-nummer van kaart bij het doen van aanvragen.
 • ID-nummer van groep wordt wellicht niet weergegeven.