Netwerkinstellingen

U kunt uw televisie met een bekabelde of draadloze breedbandverbinding aansluiten op een netwerk. Voor de meest betrouwbare netwerkverbinding raadt Bang & Olufsen de bekabelde variant aan. Bang & Olufsen raadt u ook aan gebruik te maken van een afzonderlijke router en toegangspunt – een Network Link-router – voor de beste weergave van digitale bestanden.

In sommige landen is het niet mogelijk om een draadloze verbinding in te stellen en moet u een bekabelde verbinding gebruiken.

 1. Sluit uw televisie op de router aan via een netwerkkabel voor een vaste verbinding of schakel de router in om een draadloze verbinding te maken. De router dient daarvoor verbonden te zijn met internet.
 2. Druk op  om het menu Home te openen.
 3. Gebruik de pijltjestoetsen om Instellingen te selecteren en druk op de middelste knop.
 4. Druk op  of  om Beeld & programma’s... te selecteren en druk op de middelste knop.
 5. Druk op  of  om Netwerk te selecteren en druk op de knop T20-Nav-Right.jpg
 6. Druk op  of  om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop. Voor het instellen van een bekabelde verbinding, selecteert u Bekabelde verbinding (Ethernet). Voor het instellen van een draadloze verbinding, selecteert u Wifiverbinding
 7. Volg de instructies op het scherm.

 

Voor meer informatie over netwerkinstellingen beschrijft LG:

De naam van de tv instellen

U kunt het schermtoetsenbord gebruiken om de naam in te stellen van de Smart TV die u op het netwerk wilt gebruiken.

 • U kunt maximaal 30 tekens invoeren.

 

Een bekabeld netwerk instellen

De tv wordt automatisch verbonden met het netwerk als er een kabelverbinding tot stand wordt gebracht.* 

Selecteer Bewerken om de netwerkaansluitingsinstellingen te wijzigen.

 *De router moet DHCP ondersteunen om automatisch verbinding te maken.

Een draadloos netwerk instellen

Als u de tv hebt ingesteld op een draadloos netwerk, kunt u de beschikbare draadloze internetnetwerken controleren en hiermee verbinding maken.

Voeg een verborgen draadloos netwerk toe<...
Als u de naam van het netwerk rechtstreeks opgeeft, kunt u een draadloos netwerk toevoegen.

Verbinding maken via WPS PBC...
Hiermee maakt u eenvoudig verbinding als u op de knop drukt van een draadloos toegangspunt dat PBC ondersteunt.*

Verbinding maken via WPS PIN...
Hiermee maakt u eenvoudig verbinding als u de pincode van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken, invoert op de website van het toegangspunt.**

Geavanceerde Wi-Fi-instellingen...
Als u de informatie over het netwerk rechtstreeks opgeeft, kunt u een draadloos netwerk invoeren.

*In sommige landen moet wellicht u ook op de knop NETWERKINSTELLINGEN drukken.

**In sommige landen moet u de pincode die wordt weergegeven op uw tv-scherm invoeren in het Wi-Fi-apparaat van het toegangspunt.

De functie Wi-Fi Direct gebruiken

Wi-Fi Direct is een functie waarmee u uw TV kunt verbinden met een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat zonder internetverbinding. Bestanden die zijn opgeslagen op apparaten die zijn verbonden via Wi-Fi Direct, kunt u bekijken met de app Foto en video en de app Muziek.

 1. Schakel Wi-Fi Direct in op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
 2. Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die met de tv kunnen worden verbonden.
 3. Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
 4. Als het gewenste apparaat de aanvraag accepteert, wordt Wi-Fi Direct verbonden.
 5. Selecteer vanaf het gewenste aangesloten apparaat de video-, muziek- of fotobestanden die u op uw tv wilt openen via de functie voor het delen van inhoud op het smartapparaat.
 6. Bestanden die zijn opgeslagen op apparaten die zijn verbonden via Wi-Fi Direct, kunt u bekijken met de app Foto en video en de app Muziek.

 

LG Connect Apps gebruiken

Met behulp van LG Connect Apps kunt u via apps zoals bijv. foto's delen of externe mobiele apparaten toegang krijgen tot bepaalde functies op uw tv en deze bedienen. 

Stel de optie LG Connect Apps in op Aan. (Als u de functie niet langer gebruikt, stelt u deze weer in op Uit.)

 • Als u de verbinding van alle apparaten met uw tv wilt verbreken, klikt u op Pairing stoppen op uw scherm.

 

Waarschuwingen bij netwerk instellen

 • Gebruik een standaard LAN-kabel (categorie 7 of hoger, met RJ45-aansluiting, voor een 10 Base-T- of 100 Base TX LAN-poort).
 • Door het modem opnieuw in te stellen, kunnen bepaalde netwerkproblemen worden verholpen. Schakel de stroom uit, koppel het modem los en verbind het weer. Schakel vervolgens de stroom weer in om het probleem te verhelpen.
 • Mogelijk werkt de netwerkverbinding niet goed vanwege de netwerkinstellingen of de internetserviceprovider.
 • DSL-service moet een DSL-modem gebruiken. Een kabelservice moet een kabelmodem gebruiken. Omdat er slechts een beperkt aantal netwerkverbindingen beschikbaar is, kan het zijn dat de netwerkinstelling op de tv niet kan worden gebruikt. Dit is afhankelijk van uw contract met de internetserviceprovider. (Indien het contract niet meer dan één apparaat per lijn toestaat, kan alleen de reeds aangesloten pc worden gebruikt.)
 • Een draadloos netwerk kan hinder ondervinden van andere apparaten die gebruikmaken van de frequentie 2,4 GHz (zoals draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten of magnetrons). Storingen kunnen ook optreden bij gebruik van de frequentie 5 GHz, maar dit gebeurt minder vaak.
 • De draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat het draadloze netwerk traag wordt.
 • Wanneer u niet alle plaatselijke thuisnetwerken uitschakelt, kan dat op sommige apparaten tot overmatig verkeer leiden.
 • Het toegangspuntapparaat dient draadloze verbindingen te ondersteunen en de functie voor draadloze verbinding dient op het apparaat te zijn ingeschakeld voor een toegangspuntverbinding. Neem contact op de serviceprovider over de beschikbaarheid van de draadloze verbinding op uw toegangspunt.
 • Controleer de SSID- en de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt. Raadpleeg de desbetreffende documentatie voor de SSID- en de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt.
 • Ongeldige instellingen op netwerkapparaten (bekabeld/draadloos apparaat voor het delen van lijnen, hub) kunnen ervoor zorgen dat de tv langzaam reageert of niet goed werkt. Installeer de apparaten op de juiste wijze, in overeenstemming met de handleidingen van de apparaten en het netwerk.
 • De verbindingsmethode kan verschillen op basis van de fabrikant van het toegangspunt.

Afhankelijk van het land kan voor de draadloze netwerkverbinding een draadloze adapter nodig zijn, die apart dient te worden aangeschaft.

Wanneer u uw televisie aansluit op het internet, controleert u de informatie die door uw internetserviceprovider is verstrekt en raadpleegt u de handleiding van de router.

 

3G/4G-verbinding*

Voor informatie over 3G/4G-verbinding beschrijft LG:

Deze functie maakt het mogelijk om een Smart TV te verbinden met een netwerk via het 3G/4G-netwerk.

 • Om deze functie te kunnen gebruiken, hebt u een 3G/4G-USB-dongle nodig. Als u een 3G/4G-USB-dongle wilt kopen, neemt u contact op met een 3G/4G-serviceprovider in uw regio.
 • 3G/4G-USB-donglecompatibiliteit is alleen beschikbaar met bepaalde dongles. Om problemen te voorkomen, wordt aangeraden de donglefunctionaliteit van de TV te controleren.

India
Airtel : E392, E1731, E3272s-927, E3276, E3372h-607
Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231
Idea : E1732
ZTE : MF825A

Indonesië
Aircard 320U, STC E3276s-920

 • Surfsnelheid kan variëren, afhankelijk van het 3G/4G-signaal.
 • Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen of in bepaalde landen.

 

Verbinding maken met een netwerk via een 3G/4G-USB-dongle...

Wanneer u de 3G/4G-USB-dongle aansluit op de Smart TV, maakt de tv automatisch verbinding met een netwerk.**

*Dit geldt alleen in bepaalde landen.

**Als de netwerkverbinding langzaam of instabiel is, drukt u op , selecteert u Instellingen, Beeld & programma's..., Netwerk, 3G/4G-verbinding, 3G/4G-NETWERKSTATUS en selecteert u OPNIEUW VERBINDING MAKEN. Als de netwerkverbinding problematisch blijft, neemt u contact op met uw 3G/4G-provider.

Als u het toegangspunt handmatig wilt instellen, drukt u op , selecteert u Instellingen, Beeld & programma's..., Netwerk, 3G/4G-verbindingToegangspuntinstelling, selecteert u het toegangspunt dat u wilt instellen en selecteert u Bewerken om APN, Kiesnr., Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren. (Meer gedetailleerde informatie wordt verstrekt door uw 3G/4G-serviceprovider).